2. Mosebok 29:1–46

29  Og dette er det som du skal gjøre med dem for å hellige dem til å tjene som prester for meg: Ta en ung okse* og to værer,+ lytefrie dyr,+  og usyret brød og usyrede ringformede kaker fuktet med olje og usyrede tynnkaker smurt med olje.+ Av fint hvetemel skal du lage dem.  Og du skal legge dem i en kurv og frambære dem i kurven,+ og dessuten føre fram oksen og de to værene.  Og du skal føre Aron og hans sønner fram til inngangen+ til møteteltet, og du skal vaske dem med vann.+  Så skal du ta klærne+ og kle Aron med kjortelen og ẹfodens ermeløse overkledning og med ẹfoden og bryststykket, og du skal binde den stramt om ham med ẹfodens belte.+  Og du skal sette turbanen på hans hode og feste det hellige innvielsestegnet* på turbanen.+  Og du skal ta salvingsoljen+ og helle den ut over hans hode og salve ham.+  Så skal du føre fram hans sønner, og du skal kle dem med kjortlene.+  Og du skal binde skjerfene om dem, både Aron og hans sønner, og du skal vikle hodeplagget om dem; og prestedømmet skal bli deres som en forskrift til uavgrenset tid.*+ Så skal du fylle Arons hånd og hans sønners hånd med makt.+ 10  Du skal nå føre oksen fram til møteteltet, og Aron og hans sønner skal legge hendene på oksens hode.+ 11  Og du skal slakte oksen framfor Jehova, ved inngangen til møteteltet.+ 12  Og du skal ta noe av oksens blod+ og stryke det med fingeren på alterets horn,+ og alt det øvrige blodet skal du helle ut ved foten av alteret.+ 13  Og du skal ta alt fettet+ som dekker innvollene,+ og vedhenget på leveren,+ og begge nyrene og fettet som er på dem, og du skal la det ryke på alteret.+ 14  Men oksens kjøtt og dens hud og dens tarminnhold skal du brenne opp med ild utenfor leiren.+ Det er et syndoffer. 15  Så skal du ta den ene væren,+ og Aron og hans sønner skal legge hendene på værens hode.+ 16  Og du skal slakte væren og ta dens blod og stenke det på alteret, hele veien rundt.+ 17  Og du skal dele væren opp i dens stykker, og du skal vaske innvollene+ og skankene og legge stykkene mot hverandre og opp mot hodet. 18  Og du skal la hele væren ryke på alteret. Det er et brennoffer+ til Jehova, en formildende duft.+ Det er et ildoffer* til Jehova. 19  Så skal du ta den andre væren, og Aron og hans sønner skal legge hendene på værens hode.+ 20  Og du skal slakte væren og ta noe av dens blod og stryke det på Arons høyre øreflipp og på hans sønners høyre øreflipp og på tommelfingeren på deres høyre hånd og stortåen på deres høyre fot,+ og du skal stenke blodet på alteret, hele veien rundt. 21  Og du skal ta noe av blodet som er på alteret, og noe av salvingsoljen,+ og du skal stenke det på Aron og hans klær og på hans sønner og klærne til hans sønner med ham. Så kan han og hans klær og hans sønner og klærne til hans sønner med ham virkelig være hellige.+ 22  Og av væren skal du ta fettet og fetthalen+ og fettet som dekker innvollene, og vedhenget på leveren, og begge nyrene og fettet som er på dem, og det høyre lårstykket,+ for det er en innsettelsesvær;*+ 23  dessuten et rundt brød og en ringformet kake av oljebrød og en tynnkake fra kurven med usyrede brød som står framfor Jehova.+ 24  Og du skal legge alle sammen i Arons hender og i hans sønners hender,+ og du skal svinge dem fram og tilbake som et svingeoffer framfor Jehova.+ 25  Og du skal ta dem fra deres hender og la dem ryke på alteret, oppå brennofferet, som en formildende duft framfor Jehova.+ Det er et ildoffer til Jehova.+ 26  Og du skal ta brystet av innsettelsesværen,+ som er for Aron, og svinge det fram og tilbake som et svingeoffer framfor Jehova, og det skal bli din andel. 27  Og du skal hellige svingeofferbrystet+ og den hellige andelens* lårstykke som ble svingt, og som ble gitt som bidrag fra innsettelsesværen,+ fra det som var for Aron, og fra det som var for hans sønner. 28  Og det skal tilhøre Aron og hans sønner ved en forordning til uavgrenset tid som skal overholdes av Israels sønner, fordi det er en hellig andel;+ og det skal bli en hellig andel som skal ytes av Israels sønner. Av deres fellesskapsofre*+ er det deres hellige andel for Jehova. 29  Og de hellige klærne+ som tilhører Aron, skal tjene hans sønner+ etter ham for at de skal salves+ i dem og få sin hånd fylt med makt i dem.+ 30  I sju dager+ skal den presten som etterfølger ham blant hans sønner, og som går inn i møteteltet for å gjøre tjeneste på det hellige sted, ha dem på seg. 31  Og du skal ta innsettelsesværen, og du skal koke dens kjøtt på et hellig sted.+ 32  Og Aron og hans sønner skal spise+ kjøttet av væren og brødet som er i kurven, ved inngangen til møteteltet. 33  Og de skal spise de ting det er blitt gjort soning med* for å fylle deres hånd med makt, for å hellige dem.+ Men en fremmed* kan ikke spise dem, for de er noe hellig.+ 34  Og hvis noe av kjøttet av innsettelsesofferet og noe av brødet blir igjen til neste morgen, da skal du brenne opp det som er igjen, med ild.+ Det skal ikke spises, for det er noe som er hellig. 35  Og slik skal du gjøre med Aron og hans sønner, i samsvar med alt det jeg har befalt deg.+ Du skal bruke sju dager til å fylle deres hånd med makt.+ 36  Og du skal ofre syndofferoksen hver dag til soning,+ og du skal rense alteret for synd ved at du gjør soning for det, og du skal salve+ det for å hellige det. 37  Du skal bruke sju dager til å gjøre soning for alteret, og du skal hellige+ det, for at det virkelig skal bli et høyhellig alter.+ Enhver som rører ved* alteret, skal være hellig.+ 38  Og dette er hva du skal ofre på alteret: unge værer, ett år gamle, alltid to om dagen.+ 39  Og du skal ofre den ene unge væren* om morgenen,+ og du skal ofre den andre unge væren mellom de to kveldene.*+ 40  Og en tiendedels ẹfa-mål* fint mel,+ fuktet med en fjerdedels hin* olje av støtt oliven, og et drikkoffer+ på en fjerdedels hin vin skal høre med til den første unge væren. 41  Og du skal ofre den andre unge væren mellom de to kveldene. Med et kornoffer+ likt det om morgenen og med et tilsvarende drikkoffer skal du frambære det som en formildende duft, et ildoffer til Jehova. 42  Det er et stadig+ brennoffer, fra generasjon til generasjon, ved inngangen til møteteltet framfor Jehova, hvor jeg skal gi meg til kjenne for dere for å tale til deg der.+ 43  Og der vil jeg gi meg til kjenne for Israels sønner, og det* skal visselig bli helliget* ved min herlighet.+ 44  Og jeg vil hellige møteteltet og alteret; og jeg skal hellige+ Aron og hans sønner for at de skal tjene som prester for meg. 45  Og jeg vil bo i telt* midt iblant Israels sønner, og jeg vil vise meg å være deres Gud.+ 46  Og de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova deres Gud, som førte dem ut av Egypts land for å bo i telt midt iblant dem.+ Jeg er Jehova deres Gud.+

