Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

2. Kongebok 5:1–27

5  Nå var en viss Na’ạman,+ hærføreren til Syrias konge, blitt en stor mann hos sin herre* og var høyt ansett,* for det var ved ham Jehova hadde gitt Syria frelse;*+ og mannen selv hadde vist seg å være en tapper veldig mann, skjønt han var spedalsk.*  Og syrerne hadde dratt ut som røverflokker,+ og de hadde da tatt en liten pike til fange fra Israels land,+ og hun kom til å være hos Na’ạmans hustru.  Etter en tid sa hun+ til sin frue: «Hvis bare min herre var hos profeten+ i Samạria! Da ville han befri ham for hans spedalskhet.»+  Deretter kom noen og fortalte dette til sin herre og sa: «Slik og slik har piken fra Israels land sagt.»+  Da sa kongen i Syria: «Dra dit! Kom, og la meg sende et brev til Israels konge.» Han begav seg så i vei og tok i sin hånd+ ti talenter sølv og seks tusen gullstykker+ og ti skift med klær.+  Og han kom og brakte med seg brevet+ til Israels konge, og det lød: «Og nå, samtidig med at dette brevet kommer til deg, sender jeg herved min tjener Na’ạman til deg, så du kan befri ham for hans spedalskhet.»  Og det skjedde da Israels konge hadde lest brevet, at han straks sønderrev+ sine klær og sa: «Er jeg Gud,+ så jeg kan volde død og bevare i live?+ Denne mannen sender jo bud til meg om at jeg skal befri en mann for hans spedalskhet; for, jeg ber dere, merk dere bare og se hvordan han søker å yppe strid med meg.»+  Og det skjedde da Elịsja, den sanne Guds mann, hørte at Israels konge hadde sønderrevet sine klær,+ at han straks sendte bud til kongen og sa: «Hvorfor har du sønderrevet dine klær? Jeg ber deg, la ham komme til meg, så han kan få vite at det finnes en profet i Israel.»+  Da kom Na’ạman med sine hester og sine stridsvogner og stanset ved inngangen til Elịsjas hus. 10  Men Elịsja sendte et sendebud til ham og sa: «Gå av sted* — du skal bade deg+ sju ganger+ i Jordan, så ditt kjøtt kan vende tilbake på deg;+ og bli ren.» 11  Da ble Na’ạman harm+ og drog av sted og sa: «Se, jeg sa til meg selv:+ ’Meg vil han komme helt ut til, og han kommer med sikkerhet til å stå og påkalle Jehova sin Guds navn og bevege hånden fram og tilbake over stedet og befri den spedalske for sykdommen.’ 12  Er ikke Abạna* og Pạrpar, Damaskus’+ elver, bedre enn alle Israels vann?+ Kan jeg ikke bade meg i dem og bli ren?»+ Dermed vendte han om og drog bort i voldsom harme.+ 13  Hans tjenere kom nå bort til ham og talte til ham og sa: «Min far,+ hadde det vært noe stort som profeten selv hadde talt til deg om, ville du ikke da ha gjort det? Hvor mye mer da når han har sagt til deg: ’Bad deg og bli ren’?» 14  Da drog han ned og begynte å dukke seg* i Jordan, sju ganger, i samsvar med den sanne Guds manns ord;+ deretter vendte hans kjøtt tilbake og ble som kjøttet på en liten gutt,+ og han ble ren.+ 15  Så drog han tilbake til den sanne Guds mann,+ han og hele hans leir, og kom og stilte seg framfor ham og sa: «Se, nå vet jeg sannelig at det ikke er noen Gud noe sted på jorden uten i Israel.+ Og jeg ber deg, ta nå imot en velsignelsesgave+ av din tjener.» 16  Men han sa: «Så sant Jehova lever,+ han som jeg står framfor:* Jeg vil ikke ta imot den.»