Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

2. Timoteus 1:1–18

1  Paulus, en Kristi Jesu apostel ved Guds vilje+ ifølge løftet om det liv+ som er i forening med Kristus Jesus,+  til Timọteus, et elsket barn:+ Ufortjent godhet, barmhjertighet, fred fra Gud, Faderen, og Kristus Jesus, vår Herre.+  Jeg er takknemlig mot Gud, som jeg yter hellig tjeneste,*+ slik mine forfedre+ gjorde, og det med en ren samvittighet,+ for at jeg aldri holder opp med å huske på deg i mine påkallelser,+ idet jeg natt og dag  lengter etter å se deg,+ ettersom jeg husker dine tårer, for at jeg kan bli fylt med glede.  Jeg minnes jo den tro uten hykleri+ som er i deg, og som først bodde i din mormor, Lọ’is, og din mor, Eunịke, men som jeg er viss på også er i deg.  Nettopp av den grunn minner jeg deg om å oppflamme lik en ild+ den Guds gave+ som er i deg ved at jeg har lagt hendene på deg.+  For Gud har ikke gitt oss feighets ånd,+ men krafts+ og kjærlighets og et sunt sinns ånd.+  Du skal derfor ikke skamme deg over vitnesbyrdet* om vår Herre,+ heller ikke over meg, en fange for hans skyld,*+ men ta din del i å lide+ ondt for det gode budskap i samsvar med Guds kraft.+  Han frelste+ oss og kalte oss med et hellig kall,+ ikke på grunn av våre gjerninger,+ men på grunn av sin egen hensikt og ufortjente godhet. Denne ble gitt oss i forbindelse med Kristus Jesus for lange* tider siden,+ 10  men nå er den blitt gjort helt tydelig ved tilkjennegivelsen+ av vår Frelser, Kristus Jesus, som har fjernet døden*+ og kastet lys+ over liv+ og uforgjengelighet+ ved det gode budskap,+ 11  som jeg ble satt til forkynner og apostel og lærer for.+ 12  Nettopp av den grunn er det også jeg lider+ disse ting, men jeg skammer meg ikke.+ For jeg kjenner ham som jeg har trodd på, og jeg er viss på* at han kan vokte+ det som jeg har overgitt i hans varetekt inntil den dagen.+ 13  Fortsett å holde fast ved det mønster av sunne+ ord som du har hørt av meg, med den tro og kjærlighet som er i forbindelse med Kristus Jesus.+ 14  Vokt dette gode som er deg betrodd,+ ved den hellige ånd som bor i oss.+ 15  Du vet dette, at alle de som er i* distriktet Asia,+ har vendt seg bort fra meg.+ Til dem hører Fỵgelus og Hermọgenes. 16  Måtte Herren* skjenke Onesịforos’ husstand+ barmhjertighet, for han har ofte gitt meg ny styrke,+ og han skammet seg ikke over mine lenker.+ 17  Tvert imot, da han var i Roma, lette han omhyggelig etter meg og fant meg.+ 18  Måtte Herren* la ham finne barmhjertighet+ hos Jehova* på den dag.+ Og alle de tjenester han ytet i Ẹfesos, kjenner du utmerket godt til.*

Fotnoter

«jeg yter hellig tjeneste». Gr.: latreuo; J17(hebr.): ’anị ‛ovẹdh, «jeg tjener (tilber)». Se fotn. til 2Mo 3:12.
«vitnesbyrdet». Gr.: to martỵrion; lat.: testimọnium.
El.: «meg, hans fange».
El.: «evige».
Bokst.: «som har gjort døden uvirksom (virkningsløs)».
Bokst.: «jeg er blitt overbevist om».
El.: «fra».
«Herren», אAVg; J7,8,13,14,16: «Jehova».
«Herren», אAVg; J7,8,13,14,16: «Jehova».
Se tillegget, 1D.
El.: «kjenner du bedre til enn jeg».