Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

3. Mosebok 14:1–57

14  Og Jehova fortsatte å tale til Moses, idet han sa:  «Dette skal være loven for den spedalske+ på den dag hans renselse blir stadfestet, når han skal føres til presten.+  Og presten skal gå utenfor leiren, og presten skal se på ham; og hvis angrepet av spedalskhet er blitt helbredet+ hos den spedalske,  så skal presten gi en befaling; og han* skal for å rense seg ta to levende rene fugler+ og sedertre+ og kermesrødt materiale*+ og isop.+  Og presten skal gi en befaling, og den ene fuglen skal slaktes* i et leirkar over rennende vann.*+  Når det gjelder den levende fuglen, så skal han ta den og sedertreet og det kermesrøde materialet og isopen, og han skal dyppe det og den levende fuglen i blodet av den fuglen som ble slaktet over det rennende vannet.  Så skal han stenke+ det sju ganger+ på den som er i ferd med å rense seg for spedalskheten, og han skal erklære ham for ren,+ og han skal sende den levende fuglen av sted over den åpne marken.*+  Og den som er i ferd med å rense seg, skal vaske sine klær+ og rake av alt håret og bade+ seg i vann, og han skal være ren, og deretter kan han komme inn i leiren. Og han skal bo utenfor sitt telt i sju dager.+  Og det skal skje den sjuende dagen at han skal rake av alt håret på hodet+ og haken, og øyenbrynene. Ja, han skal rake av alt håret, og han skal vaske sine klær og bade sin kropp i vann; og han skal være ren. 10  Og den åttende dagen+ skal han ta to lytefrie unge værer* og et lytefritt søyelam,+ i dets første år, og tre tiendedels ẹfa fint mel som et kornoffer,+ fuktet med olje, og et log-mål* med olje;+ 11  og presten som erklærer ham for ren, skal framstille* den mannen som er i ferd med å rense seg, og de nevnte tingene, for Jehovas ansikt ved inngangen til møteteltet. 12  Og presten skal ta den unge væren og ofre den til et skyldoffer+ sammen med log-målet+ med olje, og han skal svinge dem fram og tilbake som et svingeoffer+ framfor Jehova. 13  Og han skal slakte den unge væren på det stedet+ hvor syndofferet og brennofferet regelmessig blir slaktet,* på et hellig sted,+ ettersom skyldofferet, liksom syndofferet, tilhører presten.+ Det er noe høyhellig. 14  Og presten skal ta noe av skyldofferets blod, og presten skal stryke det på den høyre øreflippen på den som er i ferd med å rense seg, og på hans høyre hånds tommelfinger og på hans høyre fots stortå.+ 15  Og presten skal ta noe av log-målet+ med olje og helle det i sin venstre hånd. 16  Og presten skal dyppe sin høyre finger i oljen som han har i venstre hånd, og han skal med sin finger stenke noe av oljen sju ganger+ framfor Jehova. 17  Og av resten av oljen som han har i hånden, skal presten stryke noe på den høyre øreflippen på den som er i ferd med å rense seg, og på hans høyre hånds tommelfinger og på hans høyre fots stortå, over blodet av skyldofferet.+ 18  Og det som er igjen av oljen som presten har i hånden, skal han helle på hodet til den som er i ferd med å rense seg, og presten skal gjøre soning+ for ham framfor Jehova. 19  Og presten skal frambære syndofferet+ og gjøre soning for den som er i ferd med å rense seg for sin urenhet, og deretter skal han slakte brennofferet. 20  Og presten skal ofre brennofferet og kornofferet+ på alteret, og presten+ skal gjøre soning for ham;+ og han skal være ren.+ 21  Hvis han imidlertid er ringe+ og ikke har tilstrekkelige midler,*+ så skal han ta en ung vær som et skyldoffer til et svingeoffer for å gjøre soning for seg, og en tiendedels ẹfa fint mel, fuktet med olje, som et kornoffer, og et log-mål med olje 22  og to turtelduer+ eller to dueunger,* etter hva han måtte ha midler til, og den ene skal tjene som et syndoffer og den andre som et brennoffer. 23  Og den åttende dagen+ skal han bringe dem til presten ved inngangen til møteteltet+ framfor Jehova, for å få stadfestet sin renselse.+ 24  Og presten skal ta den unge skyldofferværen+ og log-målet med olje, og presten skal svinge dem fram og tilbake som et svingeoffer framfor Jehova.+ 25  Og han skal slakte den unge skyldofferværen, og presten skal ta noe av skyldofferets blod og stryke det på den høyre øreflippen på den som er i ferd med å rense seg, og på hans høyre hånds tommelfinger og på hans høyre fots stortå.+ 26  Og presten skal helle noe av oljen i sin venstre hånd.+ 27  Og presten skal med sin høyre finger stenke+ noe av oljen som han har i sin venstre hånd, sju ganger framfor Jehova. 28  Og presten skal stryke noe av oljen som han har i hånden, på den høyre øreflippen på den som er i ferd med å rense seg, og på hans høyre hånds tommelfinger og på hans høyre fots stortå, over det stedet hvor blodet av skyldofferet er.