Fotnoter

Bokst.: «én okse, en sønn av storfeet».
El.: «det hellige diademet; hellighetens diadem». Se fotn. til 39:30, «det hellige innvielsestegnet».
«og embetet som prester for meg skal tilhøre dem for evig», LXX. Jf. He 7:28.
«et ildoffer». Den vanlige gjengivelsen av det hebr. ordet når det oppfattes som en avledning av ’esj, «ild». Andre, som betrakter det som en avledning av ’nsj, mener at det betyr «et middel til opprettelse av et vennskapelig forhold til Gud».
«innsettelses-». Bokst.: «fyllings-». Uttrykket henspiller på at prestens hånd skulle fylles med makt, at han skulle bemyndiges.
«den hellige andelens». El.: «bidragets». Jf. fotn. til 25:2.
El.: «Av deres fredsofres slaktofre».
Bokst.: «blitt dekket over med».
El.: «ikke-aronitt», dvs. en som ikke tilhørte Arons slekt.
El.: «Alt som kommer i berøring med».
El.: «det ene værlammet».
Se fotn. til 12:6.
«Og en tiendedels efa-mål», ifølge 4Mo 15:4 i LXXVg. Bokst.: «Og en tiendedel». Se tillegget, 8A.
En hin tilsvarer 3,67 l.
«det», M; Vg: «alteret».
«og det skal visselig bli helliget (holdt hellig; behandlet som hellig)». Hebr.: weniqdạsj; lat.: et sanctificạbitur; gr.: kai hagiasthẹsomai, «og jeg skal bli helliget». Se fotn. til Mt 6:9.
El.: «jeg vil ha min bolig».