Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

2. Mosebok 28:1–43

28  Og du, la din bror Aron og hans sønner med ham komme fram for deg fra Israels sønners midte, så han kan tjene som prest for meg,+ Aron+ og Arons sønner Nạdab og Ạbihu,+ Eleạsar og Ịtamar.+  Og du skal lage hellige klær til din bror Aron, til ære og pryd.+  Og selv skal du tale til alle som er vise og har et hjerte som jeg har fylt med visdommens ånd,+ og de skal lage Arons klær for å hellige ham, så han kan tjene som prest for meg.+  Og dette er de klær som de skal lage: et bryststykke+ og en ẹfod+ og en ermeløs overkledning+ og en kjortel av rutete tøy, en turban+ og et skjerf;*+ og de skal lage de hellige klærne til din bror Aron og hans sønner, så han kan tjene som prest for meg.  Og de skal selv ta imot gullet og den blå tråden og den purpurrødfargede ullen og det kermesrøde materialet og det fine linet.  Og de skal lage ẹfoden av gull, blå tråd og purpurrødfarget ull, kermesrødt materiale og fint tvinnet lingarn, en broderers arbeid.+  Og den skal ha to skulderstykker som kan føyes sammen ved dens to ender, og den skal føyes sammen.+  Og beltet,+ som er på den til å binde den med så den sitter stramt, skal være i samme utførelse og av de samme materialer som den, av gull, blå tråd og purpurrødfarget ull og kermesrødt materiale og fint tvinnet lingarn.  Og du skal ta to onykssteiner*+ og inngravere+ navnene på Israels sønner på dem,+ 10  seks av deres navn på den ene steinen og de seks øvriges navn på den andre steinen, i den rekkefølge de ble født.+ 11  Med en kunsthåndverkers arbeid i stein, med seglgraveringer, skal du inngravere navnene på Israels sønner på de to steinene.+ Innsatt i innfatninger av gull skal du lage dem.+ 12  Og du skal sette de to steinene på ẹfodens skulderstykker som minnesteiner for Israels sønner;+ og Aron skal bære deres navn framfor Jehova på sine to skulderstykker som et minne. 13  Og du skal lage innfatninger av gull 14  og to kjeder av rent gull.+ Som snorer skal du lage dem, i reiplignende utførelse; og du skal feste de reiplignende kjedene til innfatningene.+ 15  Og du skal lage domsbryststykket+ i en broderers arbeid. I samme utførelse som ẹfoden skal du lage det. Av gull, blå tråd og purpurrødfarget ull og kermesrødt materiale og fint tvinnet lingarn skal du lage det.+ 16  Det skal være firkantet når det er lagt dobbelt, ett fingerspann* langt og ett fingerspann bredt.+ 17  Og du skal fylle det med en besetning av steiner, fire rader med steiner.+ En rad med rubin,+ topas+ og smaragd+ er den første raden. 18  Og den andre raden er turkis,+ safir+ og jaspis.+ 19  Og den tredje raden er lẹsjem-stein,* agat*+ og ametyst.+ 20  Og den fjerde raden er krysolitt*+ og onyks+ og jade. Innfattet i gull skal de være i sine fyllinger.+ 21  Og steinene skal svare til navnene på Israels sønner, de tolv etter deres navn.+ Seglgraveringer skal de ha, hver i samsvar med sitt navn, for de tolv stammene.+ 22  Og på bryststykket skal du lage snodde kjeder, i reiplignende utførelse, av rent gull.+ 23  Og du skal lage to ringer av gull på bryststykket,+ og du skal sette de to ringene i bryststykkets to ender. 24  Og du skal stikke de to gullreipene gjennom de to ringene ved bryststykkets ender.+ 25  Og du skal stikke de to endene av de to reipene gjennom de to innfatningene, og du skal sette dem på ẹfodens skulderstykker, på forsiden av den.+ 26  Og du skal lage to ringer av gull og sette dem i bryststykkets to ender, i kanten av det, den som vender inn mot ẹfoden.+ 27  Og du skal lage to ringer av gull og sette dem på ẹfodens to skulderstykker nedentil, på forsiden av den, nær det stedet hvor den er sammenføyd, ovenfor ẹfodens belte.