3. Mosebok 11:1–47

11  Og Jehova talte videre til Moses og Aron, idet han sa til dem:  «Tal til Israels sønner og si: ’Dette er de levende skapninger som dere kan spise+ av alle de dyr* som er på jorden:  Hver skapning blant dyrene som har delt hov og har full kløft i hovene og tygger drøv,* den kan dere spise.+  Bare disse skal dere ikke spise av dem som tygger drøv, og dem som har delt hov: kamelen, for den tygger drøv, men har ikke delt hov. Den er uren for dere.+  Og klippegrevlingen,*+ for den tygger drøv, men har ikke delt hov. Den er uren for dere.  Og haren,+ for den tygger drøv, men den har ikke delt hov. Den er uren for dere.  Og grisen,+ for den har delt hov og har full kløft i hoven, men den tygger ikke drøv. Den er uren for dere.  Dere skal ikke spise noe av deres kjøtt, og dere skal ikke røre ved deres døde kropper.+ De er urene for dere.+  Dette er hva dere kan spise av alt det som er i vannene:+ Alt i vannene — i havene og i elvene — som har finner og skjell,+ det kan dere spise. 10  Og alt i havene og i elvene som ikke har finner og skjell, av hver av de vrimlende skapninger i vannene og av hver levende sjel* som er i vannene, det er noe motbydelig for dere. 11  Ja, de skal være noe motbydelig for dere. Dere skal ikke spise noe av deres kjøtt,+ og dere skal føle vemmelse for deres døde kropper. 12  Alt i vannene som ikke har finner og skjell, er noe motbydelig for dere. 13  Og disse skal dere føle vemmelse for blant de flygende skapninger.+ De skal ikke spises. De er noe motbydelig: ørnen+ og fiskeørnen* og kuttegribben,* 14  og den røde glenten og svartglenten+ etter dens slag,* 15  og hver ravn+ etter dens slag, 16  og strutsen*+ og uglen* og måken og falken etter dens slag, 17  og den lille uglen* og skarven og hornuglen,+ 18  og svanen* og pelikanen og gribben,+ 19  og storken, hegren etter dens slag, og hærfuglen og flaggermusen.+ 20  Hver av de vingete vrimlende skapninger som går på alle fire, er noe motbydelig for dere.+ 21  Det er bare disse dere kan spise av alle de vingete vrimlende skapninger som går på alle fire: de som har* springben ovenfor føttene til å hoppe på jorden med. 22  Disse er de dere kan spise av dem: vandregresshoppen*+ etter dens slag og den spiselige gresshoppen+ etter dens slag og sirissen etter dens slag og chaghạv-gresshoppen*+ etter dens slag. 23  Og enhver annen av de vingete vrimlende skapninger som har fire ben, er noe motbydelig+ for dere. 24  Ved disse ville dere derfor gjøre dere urene. Enhver som rører ved deres døde kropper, skal være uren til om kvelden.+ 25  Og enhver som bærer bort noen av deres døde kropper, skal vaske+ sine klær, og han skal være uren til om kvelden. 26  Når det gjelder ethvert dyr som har delt hov, men ikke har full kløft og ikke tygger drøv, så er de urene for dere. Enhver som rører ved dem, blir uren.+ 27  Når det gjelder alle skapninger som går på poter, av alle levende skapninger som går på alle fire, så er de urene for dere. Enhver som rører ved deres døde kropper, skal være uren til om kvelden. 28  Og den som bærer bort deres døde kropper,+ skal vaske sine klær,+ og han skal være uren til om kvelden. De er urene for dere. 29  Og disse er de som er urene for dere blant de vrimlende skapninger som det vrimler av på jorden:+ blindmusen og springmusen+ og øglen* etter dens slag, 30  og halvfingergekkoen og den store øglen og salamanderen og sandøglen og kameleonen.* 31  Disse er urene for dere blant alle de vrimlende skapninger.+ Enhver som rører ved dem når de er døde, skal være uren til om kvelden.+ 32  Og hva som helst som noen av dem faller på når de er døde, blir urent, enten det er et trekar+ eller et klesplagg eller et skinn+ eller sekkelerret.+ Ethvert kar som blir brukt til noe, skal legges i vann, og det skal være urent til om kvelden og deretter være rent. 33  Når det gjelder ethvert leirkar+ som noen av dem faller i, så blir alt som er i det, urent, og dere skal slå det i stykker.+ 34  All slags mat som kan spises, og som vann fra det måtte komme på, blir uren, og enhver drikk som kan drikkes i ethvert slikt kar, blir uren. 35  Og alt det som noen av deres døde kropper måtte falle på, blir urent. Enten det er ovn eller krukkestativ, skal det slås i stykker. De er urene, og de skal være urene for dere. 36  Bare en kilde og en cisterne med oppdemt vann forblir rene, men enhver som rører ved deres døde kropper, blir uren. 37  Og faller noen av deres døde kropper på noe plantefrø som skal sås, er det rent. 38  Men dersom vann blir helt på frøet og noe av deres døde kropper har falt på det, da er det urent for dere. 39  Hvis nå et dyr som er til føde for dere, dør, så skal den som rører ved dets døde kropp, være uren til om kvelden.+ 40  Og den som spiser+ noe av dets døde kropp, skal vaske sine klær, og han skal være uren til om kvelden; og den som bærer bort dets døde kropp, skal vaske sine klær, og han skal være uren til om kvelden. 41  Og hver av de vrimlende skapninger som det vrimler av på jorden, er noe motbydelig.+ De skal ikke spises. 42  Når det gjelder enhver skapning som kryper på buken,*+ og enhver skapning som går på alle fire eller på et hvilket som helst stort antall føtter, av alle de vrimlende skapninger som det vrimler av på jorden, så skal dere ikke spise dem, for de er noe motbydelig.+ 43  Gjør ikke DERES sjeler motbydelige ved noen som helst av de vrimlende skapninger som det vrimler av; og dere skal ikke gjøre dere urene ved dem og vitterlig bli urene ved dem.+ 44  For jeg er Jehova DERES Gud;+ og dere skal hellige dere, og dere skal vise dere å være hellige,+ for jeg er hellig.+ Derfor skal dere ikke gjøre DERES sjeler urene ved noen som helst av de vrimlende skapninger som beveger seg på jorden. 45  For jeg er Jehova, som fører dere opp fra Egypts land for å vise meg å være Gud for dere;+ og dere skal vise dere å være hellige,+ for jeg er hellig.+ 46  Dette er loven om dyrene* og de flygende skapningene og hver levende sjel som beveger seg omkring i vannene,+ og om hver sjel av de skapninger som det vrimler av på jorden, 47  for å lage et skille+ mellom det urene og det rene og mellom den levende skapning som kan spises, og den levende skapning som ikke kan spises.’»

