2. Mosebok 36:1–38

36  Og Bẹsalel skal arbeide, og dessuten Ohọliab+ og enhver mann med et vist hjerte som Jehova har gitt visdom+ og forstand+ når det gjelder disse ting, så de kan vite hvordan de skal utføre alt arbeidet i forbindelse med den hellige tjeneste, i samsvar med alt det Jehova har befalt.»+  Og Moses tilkalte så Bẹsalel og Ohọliab og enhver mann med et vist hjerte som Jehova hadde gitt visdom i hjertet,+ alle som ble drevet av sitt hjerte til å gå i gang med arbeidet for å utføre det.+  Så tok de framfor Moses hele det bidraget+ som Israels sønner hadde kommet med til arbeidet i forbindelse med den hellige tjeneste, for å utføre det, og hva disse angår, så kom de fortsatt til ham med en frivillig offergave morgen etter morgen.  Og alle de vise som utførte alt det hellige arbeidet, begynte å komme, den ene etter den andre, fra det arbeid som de holdt på med,  og å si til Moses: «Folket kommer med mye mer enn det som trengs til tjenesten i forbindelse med det arbeid som Jehova har befalt skal utføres.»  Moses befalte da at de skulle la følgende kunngjøring gå gjennom leiren: «Menn og kvinner, kom ikke med mer materiale til det hellige bidrag.» Dermed ble folket holdt tilbake fra å komme med mer.  Og det viste seg å være nok materiale til alt det arbeid som skulle utføres, ja mer enn nok.  Og alle med et vist hjerte+ blant dem som utførte arbeidet, gikk i gang med å lage tabernaklet,+ de ti teltdukene av fint tvinnet lingarn og blå tråd og purpurrødfarget ull og kermesrødt materiale; med kjeruber, en broderers arbeid, laget han* dem.  Lengden av hver teltduk var tjueåtte alen, og bredden av hver teltduk fire alen. Det var ett og samme mål for alle teltdukene. 10  Så føyde han sammen fem teltduker, den ene til den andre,+ og de fem andre teltdukene føyde han sammen, den ene til den andre. 11  Deretter laget han løkker av blå tråd langs kanten av den ene teltduken ved sammenføyningsenden. Han gjorde det samme langs kanten av den ytterste teltduken ved det andre sammenføyningsstedet.+ 12  Han laget femti løkker på den ene teltduken, og han laget femti løkker på enden av den teltduken som var ved det andre sammenføyningsstedet, slik at løkkene satt midt imot hverandre.+ 13  Til slutt laget han femti kroker av gull og føyde teltdukene sammen, den ene til den andre, ved hjelp av krokene, slik at det ble ett tabernakel.+ 14  Og deretter laget han teltduker av geitehår til teltet over tabernaklet. Elleve teltduker laget han.+ 15  Lengden av hver teltduk var tretti alen, og bredden av hver teltduk fire alen. Det var ett og samme mål for de elleve teltdukene.+ 16  Så føyde han sammen fem teltduker for seg og de seks andre teltdukene for seg.+ 17  Dernest laget han femti løkker langs kanten av den ytterste teltduken ved sammenføyningsstedet, og han laget femti løkker langs kanten av den andre teltduken, som skulle føyes sammen med den.+ 18  Deretter laget han femti kroker av kobber til å føye sammen teltet med, så det kunne bli ett stykke.+ 19  Og han gikk i gang med å lage et dekke til teltet av rødfargede værskinn og et dekke av selskinn+ øverst.+ 20  Så laget han fagverksrammene til tabernaklet av akasietre;+ de var opprettstående. 21  Ti alen var lengden av en fagverksramme, og halvannen alen bredden av hver fagverksramme.+ 22  Hver fagverksramme hadde to tapper som var avpasset etter hverandre. Slik gjorde han med alle tabernaklets fagverksrammer.+ 23  Så laget han fagverksrammene til tabernaklet, tjue fagverksrammer til den siden som vender mot Nẹgev, mot sør.+ 24  Og han laget førti sølvsokler med tapphull til å ha under de tjue fagverksrammene, to sokler med tapphull under én fagverksramme med dens to tapper, og to sokler med tapphull under den neste fagverksrammen med dens to tapper.+ 25  Og til den andre siden av tabernaklet, nordsiden, laget han tjue fagverksrammer+ 26  og deres førti sølvsokler med tapphull, to sokler med tapphull under én fagverksramme og to sokler med tapphull under den neste fagverksrammen.+ 27  Og til de bakre delene av tabernaklet, mot vest,* laget han seks fagverksrammer.+ 28  Og han laget to fagverksrammer som hjørnestolper i tabernaklet ved dets to bakre deler.+ 29  Og de var dobbelte nederst, og sammen var de dobbelte opp til den øvre enden av hver av dem, ved den første ringen. Slik gjorde han med dem begge, med de to hjørnestolpene.+ 30  Det var altså åtte fagverksrammer, og deres sølvsokler med tapphull var seksten, to sokler med tapphull inntil to sokler med tapphull, under hver fagverksramme.+ 31  Og han fortsatte ved å lage tverrstenger av akasietre, fem til fagverksrammene på den ene siden av tabernaklet+ 32  og fem tverrstenger til fagverksrammene på den andre siden av tabernaklet og fem tverrstenger til tabernaklets fagverksrammer i de to bakre delene mot vest.+ 33  Så laget han den mellomste tverrstangen, som skulle gå helt igjennom, midt på fagverksrammene, fra den ene enden til den andre.+ 34  Og han kledde fagverksrammene med gull, og han laget deres ringer av gull som holdere for tverrstengene, og han kledde så tverrstengene med gull.+ 35  Og han gikk i gang med å lage et forheng+ av blå tråd og purpurrødfarget ull og kermesrødt materiale og fint tvinnet lingarn. Med en broderers arbeid laget han det, med kjeruber.+ 36  Så laget han fire akasiestolper til det og kledde dem med gull — deres knagger var også av gull — og støpte fire sølvsokler med tapphull til dem.+ 37  Og han laget videre en avskjerming for inngangen til teltet av blå tråd og purpurrødfarget ull og kermesrødt materiale og fint tvinnet lingarn, en kunstvevers arbeid,+ 38  og dens fem stolper og deres knagger. Og han kledde de øvre endene og forbindelsesstykkene med gull, men deres fem sokler med tapphull var av kobber.+

Fotnoter

«han» refererer trolig til Besalel.
Bokst.: «mot havet», dvs. Middelhavet.