3. Mosebok 13:1–59

13  Og Jehova talte videre til Moses og Aron, idet han sa:  «Dersom et menneske får utslett eller skurv+ eller en flekk på kroppens hud, og dette utvikler seg til et angrep av spedalskhet*+ på kroppens hud, da skal han føres til presten Aron eller til en av hans sønner, prestene.+  Og presten skal se på det angrepne stedet på kroppens hud.+ Når håret på det angrepne stedet er blitt hvitt og det angrepne stedet ser ut til å være dypere enn kroppens hud, er det et angrep av spedalskhet. Og presten skal se på det, og han skal erklære ham for uren.  Men hvis flekken på kroppens hud er hvit og den ikke ser ut til å være dypere enn huden og dens hår ikke er blitt hvitt, da skal presten sette den angrepne i karantene+ i sju dager.  Og presten skal se på ham den sjuende dagen, og hvis det ser ut til at angrepet har stanset, at angrepet ikke har bredt seg på huden, da skal presten sette ham i karantene+ i ytterligere sju dager.  Og presten skal se på ham den sjuende dagen for annen gang, og hvis det angrepne stedet er blitt matt og angrepet ikke har bredt seg på huden, da skal presten erklære ham for ren. Det var skurv. Og han skal vaske sine klær og være ren.  Men hvis skurven tydelig har bredt seg på huden etter at han viste seg for presten for å få stadfestet sin renselse, da skal han for annen gang vise seg for presten,+  og presten skal se på ham; og hvis skurven har bredt seg på huden, da skal presten erklære ham for uren. Det er spedalskhet.+  Dersom det utvikler seg et angrep av spedalskhet hos et menneske, så skal han føres til presten. 10  Og presten skal se på ham;+ og hvis det er et hvitt utslett på huden og det har gjort håret hvitt og det er levende rått kjøtt+ i utslettet, 11  da er det kronisk spedalskhet+ på kroppens hud; og presten skal erklære ham for uren. Han skal ikke sette ham i karantene,+ for han er uren. 12  Hvis nå spedalskheten tydelig bryter ut på huden og spedalskheten dekker hele huden hos den angrepne fra hode til føtter, overalt hvor prestens øyne ser, 13  og presten har sett på ham, og se, spedalskheten dekker hele hans kropp, da skal han erklære den angrepne for ren.* Alt sammen er blitt hvitt. Han er ren. 14  Men den dagen det viser seg levende kjøtt på ham, skal han være uren. 15  Og presten+ skal se på det levende kjøttet, og han skal erklære ham for uren. Det levende kjøttet er urent. Det er spedalskhet.+ 16  Eller dersom det levende kjøttet går tilbake og det blir hvitt, da skal han komme til presten. 17  Og presten skal se på ham,+ og hvis det angrepne stedet er blitt hvitt, da skal presten erklære den angrepne for ren. Han er ren. 18  Og dersom det oppstår en byll+ på kroppens hud og den virkelig blir helbredet 19  og det på byllens sted har oppstått et hvitt utslett eller en rødlighvit flekk, da skal han vise seg for presten. 20  Og presten skal se etter,+ og hvis den ser ut til å være dypere enn huden og dens hår er blitt hvitt, da skal presten erklære ham for uren. Det er et angrep av spedalskhet. Det har brutt ut i byllen. 21  Men hvis presten ser på den, og se, det er ikke noe hvitt hår på den, og den er ikke dypere enn huden, og den er matt, da skal presten sette ham i karantene+ i sju dager. 22  Og hvis den tydelig brer seg på huden, da skal presten erklære ham for uren. Det er et angrep av spedalskhet. 23  Men hvis flekken blir værende på samme sted og den ikke har bredt seg, er det byllens betennelse;+ og presten skal erklære ham for ren.+ 24  Eller dersom det oppstår et arr* på kroppens hud av ilden, og det rå kjøttet i arret blir til en rødlighvit eller en hvit flekk, 25  da skal presten se på den; og hvis håret på flekken er blitt hvitt og den ser ut til å være dypere enn huden, er det spedalskhet. Den har brutt ut i arret, og presten skal erklære ham for uren. Det er et angrep av spedalskhet. 26  Men hvis presten ser på den, og se, det er ikke noe hvitt hår på flekken, og den er ikke dypere enn huden, og den er matt, da skal presten sette ham i karantene i sju dager. 27  Og presten skal se på ham den sjuende dagen. Hvis den tydelig brer seg på huden, da skal presten erklære ham for uren. Det er et angrep av spedalskhet. 28  Men hvis flekken blir værende på samme sted og den ikke har bredt seg på huden og den er matt, da er det et utslett i arret; og presten skal erklære ham for ren, ettersom det er betennelse i arret. 29  Og dersom det hos en mann eller en kvinne oppstår et angrep av en hudsykdom på hodet eller på haken, 30  så skal presten+ se på det angrepne stedet; og hvis det ser ut til å være dypere enn huden, og håret på det er gult og glissent, da skal presten erklære vedkommende for uren. Det er et unormalt håravfall.+ Det er spedalskhet på hodet eller på haken. 31  Men dersom presten ser på angrepet av unormalt håravfall, og se, det ser ikke ut til å være dypere enn huden, og det er ikke noe svart hår på det, da skal presten sette den som er angrepet av unormalt håravfall, i karantene+ i sju dager.