2. Mosebok 38:1–31

38  Og han laget videre brennofferalteret av akasietre. Det var fem alen langt og fem alen bredt, firkantet, og det var tre alen høyt.+  Så laget han dets horn+ på dets fire hjørner. Hornene gikk ut fra det. Deretter kledde han det med kobber.+  Dernest laget han alle alterets redskaper, spannene og skuffene og skålene, gaflene og fyrfatene. Alle dets redskaper laget han av kobber.+  Videre laget han et gitter til alteret, et nettverk av kobber, under kanten, ned mot midten av det.+  Så støpte han fire ringer på de fire endene,* nær kobbergitteret, som holdere for stengene.  Deretter laget han stengene av akasietre og kledde dem med kobber.+  Så stakk han stengene inn i ringene på sidene av alteret, så det kunne bæres med dem.+ Han laget det som en hul kiste av planker.+  Så laget han kobberkaret*+ og dets understell av kobber ved å bruke speilene* til de tjenestekvinnene som utførte organisert tjeneste* ved inngangen til møteteltet.+  Og han gikk i gang med å lage forgården.+ På den siden som vendte mot Nẹgev, mot sør, var omhengene til forgården av fint tvinnet lingarn, hundre alen.+ 10  Deres tjue stolper og deres tjue sokler med tapphull var av kobber. Knaggene på stolpene og deres forbindelsesstykker* var av sølv.+ 11  Også på nordsiden var det hundre alen. Deres tjue stolper og deres tjue sokler med tapphull var av kobber. Knaggene på stolpene og deres forbindelsesstykker var av sølv.+ 12  Men på vestsiden var omhengene på femti alen. Deres stolper var ti og deres sokler med tapphull ti.+ Knaggene på stolpene og deres forbindelsesstykker var av sølv. 13  Og på østsiden, mot soloppgangen, var det femti alen.+ 14  Omhengene var på femten alen på den ene kanten.* Deres stolper var tre og deres sokler med tapphull tre.+ 15  Og på den andre kanten av porten til forgården, både på den ene og på den andre siden, var omhengene på femten alen. Deres stolper var tre og deres sokler med tapphull tre.+ 16  Alle forgårdens omheng hele veien rundt var av fint tvinnet lingarn. 17  Og soklene med tapphull til stolpene var av kobber. Knaggene på stolpene og deres forbindelsesstykker var av sølv, og deres øvre ender var kledd med sølv, og det var forbindelsesstykker av sølv til alle forgårdens stolper.+ 18  Og avskjermingen for porten til forgården var en kunstvevers arbeid, av blå tråd og purpurrødfarget ull og kermesrødt materiale og fint tvinnet lingarn,+ og lengden var tjue alen, og høyden i hele dens utstrekning var fem alen, i likhet med forgårdens omheng.+ 19  Og deres fire stolper og deres fire sokler med tapphull var av kobber. Deres knagger var av sølv, og deres hoder og deres forbindelsesstykker var kledd med sølv. 20  Og alle teltpluggene til tabernaklet og til forgården hele veien rundt var av kobber.+ 21  Det følgende er de ting det ble laget en fortegnelse over ved tabernaklet, Vitnesbyrdets+ tabernakel, det som en laget en fortegnelse over på Moses’ befaling, som en del av levittenes tjeneste+ under ledelse av Ịtamar,+ presten Arons sønn. 22  Og Bẹsalel,+ sønn av Ụri, Hurs sønn, av Juda stamme, gjorde alt det Jehova hadde befalt Moses. 23  Og med ham var Ohọliab,+ Akisạmaks sønn, av Dans stamme, en kunsthåndverker og broderer og kunstvever som arbeidet med blå tråd og purpurrødfarget ull og kermesrødt materiale og fint lin. 24  Alt det gullet* som ble brukt til arbeidet, til alt arbeidet med det hellige sted, kom opp i den mengden som utgjorde svingeofferets gull:+ tjueni talenter og sju hundre og tretti sekel etter det hellige steds sekel.+ 25  Og sølvet fra de registrerte i forsamlingen var hundre talenter og ett tusen sju hundre og syttifem sekel etter det hellige steds sekel. 26  Den halve sekelen* for hver person* var halvparten av en sekel etter det hellige steds sekel, for enhver som gikk over til de registrerte, fra tjueårsalderen og oppover,+ i alt seks hundre og tre tusen fem hundre og femti.+ 27  Og det gikk med hundre talenter sølv til støpingen av soklene med tapphull til det hellige sted og soklene med tapphull til forhenget. Hundre sokler med tapphull svarte til hundre talenter, en talent til en sokkel med tapphull.+ 28  Og de ett tusen sju hundre og syttifem sekel* brukte han til å lage knagger til stolpene og til å kle deres øvre ender og forbinde dem med hverandre. 29  Og svingeofferets kobber var sytti talenter og to tusen fire hundre sekel. 30  Og av dette gikk han i gang med å lage soklene med tapphull til inngangen til møteteltet og kobberalteret og kobbergitteret som hørte til det, og alle alterets redskaper 31  og soklene med tapphull til forgården, hele veien rundt, og soklene med tapphull til forgårdens port og alle tabernaklets teltplugger og alle forgårdens teltplugger,+ hele veien rundt.

Fotnoter

El.: «i de fire hjørnene».
El.: «vaskekaret av kobber».
Disse speilene var blankpolerte metallspeil.
Bokst.: «de tjenende kvinnene som tjente». De to hebr. verbene er avledet av samme rot, tsavạ’, som blir brukt om å gjøre krigstjeneste, noe som antyder at disse kvinnene var organisert i grupper.
El.: «ringer; bånd», til fastgjøring el. sammenbinding.
Bokst.: «skulderen».
Bare gullet som ble brukt til tabernaklet, hadde en verdi av ca. 79 millioner kroner (11 269 000 $), med en gullpris beregnet til ca. 79 kr/g (350 $ pr. ounce troyvekt). Jf. fotn. til 1Kr 29:7, «talenter».
Bokst.: «Bekaen», av sølv. LXX: «Én drakme».
Bokst.: «for hodeskallen», dvs. for hvert hode som ble regnet med når det skulle betales en koppskatt («hodeskatt»).
«sekel», LXX.