2. Peter 2:1–22

2  Men det framstod også falske profeter blant folket, liksom det også kommer til å være falske lærere blant dere.+ Nettopp disse skal i stillhet innføre ødeleggende sekter* og skal til og med fornekte den eier som kjøpte dem,+ og derved føre en hastig tilintetgjørelse over seg selv.  Og mange skal følge+ deres løsaktige gjerninger,*+ og på grunn av dem skal sannhetens vei bli spottet.+  Og med begjærlighet skal de utnytte dere med falske ord.+ Men hva dem angår, så beveger ikke dommen fra gammel tid+ seg langsomt, og deres tilintetgjørelse slumrer ikke.+  Ja, når Gud ikke avholdt seg fra å straffe de engler+ som syndet, men kastet dem i Tạrtaros*+ og derved overgav dem til det tykke mørkes huler for at de skulle holdes i forvaring til dom,+  og han ikke avholdt seg fra å straffe en gammel* verden,+ men bevarte Noah, en rettferdighetens forkynner,+ i trygghet sammen med sju andre+ da han førte en vannflom*+ over en verden av ugudelige,  og han fordømte byene Sodọma og Gomọrra ved å legge dem i aske+ og derved dannet et mønster for ugudelige* når det gjelder ting som skal komme,+  og han utfridde den rettferdige Lot,+ som var svært plaget av den løsaktige oppførselen* til dem som trosset lov+  for ved det som denne rettferdige mannen så og hørte mens han bodde blant dem, pinte han dag etter dag sin* rettferdige sjel på grunn av deres lovløse gjerninger —  så vet Jehova* å utfri gudhengivne mennesker av prøvelse,+ men å holde urettferdige i forvaring til avskjærelse* på dommens dag,+ 10  og særlig dem som går etter kjød med begjær etter å besmitte det,+ og som ser ned på* herredømme.+ Dristige, egenrådige, skjelver de ikke for slike som er herlige,* men spotter,+ 11  mens engler, enda de er større i styrke og makt, ikke kommer med en spottende anklage mot dem,+ av respekt for Jehova.*+ 12  Men lik fornuftløse dyr som av naturen er født til å fanges og tilintetgjøres, skal disse menneskene, i forbindelse med de ting som de er uvitende om og spotter,+ også lide tilintetgjørelse i sin egen ferd mot tilintetgjørelse, 13  idet de øver urett mot seg selv+ som lønn for en urett handlemåte.+ De betrakter et overdådig liv om dagen som en nytelse.+ De er flekker og skampletter, som med uhemmet glede hengir seg til sine bedragerske lærdommer* mens de fester sammen med dere.+ 14  De har øyne som er fulle av ekteskapsbrudd*+ og ikke kan avstå fra synd,+ og de forleder* ubefestede sjeler. De har et hjerte som er oppøvd i begjærlighet.+ De er forbannelsens barn.+ 15  Idet de har forlatt den rette sti, er de blitt villedet. De har fulgt Bịleams, Bẹors sønns, sti,+ han som elsket lønnen for en urett handlemåte,+ 16  men fikk en irettesettelse for sin egen krenkelse av det som var rett.*+ Et umælende lastedyr, som talte med et menneskes røst,+ hindret profetens vanvittige kurs.+ 17  Disse er kilder uten vann+ og tåkeskyer som drives av en voldsom storm, og for dem er mørkets mulm* holdt rede.+ 18  For de kommer med svulstige uttalelser som ikke er til noe gagn, og ved kjødets begjær+ og ved løsaktige gjerninger forleder+ de dem som er i ferd med å slippe unna+ folk som ferdes i villfarelse. 19  Mens de lover dem frihet,+ er de selv fordervelsens slaver.+ For enhver som blir overvunnet av en annen, blir gjort til slave av denne.*+ 20  Ja, hvis de, etter å ha unnsluppet verdens besmittelser+ ved nøyaktig kunnskap om Herren og Frelseren Jesus Kristus, igjen blir innviklet* i nettopp disse ting og blir overvunnet,+ da er de siste tilstander blitt verre for dem enn de første.+ 21  For det ville ha vært bedre for dem om de ikke nøyaktig hadde kjent rettferdighetens sti,+ enn at de, etter nøyaktig å ha kjent den, vender seg bort fra det hellige bud som var blitt overgitt til dem.+ 22  Det som sies i det sanne ordspråket, har skjedd med dem: «Hunden+ har vendt tilbake til sitt eget spy, og purka som ble vasket, har vendt tilbake for å velte seg i sølen.»+

Fotnoter

«sekter». El.: «kjetterske (avvikende) oppfatninger». Gr.: hairẹseis; lat.: sẹctas.
«løsaktige gjerninger». Gr.: aselgeiais. Se fotn. til Ga 5:19, «løsaktig oppførsel».
Se tillegget, 4D.
Gr.: arkhaiou, «arkaisk; opprinnelig; fra den første tid».
El.: «en stor oversvømmelse». Gr.: kataklysmọn; lat.: dilụvium.
El.: «uærbødige».
«den løsaktige oppførselen». Gr.: aselgeiai anastrofẹs. Bokst.: «oppførselens løsaktighet (uanstendighet)».
«pinte han . . . sin». El.: «pintes han . . . i sin».
Se tillegget, 1D.
El.: «til å bli avskåret (beskåret; begrenset; hemmet)». Jf. Mt 25:46.
El.: «som forakter». Bokst.: «som tenker ned om».
Bokst.: «for herligheter».
«Jehova», J7,8,13,16⁠–18,22⁠–24; אBC(gr.): Kyrịoi, «Herren»; mangler i AVgSyh. Se tillegget, 1D.
El.: «sine utsvevelser».
Bokst.: «fulle av (en) ekteskapsbryterske».
El.: «fanger som med agn (lokkemat)».
Bokst.: «for sin egen lovovertredelse».
«mørkets mulm». El.: «det svarteste mørke».
El.: «som blir overvunnet av noe, blir gjort til slave av dette».
Bokst.: «vevd (flettet) inn».