+ Og han begynte å nøde ham til å ta imot den, men han ville fortsatt ikke. 17  Til slutt sa Na’ạman: «Hvis ikke, så ber jeg deg: La det bli gitt din tjener noe jord,+ et par muldyrs last; for din tjener skal ikke mer frambære brennoffer eller slaktoffer til noen andre guder enn Jehova.+ 18  Måtte Jehova tilgi din tjener i denne sak: Når min herre går inn i Rịmmons+ hus for å bøye seg ned der og han støtter+ seg til min hånd og jeg må bøye meg ned+ i Rịmmons hus, måtte da Jehova, når jeg bøyer meg ned i Rịmmons hus, tilgi din tjener i denne henseende, det ber jeg om.»+ 19  Da sa han til ham: «Gå i fred.»+ Dermed drog han bort fra ham og kom et godt stykke på vei gjennom landet. 20  Da sa Gehạsi,+ tjeneren til Elịsja, den sanne Guds mann:+ «Se, min herre* har spart denne syreren Na’ạman+ ved ikke å ta imot av hans hånd det han brakte med seg. Så sant Jehova lever,+ jeg vil løpe etter ham og få noe av ham.»+ 21  Og Gehạsi satte så etter Na’ạman. Da Na’ạman så at noen kom løpende etter ham, steg han straks ned av sin vogn for å møte ham og sa så: «Står alt bra til?»+ 22  Til det sa han: «Alt står bra til. Det er min herre+ som har sendt meg,+ og han sier: ’Se, nettopp nå er det kommet to unge menn til meg fra Ẹfraims fjellområde, to av profetsønnene.+ Jeg ber deg, gi dem en talent* sølv og to skift med klær.’»+ 23  Da sa Na’ạman: «Vær så god, ta to talenter.» Og han fortsatte å nøde+ ham og knyttet til slutt to talenter sølv inn i to sekker, sammen med to skift med klær, og gav det til to av tjenerne sine, for at de skulle bære det foran ham. 24  Da han kom til Ọfel,* tok han det straks av deres hånd og la det fra seg i huset+ og sendte mennene av sted. Dermed drog de sin vei. 25  Og selv gikk han inn og stilte seg så hos sin herre.+ Elịsja sa nå til ham: «Hvor kommer du fra, Gehạsi?» Men han sa: «Din tjener har slett ikke gått noe sted.»+ 26  Da sa han til ham: «Gikk ikke mitt hjerte med, nettopp da mannen vendte om og steg ned av sin vogn for å møte deg? Er dette tiden til å ta imot sølv eller til å ta imot klær eller olivenlunder eller vingårder eller sauer eller kveg eller tjenere eller tjenestekvinner?+ 27  Derfor skal Na’ạmans spedalskhet+ henge fast ved deg og ditt avkom til uavgrenset tid.»+ Straks gikk han ut fra ham som spedalsk, hvit som snø.+

Fotnoter

«sin herre». Hebr.: ’adhonạw (av ’adhọn), majestetsflt.
Bokst.: «og med løftet ansikt».
El.: «redning; utfrielse».
El.: «han hadde en hudsykdom». Det bibelske uttrykket «spedalskhet» omfatter – men er ikke begrenset til – den infeksjonssykdommen som innen medisinen i dag blir kalt lepra el. Hansens sykdom.
«Gå av sted». Bokst.: «[Det skal være] en gåing». Den hebr. verbformen er infinitiv absolutus, som ofte tilsvarer et verbalsubstantiv (som er tidsnøytralt og ikke angir person).
«Abana», MLXXVg; MmargenTSy: «Amana».
«og begynte å dukke seg». Hebr.: wajjitbọl; gr.: kai ebaptịsato (av baptịzo, «døpe»).
El.: «han som jeg står til tjeneste for».
«min herre». Hebr.: ’adhonị.
En talent veide 34,2 kg.
Betyr «haug; oppsvulming; framspring; forhøyning». Et sted i nærheten av Samaria.