+ 32  Og presten skal se på det angrepne stedet den sjuende dagen; og hvis det unormale håravfallet ikke har bredt seg og det ikke har kommet noe gult hår på det og stedet med det unormale håravfallet+ ikke ser ut til å være dypere enn huden, 33  da skal han la seg rake, men han skal ikke la stedet med det unormale håravfallet bli raket;+ og presten skal igjen sette den som er angrepet av det unormale håravfallet, i karantene i sju dager. 34  Og presten skal se på stedet med det unormale håravfallet den sjuende dagen; og hvis det unormale håravfallet ikke har bredt seg på huden, og stedet ikke ser ut til å være dypere enn huden, da skal presten erklære ham for ren,+ og han skal vaske sine klær og være ren. 35  Men hvis det unormale håravfallet tydelig brer seg på huden etter at hans renselse er stadfestet, 36  så skal presten+ se på ham; og hvis det unormale håravfallet har bredt seg på huden, behøver ikke presten å undersøke om det er gult hår; han er uren. 37  Men hvis det unormale håravfallet etter hva det ser ut til, har stanset og det har vokst ut svart hår på stedet, er det unormale håravfallet blitt helbredet. Han er ren, og presten skal erklære ham for ren.+ 38  Og dersom det hos en mann eller en kvinne oppstår flekker+ på kroppens hud, hvite flekker, 39  så skal presten+ se på dem; og hvis flekkene på kroppens hud er matthvite, er det et ufarlig utslett. Det har brutt ut på huden. Han er ren. 40  Og dersom en manns hode blir skallet,+ er det skallethet. Han er ren. 41  Og hvis hans hode blir skallet foran,* er det panneskallethet. Han er ren. 42  Men dersom det oppstår et rødlighvitt angrep av en hudsykdom på den skallete issen eller pannen, er det spedalskhet som bryter ut på hans skallete isse eller panne. 43  Og presten+ skal se på ham; og hvis det er et utslett av det rødlighvite angrepet på hans skallete isse eller panne av samme utseende som spedalskhet på kroppens hud, 44  er han en spedalsk.* Han er uren. Uren skal presten erklære ham for. Han er angrepet av spedalskhet på hodet. 45  Med hensyn til den spedalske, den som angrepet finnes hos, skal hans klær være flerret,+ og hans hodehår skal være uflidd,+ og han skal dekke til barten*+ og rope: ’Uren, uren!’+ 46  Alle de dager angrepet finnes hos ham, skal han være uren. Han er uren. Han skal bo for seg selv. Utenfor leiren+ er hans bosted. 47  Og dersom det oppstår et angrep av spedalskhet på et klesplagg, enten på et ullplagg eller på et linplagg, 48  eller på renningen+ eller på innslaget av linet og av ullen, eller på et skinn eller noe som er laget av skinn,+ 49  og det gulgrønne eller rødlige angrepet oppstår på klesplagget eller på skinnet eller på renningen eller på innslaget eller på en hvilken som helst gjenstand av skinn, er det et angrep av spedalskhet, og det skal vises for presten. 50  Og presten+ skal se på det angrepne stedet, og han skal sette det som er angrepet, i karantene+ i sju dager. 51  Når han har sett på det som er angrepet, den sjuende dagen og har funnet at angrepet har bredt seg på klesplagget eller på renningen eller på innslaget+ eller på skinnet — uansett hvilken bruk skinnet måtte være laget til — er angrepet ondartet spedalskhet.+ Det er urent. 52  Og han skal brenne opp klesplagget eller renningen eller innslaget av ullen eller av linet,+ eller en hvilken som helst gjenstand av skinn som angrepet måtte oppstå på, ettersom det er ondartet+ spedalskhet. Det skal brennes opp med ild. 53  Men hvis presten ser på det, og se, angrepet har ikke bredt seg på klesplagget eller på renningen eller på innslaget eller på en hvilken som helst gjenstand av skinn,+ 54  da skal presten gi påbud om at de skal vaske det som angrepet finnes på, og han skal sette det i karantene i ytterligere sju dager. 55  Og presten skal se på det som er angrepet, etter at det er blitt vasket, og hvis angrepet ikke har forandret utseende og angrepet likevel ikke har bredt seg, er det urent. Du skal brenne det opp med ild. Det er en fordypning på et tynnslitt sted, enten på dets underside eller dets overside. 56  Men hvis presten har sett på det, og se, det angrepne stedet er matt etter at det er blitt vasket, da skal han rive det ut av klesplagget eller skinnet eller renningen eller innslaget. 57  Hvis det imidlertid stadig viser seg på klesplagget eller på renningen eller på innslaget+ eller på en hvilken som helst gjenstand av skinn, holder det på å bryte ut. Du skal brenne opp+ med ild hva det enn er som angrepet finnes på. 58  Med hensyn til klesplagget eller renningen eller innslaget eller en hvilken som helst gjenstand av skinn som du måtte vaske, så skal det vaskes for annen gang når angrepet har forsvunnet fra dem; og det skal være rent. 59  Dette er loven om angrep av spedalskhet på et klesplagg av ull eller av lin,+ eller på renningen eller på innslaget, eller på en hvilken som helst gjenstand av skinn, for at en kan erklære det for rent eller erklære det for urent.»

Fotnoter

Det bibelske uttrykket «spedalskhet» omfatter – men er ikke begrenset til – den infeksjonssykdommen som innen medisinen i dag blir kalt lepra el. Hansens sykdom.
Bokst.: «erklære angrepet for rent». Dvs. sykdommen smitter ikke.
El.: «brannsår».
Bokst.: «fra kanten av hans ansikt».
Bokst.: «en spedalsk mann».
El.: «overleppen».