+ 29  Og det som er igjen av oljen som presten har i hånden, skal han helle på hodet+ til den som er i ferd med å rense seg, for å gjøre soning for ham framfor Jehova. 30  Og han skal frambære den ene av turtelduene eller av dueungene som han måtte ha midler til,+ 31  den ene av dem som han måtte ha midler til, som et syndoffer+ og den andre som et brennoffer+ sammen med kornofferet; og presten skal gjøre soning+ for den som er i ferd med å rense seg, framfor Jehova. 32  Dette er loven for den som har vært angrepet av spedalskhet, og som ikke har tilstrekkelige midler når hans renselse blir stadfestet.» 33  Og Jehova fortsatte å tale til Moses og Aron, idet han sa: 34  «Når dere kommer inn i Kạnaans land,+ som jeg gir dere til eiendom,+ og jeg lar et angrep av spedalskhet komme på et hus i DERES eiendomsland,+ 35  da skal den som huset tilhører, komme og fortelle det til presten og si: ’Noe som for meg ser ut som et angrep av spedalskhet, er kommet til syne i huset.’ 36  Og presten skal gi ordre, og de skal rydde huset før presten går inn for å se på angrepet, for at han ikke skal erklære alt som er i huset, for urent; og deretter skal presten gå inn for å se på huset. 37  Når han har sett på angrepet, og hvis angrepet er i husets vegger, med gulgrønne eller rødlige fordypninger, og det ser ut til at disse er lavere enn veggens overflate, 38  da skal presten gå ut av huset, til husets inngang, og han skal holde huset avlukket*+ i sju dager. 39  Og presten skal komme tilbake den sjuende dagen, og han skal se på det;+ og hvis angrepet har bredt seg på husets vegger, 40  da skal presten gi ordre, og de skal rive+ ut de steinene som angrepet finnes på, og de skal kaste dem på et urent sted utenfor byen. 41  Og han skal få huset skrapt* hele veien rundt innvendig, og de skal tømme leirpussen som de har hogd av,* på et urent sted utenfor byen. 42  Og de skal ta andre steiner og sette dem inn i stedet for de gamle steinene; og han* skal la det bli brukt en annen leirpuss, og han skal få huset pusset. 43  Men hvis angrepet kommer tilbake og det bryter ut i huset etter at en har revet ut steinene, og etter at en har hogd av* pussen på huset og pusset det, 44  da skal presten+ gå inn og se på det; og hvis angrepet har bredt seg i huset, er det ondartet spedalskhet+ i huset. Det er urent. 45  Og han skal la huset bli revet ned med dets steiner og dets treverk og all leirpussen i huset, og han skal la det bli ført til et urent sted utenfor byen.+ 46  Men enhver som går inn i huset noen av de dagene da det holdes avlukket,+ skal være uren til om kvelden;+ 47  og enhver som legger seg i huset, skal vaske sine klær,+ og enhver som spiser i huset, skal vaske sine klær. 48  Men kommer presten og ser på huset, og se, angrepet har ikke bredt seg i huset etter at en har pusset huset, da skal presten erklære huset for rent, ettersom angrepet er blitt helbredet.+ 49  Og for å rense huset for synd skal han ta to fugler+ og sedertre+ og kermesrødt materiale+ og isop. 50  Og han skal slakte den ene fuglen i et leirkar over rennende vann.+ 51  Og han skal ta sedertreet og isopen+ og det kermesrøde materialet og den levende fuglen og dyppe det i blodet av den fuglen som ble slaktet, og i det rennende vannet, og han skal stenke det+ i retning av huset sju ganger.+ 52  Og han skal rense huset for synd med fuglens blod og det rennende vannet og den levende fuglen og sedertreet og isopen og det kermesrøde materialet. 53  Og han skal sende den levende fuglen av sted utenfor byen, ut på den åpne marken, og han skal gjøre soning+ for huset; og det skal være rent. 54  Dette er loven om ethvert angrep av spedalskhet+ og om unormalt håravfall+ 55  og om spedalskhet på et klesplagg+ og i et hus, 56  og om utslett og skurv og flekker,+ 57  for å gi veiledning+ om når noe er urent, og når noe er rent.* Dette er loven om spedalskhet.»+

Fotnoter

«han», MVg; SamLXXSy: «de».
«kermesrødt materiale». Kermes er et fargestoff som utvinnes av kermesskjoldlus.
Bokst.: «og han skal slakte den ene fuglen», M; SamLXXSy: «og de skal slakte den ene fuglen».
El.: «med friskt vann». Bokst.: «over levende vann».
Bokst.: «over markens ansikt (overflate)».
SamLXX tilføyer: «ett år gamle».
En log tilsvarer 0,31 l.
Bokst.: «stille».
«hvor . . . regelmessig blir slaktet». Bokst.: «hvor han regelmessig slakter . . .», M; SamLXX: «hvor de regelmessig slakter . . .».
Bokst.: «og hans hånd ikke når (får tak i) [det]». Lignende uttrykk er brukt i v. 22, 30⁠–32.
Bokst.: «duesønner».
El.: «sette huset i karantene».
«Og de skal skrape huset», SamLXXSy.
«hogd av», M; TOSy: «skrapt av».
Dvs. presten.
«hogd av», M; TOLXXSy: «skrapt av».
«om når noe er urent, og når noe er rent». Bokst.: «på det urenes dag og på det renes dag».