Fotnoter

El.: «firføtte dyr».
«tygger drøv». Bokst.: «fører (bringer) opp det som er tygd».
El.: «fjellgrevlingen».
«sjel». Hebr.: nẹfesj; gr.: psykhẹs; syr.: nafsja’.
Bokst.: «den som bryter i stykker», en rovfugl.
Også kalt «munkegribb».
Se fotn. til 1Mo 1:11.
«strutsen». Hebr.: bath hajja‛anạh, som antas å bety enten «den grådiges datter» eller «den ufruktbare jords datter».
Muligens ravineuglen. LXXVg: «(natt)uglen».
Hebr.: kos. Man mener at det dreier seg om kirkeuglen, Athene noctua.
«svanen», Vg; LXX(gr.: porfyrịona): «sultanhønen», Porphyrio porphyrio.
«som har», LXXSyVg; M: «som ikke [har]». Jf. v. 23.
En fullt utviklet gresshoppe med vinger.
Muligens en hoppende, ikke flygende, gresshoppeart.
«øglen», M; LXX: «øglen; (ørken)varanen»; Vg: «krokodillen».
«moldvarpen», LXXVg.
«buken». I Gins., BHS og mange hebr. hss. er den tredje bokstaven, waw (ו), i det hebr. ordet som er gjengitt med «buken», forstørret som en markering av at dette var den midterste bokstaven i Pentateuken. Det viser at soferim (jødiske avskrivere) til og med telte bokstavene. Den lille masora (Masora parva) gjør oppmerksom på dette.
El.: «de firføtte dyrene».