2. Tessaloniker 2:1–17

2  Men, brødre, med hensyn til vår Herre* Jesu Kristi nærvær*+ og vår samling hos ham+ anmoder vi dere  om ikke hurtig å bli brakt ut av fatning eller å bli oppspilt, verken av en inspirert uttalelse*+ eller av et muntlig budskap+ eller av et brev,+ som om det var fra oss, om at Jehovas* dag+ er her.  La ingen forlede dere på noen måte, for den vil ikke komme uten at frafallet*+ først kommer og lovløshetens* menneske,+ tilintetgjørelsens* sønn,+ blir åpenbart.+  Han står imot+ og opphøyer seg over enhver som sies å være «gud» eller gjenstand for ærbødighet, så han setter seg i Guds* tempel,* idet han offentlig utgir seg for å være en gud.+  Husker dere ikke at jeg pleide å fortelle+ dere disse ting mens jeg ennå var hos dere?  Og nå vet dere hva det er som virker som en tilbakeholdende kraft,+ så han først blir åpenbart når hans tid er inne.+  Ja, denne lovløshetens hemmelighet* er allerede i virksomhet,+ men bare* til han som akkurat nå virker som en tilbakeholdende kraft,* er borte.+  Da skal visselig den lovløse bli åpenbart, han som Herren Jesus* skal utrydde med sin munns ånd+ og gjøre til intet ved tilkjennegivelsen+ av sitt nærvær.+  Men den lovløses nærvær* er i samsvar med Satans virksomhet,*+ med enhver kraftig gjerning og løgnaktige tegn og varsler+ 10  og med ethvert urettferdig bedrag*+ overfor dem som går til grunne,+ som en gjengjeldelse fordi de ikke tok imot kjærligheten+ til sannheten, så de kunne bli frelst.+ 11  Og derfor lar Gud en villfarelsens virksomhet nå dem, så de kan tro løgnen,+ 12  for at de alle skal bli dømt fordi de ikke trodde sannheten,+ men fant behag i* urettferdigheten.+ 13  Men vi er forpliktet til alltid å takke Gud for dere, brødre, som er elsket av Jehova,* fordi Gud fra begynnelsen utvalgte dere+ til frelse ved å hellige+ dere med ånd+ og ved DERES tro på sannheten.+ 14  Til dette kalte han dere ved det gode budskap vi forkynner,+ for at dere skulle oppnå vår Herre Jesu Kristi herlighet.+ 15  Så stå da fast,+ brødre, og hold fast ved de tradisjoner+ som dere ble undervist i, enten det var gjennom et muntlig budskap eller gjennom et brev fra oss. 16  Og måtte vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket+ oss og ved ufortjent godhet har gitt evig trøst og et godt håp,+ 17  trøste DERES hjerter og gjøre dere faste i enhver god gjerning og ethvert godt ord.+

Fotnoter

«vår Herre», אADVgSyp; B: «Herren».
Se tillegget, 5B.
El.: «av en ånd».
Se tillegget, 1D.
«frafallet». Gr.: he apostasịa, av verbet afịstemi, «tre til side fra; fjerne seg fra». Substantivet overbringer tanken om «svik; det å forlate; opprør». Se fotn. til Apg 21:21.
«lovløshetens», אB; ADVgSyp: «syndens».
El.: «utslettelsens; undergangens». Se fotn. til Mt 7:13.
«Guds». Gr.: tou theou; J17,22(hebr.): ha’Elohịm, «den sanne Guds». Se fotn. til 1Mo 5:22, «den sanne Gud».
«tempel». El.: «guddommelige bolig». Gr.: naọn; lat.: tẹmplo; J17,18,22(hebr.): behekhạl, «i . . . palass (tempel)».
«hemmelighet». Gr.: mystẹrion.
«men bare». El.: «men som hemmelighet bare».
Bokst.: «den som holder nede akkurat nå».
«Jesus», אAD*Vg; mangler i BDc.
«Men den lovløses nærvær». Bokst.: «hvis nærvær», idet «hvis» viser tilbake til «den lovløse» i v. 8. Se også tillegget, 5B, ang. «nærvær».
«virksomhet». El.: «innvirkning». Gr.: enẹrgeian (dannet av en, «i», og ẹrgon, «gjerning; verk»).
Bokst.: «enhver urettferdighets forførelse».
Bokst.: «men syntes godt om».
«Jehova», J13,16,24; אAB(gr.): Kyrịou; D*Vg: «Gud». Se tillegget, 1D.