+ 28  Og de skal binde bryststykket ved hjelp av dets ringer til ẹfodens ringer med en blå snor, så det blir sittende ovenfor ẹfodens belte og bryststykket ikke forskyver seg fra sin plass utenpå ẹfoden.+ 29  Og Aron skal bære navnene på Israels sønner på domsbryststykket over sitt hjerte når han går inn i Det hellige, som et minne framfor Jehova til enhver tid. 30  Og du skal legge Ụrim+ og Tụmmim* i domsbryststykket, og de skal være over Arons hjerte når han går inn framfor Jehova; og Aron skal bestandig bære Israels sønners dommer*+ over sitt hjerte framfor Jehova. 31  Og du skal lage ẹfodens ermeløse overkledning av blå tråd helt igjennom.+ 32  Og det skal være en åpning øverst på den,* midt på den. Det skal være en bord rundt hele åpningen, en vevers arbeid. Åpningen på den skal være som på en panserskjorte, så den ikke blir revet i stykker.+ 33  Og på falden på den skal du lage granatepler av blå tråd og purpurrødfarget ull og kermesrødt materiale, på falden hele veien rundt, og bjeller+ av gull mellom dem hele veien rundt — 34  en bjelle av gull og et granateple, en bjelle av gull og et granateple på falden* på den ermeløse overkledningen, hele veien rundt.+ 35  Og Aron skal ha den på seg så han kan gjøre tjeneste, og lyden av ham skal høres når han går inn i helligdommen* framfor Jehova, og når han kommer ut, for at han ikke skal dø.+ 36  Og du skal lage en skinnende plate av rent gull og inngravere på den med seglgraveringer: ’Hellighet hører Jehova til.’+ 37  Og du skal feste den med en blå snor, og den skal være på turbanen.+ På forsiden av turbanen skal den være. 38  Og den skal være på Arons panne, og Aron skal svare for den misgjerning som blir begått mot de hellige ting,+ dem som Israels sønner kommer til å hellige, det vil si alle deres hellige gaver; og den skal bestandig være på hans panne, så det kan oppnås godkjennelse for dem+ framfor Jehova. 39  Og du skal veve kjortelen av fint lin i rutemønster og lage en turban av fint lin,+ og du skal lage et skjerf,+ en kunstvevers arbeid. 40  Og til Arons sønner skal du lage kjortler,+ og du skal lage skjerf til dem, og du skal lage hodeplagg+ til dem til ære og pryd.+ 41  Og med dem skal du kle din bror Aron og hans sønner med ham, og du skal salve dem+ og fylle deres hånd med makt*+ og hellige dem, og de skal tjene som prester for meg. 42  Og lag underbenklær av lin til dem for å dekke deres nakne kropp.+ Fra hoftene og til lårene skal de nå. 43  Og Aron og hans sønner skal ha dem på når de går inn i møteteltet, og når de trer fram til alteret for å gjøre tjeneste på det hellige sted, for at de ikke skal pådra seg skyld for misgjerning og dø. Det er en forskrift til uavgrenset tid for ham og hans avkom etter ham.+

Fotnoter

El.: «belte».
El.: «karneolsteiner».
Ca. 22,2 cm.
«lesjem-stein». Hebr.: lẹsjem; det er usikkert hva slags stein dette var; gr.: ligỵrion; lat.: ligỵrius.
«agat», LXXVg; hebr.: sjevọ, en type edelsten.
«krysolitt», LXXVg; hebr.: tarsjịsj.
«Urim og Tummim». Hebr.: ’eth-ha’urịm we’eth-hattummịm; LXX: «forklaringen (åpenbaringen) og sannheten»; Sy: «lyset og fullkommenheten»; Vg: «læren og sannheten». Gjengivelsene i LXXSyVg er antagelig bare basert på gjetninger om hva de hebr. ordene betydde. Urim og Tummim ble brukt når man ønsket å få et hellig utsagn, og kan ha vært steiner som ble brukt som lodd.
«dommer», LXXSy; MVg: «dom».
El.: «en åpning for hans hode».
El.: «den nederste delen».
El.: «Det hellige». Hebr.: haqQọdhesj.
El.: «og bemyndige dem». Bokst.: «og fylle deres hånd».