Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

2. Mosebok 30:1–38

30  Og du skal lage et alter som et sted til å brenne røkelse på;+ av akasietre skal du lage det.  Det skal være en alen langt og en alen bredt, firkantet, og to alen høyt. Dets horn utgår fra det.+  Og du skal kle det med rent gull, den øvre flaten og sidene* hele veien rundt og hornene; og du skal lage en bord av gull til det hele veien rundt.+  Du skal også lage to ringer av gull til det. Nedenfor borden på to av sidene skal du lage dem, på to motsatte sider av det, for de skal tjene som holdere for stengene som det skal bæres med.+  Og du skal lage stengene av akasietre og kle dem med gull.+  Og du skal sette det foran forhenget som er nær ved vitnesbyrdets ark,+ foran lokket som er over Vitnesbyrdet, hvor jeg skal gi meg til kjenne for deg.+  Og Aron skal la velluktende røkelse+ ryke på det.+ Morgen etter morgen, når han steller lampene,+ skal han la den ryke.  Og når Aron tenner lampene mellom de to kveldene, skal han la den ryke. Den er en røkelse framfor Jehova for bestandig, fra generasjon til generasjon.  Dere skal ikke ofre ulovlig* røkelse+ eller et brennoffer eller et kornoffer* på det; og dere skal ikke utøse et drikkoffer på det. 10  Og Aron skal gjøre soning på dets horn én gang i året.+ Med noe av blodet av soningssyndofferet+ skal han gjøre soning for det én gang i året i generasjon etter generasjon. Det er høyhellig for Jehova.» 11  Og Jehova fortsatte å tale til Moses og sa: 12  «Når du foretar en opptelling av Israels sønner som et manntall over dem,*+ da skal hver og én av dem gi Jehova en løsepenge* for sin sjel* når* det tas opp manntall over dem,+ for at det ikke skal komme noen plage over dem når det tas opp manntall over dem.+ 13  Dette skal alle som går over til de opptelte, gi: en halv sekel etter det hellige steds sekel.*+ Tjue gẹra* svarer til en sekel. En halv sekel er bidraget til Jehova.+ 14  Alle som går over til de registrerte, fra tjueårsalderen og oppover, skal gi Jehovas bidrag.+ 15  Den rike skal ikke gi mer, og den ringe skal ikke gi mindre enn den halve sekelen,+ for at dere skal gi Jehovas bidrag, slik at dere kan gjøre soning for DERES sjeler.+ 16  Og du skal ta soningssølvpengene fra Israels sønner og gi dem til tjenesten ved møteteltet,+ så de virkelig kan tjene som et minne framfor Jehova for Israels sønner, for å gjøre soning for DERES sjeler.» 17  Og Jehova talte videre til Moses og sa: 18  «Du skal lage et vaskekar av kobber og dets understell av kobber,+ og du skal sette det mellom møteteltet og alteret og ha vann i det.+ 19  Og Aron og hans sønner skal vaske hendene og føttene ved det.+ 20  Når de går inn i møteteltet, skal de vaske seg med vann for at de ikke skal dø, og likeledes når de trer fram til alteret for å gjøre tjeneste og la et ildoffer ryke for Jehova.+ 21  Og de skal vaske hendene og føttene, for at de ikke skal dø,+ og det skal tjene som en forordning til uavgrenset tid for dem, for ham og hans avkom i generasjon etter generasjon.»+ 22  Og Jehova fortsatte å tale til Moses og sa: 23  «Og du, ta deg de mest utsøkte velluktende stoffer:+ stivnede myrradråper,*+ fem hundre enheter, og velluktende kanel,+ halvparten så mye, to hundre og femti enheter, og velluktende kalmus,+ to hundre og femti enheter, 24  og kassia,+ fem hundre enheter etter det hellige steds sekel,+ og olivenolje, en hin.+ 25  Av dette skal du så lage en hellig salvingsolje, en salve, en blanding som er en salvelagers arbeid.+ Det skal være en hellig salvingsolje.+ 26  Og med den skal du salve møteteltet+ og vitnesbyrdets ark 27  og bordet og alle dets redskaper og lampestaken og dens redskaper og røkelsesalteret 28  og brennofferalteret og alle dets redskaper og karet og dets understell. 29  Og du skal hellige disse ting, for at de virkelig skal bli høyhellige.+ Enhver som rører ved* dem, skal være hellig.+ 30  Og du skal salve Aron+ og hans sønner,+ og du skal hellige dem til å tjene som prester for meg.+ 31  Og du skal tale til Israels sønner og si: ’Dette skal fortsette å være en hellig salvingsolje for meg i generasjon etter generasjon.+ 32  Den skal ikke gnis inn på kroppen til noe menneske, og dere skal ikke lage noe som er maken til den, med dens sammensetning. Den er noe som er hellig. Den skal fortsette å være noe som er hellig for dere. 33  Den som lager en salve som er maken til den, og som har noe av den på en fremmed,* skal avskjæres fra sitt folk.’»+ 34  Og Jehova sa videre til Moses: «Ta deg velluktende stoffer:+ staktedråper og røkelsesonyks og velluktende galbanum og ren virak.+ Det skal være like mye av hvert. 35  Og du skal lage en røkelse+ av det, en krydderblanding, en salvelagers arbeid, saltet,+ ren, hellig. 36  Og du skal støte noe av det til fint pulver og legge noe av det foran Vitnesbyrdet i møteteltet,+ hvor jeg skal gi meg til kjenne for deg.+ Det skal være høyhellig for dere. 37  Og den røkelsen som du skal lage med denne sammensetningen, skal dere ikke lage til dere selv.+ For deg skal den fortsette å være noe som er hellig for Jehova.+ 38  Den som lager noe som er maken til den, for å nyte duften av den, skal avskjæres+ fra sitt folk.»

Fotnoter

Bokst.: «veggene».
Bokst.: «fremmed».
Bokst.: «en gave».
El.: «etter de registrerte av dem».
El.: «en godtgjørelse; en erstatning». Bokst.: «noe som dekker». Gr.: lỵtra, flt.
«sin sjel (sitt liv)». Hebr.: nafsjọ; gr.: tes psykhẹs autou.
El.: «fordi».
El.: «etter den hellige sekel». Et standardvektlodd som ble oppbevart i tabernaklet, el. muligens et uttrykk som understreket at vekten skulle være nøyaktig. Jf. fotn. til 2Sa 14:26, «det kongelige steinlodd». For «sekel», MSy, har LXX «didrakme». Se tillegget, 8A.
Se tillegget, 8A.
«stivnede myrradråper». El.: «myrraperler», dvs. gulhvite dråper av myrra som har stivnet og er blitt mørkerøde el. nesten svarte.
El.: «Alt som kommer i berøring med».
«en fremmed», dvs. en ikke-aronitt. Se 29:32, 33.