2. Peter 3:1–18

3  Dere elskede, dette er nå det andre brevet jeg skriver til dere, og i det, som i mitt første,+ søker jeg å vekke DERES klare tenkeevne* ved hjelp av en påminnelse,+  for at dere skal huske de ord som tidligere er blitt talt av de hellige profeter,+ og budet fra Herren og Frelseren gjennom DERES apostler.+  For dere vet først og fremst dette, at i de siste dager+ skal det komme spottere*+ med spott, som vandrer i samsvar med sine egne begjær+  og sier:+ «Hvor er dette hans lovte nærvær?*+ Fra den dag våre forfedre sovnet inn i døden, fortsetter jo alt å være nøyaktig som fra skapningens* begynnelse.»+  For i samsvar med deres ønske unngår dette deres oppmerksomhet, at det var himler+ fra gammel tid og en jord som stod kompakt ut av vann+ og midt i vann+ ved Guds ord;  og ved disse midler ble datidens verden tilintetgjort da den ble oversvømt av vann.+  Men ved det samme ord er de himler+ og den jord+ som nå er, spart til ild+ og blir holdt i forvaring til den dag da de ugudelige menneskene skal dømmes+ og tilintetgjøres.+  Men la ikke dette ene unngå DERES oppmerksomhet, dere elskede, at én dag er for Jehova* som tusen år og tusen år som én dag.+  Jehova* er ikke sen med hensyn til sitt løfte,+ slik noen betrakter senhet,* men han er tålmodig med dere, ettersom han ikke ønsker at noen skal bli tilintetgjort, men at alle skal nå fram til anger.*+ 10  Likevel skal Jehovas* dag+ komme som en tyv;+ på den dag skal himlene forsvinne+ med en fresende lyd,+ men de sterkt opphetede elementene* skal bli oppløst,*+ og jorden+ og de verk som er på den, skal bli avslørt.*+ 11  Ettersom alt dette således skal bli oppløst, hva slags mennesker bør dere ikke da være, med gjerninger som hører en hellig livsførsel og gudhengivenhet til, 12  mens dere venter+ på og alltid har i tankene* Jehovas* dags nærvær!*+ Ved den dag skal de flammende himler bli oppløst+ og de sterkt opphetede elementer smelte. 13  Men vi venter i samsvar med hans løfte nye himler+ og en ny jord,+ og der skal rettferdighet bo.+ 14  Derfor, dere elskede, ettersom dere venter på disse ting, så gjør DERES ytterste for til slutt å bli funnet plettfrie+ og lyteløse av ham og i fred.+ 15  Betrakt dessuten vår Herres tålmodighet* som frelse, slik som vår elskede bror Paulus også har skrevet til dere i samsvar med den visdom+ som er gitt ham,+ 16  når han taler om disse ting, slik han også gjør i alle sine brev. I dem er det imidlertid enkelte ting som er vanskelige å forstå, og som de ulærte* og ubefestede forvrenger,* slik de også gjør med resten av Skriftene,+ til sin egen tilintetgjørelse. 17  Derfor, dere elskede, når dere har denne forhåndskunnskap,+ så vær på vakt, for at dere ikke skal bli ført på avveier sammen med dem ved villfarelsen til dem som trosser lov,* og komme bort fra DERES egen standhaftighet.+ 18  Nei, fortsett i stedet å vokse i vår Herre og Frelser Jesu Kristi ufortjente godhet og kunnskap.+ Ham tilkommer herligheten både nå og til evighetens dag.+

Fotnoter

«tenkeevne». El.: «mentale oppfatningsevne».
Bokst.: «slike som leker (holder leven)».
Se tillegget, 5B.
El.: «skapelsens».
Se tillegget, 1D.
Se tillegget, 1D.
El.: «slik noen betrakter det som senhet».
Bokst.: «sinnsendring». Gr.: metạnoian.
Se tillegget, 1D.
El.: «himmellegemene». Gr.: stoikheia.
Bokst.: «skal bli løst».
«skal bli avslørt (avdekket; funnet)», אB; AVgc: «skal bli brent opp».
«alltid har i tankene». El.: «ivrig lengter etter». Bokst.: «stadig påskynder (framskynder)».
«Jehovas», J7,8,17; CVgc: «Herrens»; אABVgSyh: «Guds». Se tillegget, 1D.
Se tillegget, 5B.
El.: «langmodighet». Det gr. ordet betyr bokst. «det å være lang av ånd (sinn)».
El.: «de uopplyste». Bokst.: «de som ikke lærer (noe)».
El.: «fordreier».
El.: «ved de lovløses villfarelse».