Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

2. Mosebok 26:1–37

26  Og tabernaklet* skal du lage av ti teltduker,+ av fint tvinnet lingarn og blå tråd og purpurrødfarget ull og kermesrødt materiale.+ Med kjeruber,+ en broderers arbeid, skal du lage dem.  Lengden på hver teltduk er tjueåtte alen, og bredden på hver teltduk er fire alen. Det er ett og samme mål for alle teltdukene.+  Fem teltduker skal danne en rekke med den ene føyd til den andre, og fem teltduker en rekke med den ene føyd til den andre.+  Og du skal lage løkker av blå tråd langs kanten av den ene teltduken i enden av rekken; og du skal gjøre det samme langs kanten av den ytterste teltduken ved det andre sammenføyningsstedet.+  Du skal lage femti løkker på den ene teltduken, og femti løkker skal du lage på enden av den teltduken som er ved det andre sammenføyningsstedet, slik at løkkene sitter midt imot hverandre.+  Og du skal lage femti kroker av gull og føye teltdukene sammen, den ene til den andre, ved hjelp av krokene, og det skal bli ett tabernakel.+  Og du skal lage duker av geitehår+ til teltet over tabernaklet. Du skal lage elleve teltduker.  Lengden på hver teltduk er tretti alen,+ og bredden på hver teltduk er fire alen. Det er ett og samme mål for de elleve teltdukene.  Og du skal føye sammen fem teltduker for seg og seks teltduker for seg,+ og du skal legge den sjette teltduken dobbelt på forsiden av teltet. 10  Og du skal lage femti løkker langs kanten av den ene teltduken, den ytterste i rekken, og femti løkker langs kanten av teltduken ved det andre sammenføyningsstedet. 11  Og du skal lage femti kroker av kobber+ og hekte krokene i løkkene og føye teltet sammen, og det skal bli ett.+ 12  Og det som er til overs av teltdukene, er et overheng. Halvparten av teltduken som er til overs, skal henge ned over baksiden av tabernaklet. 13  Og den alen på den ene siden og den alen på den andre siden som er til overs av lengden på teltdukene, skal tjene som et overheng på tabernaklets sider, for å dekke det på den ene siden og på den andre. 14  Og du skal lage et dekke til teltet av rødfargede værskinn og et dekke av selskinn øverst. 15  Og du skal lage fagverksrammene*+ til tabernaklet av akasietre; de skal være opprettstående. 16  Ti alen er lengden av en fagverksramme, og halvannen alen er bredden av hver fagverksramme. 17  Hver fagverksramme har to tapper som er forbundet med hverandre. Slik skal du gjøre med alle tabernaklets fagverksrammer. 18  Og du skal lage fagverksrammene til tabernaklet, tjue fagverksrammer til den siden som vender mot Nẹgev, mot sør. 19  Og du skal lage førti sølvsokler med tapphull+ under de tjue fagverksrammene, to sokler med tapphull under én fagverksramme med dens to tapper, og to sokler med tapphull under den neste fagverksrammen med dens to tapper. 20  Og til den andre siden av tabernaklet, nordsiden, tjue fagverksrammer+ 21  og deres førti sølvsokler med tapphull, to sokler med tapphull under én fagverksramme og to sokler med tapphull under den neste fagverksrammen.+ 22  Og til de bakre delene av tabernaklet, mot vest, skal du lage seks fagverksrammer.+ 23  Og du skal lage to fagverksrammer som hjørnestolper i tabernaklet+ ved dets to bakre deler. 24  Og de skal være dobbelte nederst, og sammen skal de være dobbelte opp til den øvre enden av hver av dem, ved den første ringen. Slik skal det være med dem begge. De skal tjene som to hjørnestolper. 25  Og det skal være åtte fagverksrammer og deres sølvsokler med tapphull, seksten sokler, to sokler med tapphull under én fagverksramme og to sokler med tapphull under den neste fagverksrammen. 26  Og du skal lage tverrstenger av akasietre,+ fem til fagverksrammene på den ene siden av tabernaklet 27  og fem tverrstenger til fagverksrammene på den andre siden av tabernaklet og fem tverrstenger til fagverksrammene på siden av tabernaklet for de to bakre delene mot vest.+ 28  Og den mellomste tverrstangen, midt på fagverksrammene, går helt igjennom fra ende til ende. 29  Og du skal kle fagverksrammene med gull,+ og deres ringer skal du lage av gull som holdere for tverrstengene; og du skal kle tverrstengene med gull. 30  Og du skal sette opp tabernaklet i samsvar med planen for det, som er blitt vist deg på fjellet.+ 31  Og du skal lage et forheng+ av blå tråd og purpurrødfarget ull og kermesrødt materiale og fint tvinnet lingarn. Han skal lage det med kjeruber,+ en broderers arbeid. 32  Og du skal henge det på fire stolper av akasie kledd med gull. Deres knagger er av gull. De står på fire sølvsokler med tapphull. 33  Og du skal henge forhenget under krokene og føre vitnesbyrdets ark+ dit inn, innenfor forhenget; og forhenget skal danne et skille for dere mellom Det hellige+ og Det aller helligste.*+ 34  Og du skal legge lokket på vitnesbyrdets ark i Det aller helligste. 35  Og du skal sette bordet utenfor forhenget, og lampestaken+ midt imot bordet, mot sørsiden av tabernaklet; og bordet skal du sette mot nordsiden. 36  Og du skal lage en avskjerming+ til inngangen til teltet av blå tråd og purpurrødfarget ull og kermesrødt materiale og fint tvinnet lingarn, en kunstvevers arbeid. 37  Og du skal lage fem stolper av akasie til avskjermingen og kle dem med gull. Deres knagger er av gull. Og du skal støpe fem kobbersokler med tapphull til dem.

Fotnoter

El.: «boligen; teltboligen».
El.: «veggrammene». Det er snarere snakk om rammer enn om massive planker, som ville ha vært vanskelige å håndtere på grunn av sin størrelse og vekt.
El.: «Det høyhellige». Bokst.: «de helliges (hellige tings; hellige steders) hellige (ting; sted)». Hebr.: Qọdhesj haqQodhasjịm.