Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

2. Korinter 5:1–21

5  For vi vet at hvis vårt jordiske hus,+ dette telt,+ skulle bli oppløst,+ så skal vi ha en bygning fra Gud, et hus som ikke er gjort med hender,+ evig+ i himlene.  For i denne bolig sukker vi virkelig,+ idet vi ivrig lengter etter å ikle oss den fra himmelen som er for oss,+  slik at vi, når vi virkelig har ikledd oss den, ikke skal bli funnet nakne.+  Ja, vi som er i dette telt, sukker, idet vi er nedtynget; for vi ønsker ikke å avkle oss det, men å ikle oss det andre,+ for at det dødelige kan bli oppslukt av livet.+  Men den som har dannet oss til nettopp dette, er Gud,+ som har gitt oss pantet+ på det som skal komme,* det vil si ånden.+  Vi er derfor alltid ved godt mot og vet at vi, mens vi har vårt hjem i legemet, er borte fra Herren,+  for vi vandrer i samsvar med tro, ikke i samsvar med det vi ser.+  Men vi er ved godt mot og vil gjerne heller komme bort fra legemet og få vårt hjem hos Herren.+  Derfor setter vi oss også som mål at vi, enten vi har vårt hjem hos ham eller er borte fra ham,+ skal være antagelige* for ham.+ 10  For vi må alle bli tilkjennegitt framfor KRISTI dommersete,+ for at hver enkelt skal få sin lønn for de ting som er gjort ved legemet, i samsvar med det han har praktisert, enten det er godt eller ondt.+ 11  Da vi altså kjenner frykten+ for Herren, fortsetter vi å overtale*+ mennesker, men vi er blitt tilkjennegitt for Gud. Jeg håper imidlertid at vi også er blitt tilkjennegitt for DERES samvittighet.+ 12  Vi anbefaler+ ikke igjen oss selv overfor dere, men vi gir dere en anledning til å rose dere av oss,+ for at dere kan ha et svar til dem som roser seg av det ytre+ og ikke av hjertet.+ 13  For hvis vi var fra forstanden,+ så var det for Gud; hvis vi er sunne i sinnet,+ så er det for dere. 14  For KRISTI kjærlighet tvinger oss, for slik har vi dømt: at én døde for alle;+ altså hadde alle dødd; 15  og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv,+ men for ham+ som døde for dem og ble oppreist.+ 16  Derfor kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet.+ Selv om vi har kjent Kristus etter kjødet,+ kjenner vi ham visselig ikke slik nå lenger.+ 17  Derfor, hvis noen er i forening med Kristus, er han en ny skapning;*+ de gamle ting er forsvunnet;+ se, nye ting er blitt til.+ 18  Men alt er fra Gud, som forlikte+ oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste,+ 19  nemlig å gjøre kjent at Gud ved Kristus+ forlikte en verden+ med seg selv,+ idet han ikke tilregnet dem deres overtredelser,+ og han overgav ordet+ om forlikelsen til oss.+ 20  Vi+ er derfor ambassadører+ i Kristi sted,*+ som om Gud kom med inntrengende anmodninger gjennom oss.+ Som stedfortredere for Kristus ber vi:+ «Bli forlikt med Gud.» 21  Ham som ikke kjente synd,+ gjorde han til synd*+ for oss, for at vi skulle bli Guds rettferdighet*+ ved hjelp av ham.

Fotnoter

El.: «håndpengene (forskuddet) på det som skal komme». Se fotn. til 1:22.
El.: «til behag».
El.: «overbevise».
«skapning». Gr.: ktịsis; lat.: creatụra.
El.: «på Kristi vegne; i Kristi navn».
El.: «et syndoffer». Gr.: hamartịan; J17,18,22(hebr.): lechattạth, «som et syndoffer», som i 3Mo 4:3 i M.
El.: «bli rettferdige for Gud».