Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

2. Kongebok 15:1–38

15  I Jerọboams, Israels konges, tjuesjuende år ble Asạrja+ konge; han var sønn av Amạsja,+ Judas konge.  Seksten år gammel var han da han begynte å regjere, og i femtito år regjerte han i Jerusalem.+ Og hans mors navn var Jekọlja;* hun var fra Jerusalem.  Og han fortsatte å gjøre det som var rettskaffent i Jehovas øyne, i samsvar med alt det hans far Amạsja hadde gjort.+  Men offerhaugene forsvant ikke.+ Folket fortsatte å ofre og frambringe offerrøyk på offerhaugene.+  Til slutt slo Jehova kongen med en plage,+ og han forble spedalsk+ inntil sin dødsdag, og han ble boende i sitt hus, fritatt for sine plikter,+ mens Jọtam,+ kongens sønn, var satt over huset og dømte+ landets folk.*  Og Asạrjas* øvrige anliggender og alt det han gjorde, står ikke det oppskrevet i boken+ om hendelsene i Judas kongers dager?  Til slutt la Asạrja seg til hvile hos sine forfedre,+ og de begravet ham hos hans forfedre i Davidsbyen; og hans sønn Jọtam begynte å regjere i hans sted.+  I Asạrjas,+ Judas konges, trettiåttende år ble Sakạrja,*+ Jerọboams sønn, konge over Israel i Samạria og var det i seks måneder.  Og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, slik som hans forfedre hadde gjort.+ Han vendte seg ikke fra Jerọboams, Nẹbats sønns, synder,+ som han hadde fått Israel til å synde med.+ 10  Så dannet Sjạllum, sønn av Jạbesj, en sammensvergelse+ mot ham og hogg+ ham ned i Jịbleam*+ og drepte ham og begynte å regjere i hans sted. 11  Og Sakạrjas øvrige anliggender, se, de står oppskrevet i boken+ om hendelsene i Israels kongers dager. 12  Dette var Jehovas ord+ som han hadde talt til Jẹhu, idet han sa:+ «Dine sønner+ inntil fjerde generasjon skal sitte på Israels trone.» Og slik ble det.+ 13  Hva Sjạllum, sønn av Jạbesj, angår, så ble han konge i Ussịas,*+ Judas konges, trettiniende år, og han fortsatte å regjere en hel månemåned* i Samạria.+ 14  Så drog Mẹnahem,+ Gạdis sønn, opp fra Tịrsa+ og kom til Samạria og hogg ned Sjạllum,+ sønn av Jạbesj, i Samạria og drepte ham; og han begynte å regjere i hans sted. 15  Og Sjạllums øvrige anliggender og den sammensvergelsen+ som han dannet, se, det står oppskrevet i boken om hendelsene i Israels kongers dager. 16  Det var på den tiden Mẹnahem ut fra Tịrsa tok til å slå Tịfsah og alt som var i byen og dens område, fordi den ikke åpnet for ham,* og han fortsatte å slå den. Alle dens gravide kvinner sprettet han opp.+ 17  I Asạrjas,* Judas konges, trettiniende+ år ble Mẹnahem, Gạdis sønn, konge over Israel og var det i ti år i Samạria. 18  Og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne.+ Han vendte seg ikke fra noen av alle Jerọboams, Nẹbats sønns, synder,+ som han hadde fått Israel til å synde med,+ alle sine dager. 19  Pul,+ kongen i Assyria,+ kom inn i landet. Da gav+ Mẹnahem Pul tusen talenter sølv,+ for at hans hender skulle være med ham for å styrke kongedømmet i hans egen hånd.+ 20  Og Mẹnahem framskaffet sølvet på Israels bekostning, på alle de tapre veldige menns bekostning,+ for å gi kongen i Assyria femti sekel* sølv for hver mann. Da vendte kongen i Assyria tilbake, og han ble ikke der i landet. 21  Og Mẹnahems+ øvrige anliggender og alt det han gjorde, står ikke det oppskrevet i boken+ om hendelsene i Israels kongers dager? 22  Til slutt la Mẹnahem seg til hvile hos sine forfedre, og hans sønn Pekạhja+ begynte å regjere i hans sted. 23  I Asạrjas, Judas konges, femtiende år ble Pekạhja, Mẹnahems sønn, konge over Israel i Samạria og var det i to+ år. 24  Og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne.+ Han vendte seg ikke fra Jerọboams, Nẹbats sønns, synder,+ som han hadde fått Israel til å synde med.+ 25  Så dannet Pẹkah,+ Remạljas sønn, hans adjutant,+ en sammensvergelse+ mot ham og slo ham i hjel i Samạria, i boligtårnet i kongens hus,+ foruten Ạrgob og Ạrje, og med ham var femti mann av Gịleads sønner.* Han slo ham altså i hjel og begynte å regjere i hans sted. 26  Og Pekạhjas øvrige anliggender og alt det han gjorde, se, det står oppskrevet i boken+ om hendelsene i Israels kongers dager. 27  I Asạrjas, Judas konges, femtiandre år ble Pẹkah,+ Remạljas sønn,+ konge over Israel i Samạria og var det i tjue år. 28  Og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne.+ Han vendte seg ikke fra Jerọboams, Nẹbats sønns, synder,+ som han hadde fått Israel til å synde med.+ 29  I Pẹkahs, Israels konges, dager kom Tịglat-Pilẹser,+ kongen i Assyria,+ inn og gikk i gang med å ta Ịjon+ og Ạbel-Bet-Ma’ạka+ og Janọah og Kẹdesj+ og Hạsor+ og Gịlead+ og Galilẹa,*+ hele Nạftali-landet,+ og å føre dem i landflyktighet til Assyria.+ 30  Til slutt dannet Hosjẹa,+ Ẹlahs sønn, en sammensvergelse+ mot Pẹkah, Remạljas sønn, og hogg ham ned+ og drepte ham; og han begynte å regjere i hans sted i Jọtams,+ Ussịas* sønns, tjuende år. 31  Og Pẹkahs øvrige anliggender og alt det han gjorde, se, det står oppskrevet i boken+ om hendelsene i Israels kongers dager. 32  I det andre året til Pẹkah, Remạljas sønn, Israels konge, ble Jọtam+ konge; han var sønn av Ussịa,+ Judas konge. 33  Tjuefem år gammel var han da han begynte å regjere, og i seksten år regjerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Jerụsja; hun var datter av Sạdok.+ 34  Og han fortsatte å gjøre det som var rett i Jehovas øyne.+ Han handlet i samsvar med alt det hans far Ussịa hadde gjort.+ 35  Men offerhaugene forsvant ikke. Folket fortsatte å ofre og frambringe offerrøyk på offerhaugene.+ Det var han som bygde den øvre porten til Jehovas hus.+ 36  Og Jọtams øvrige anliggender, det han gjorde, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsene i Judas kongers dager?+ 37  I de dager begynte Jehova å sende+ Rẹsin,+ kongen i Syria, og Pẹkah,+ Remạljas sønn, mot Juda. 38  Til slutt la Jọtam seg til hvile hos sine forfedre og ble begravet hos sine forfedre i Davidsbyen, hans forfaders by;+ og hans sønn Ạkas+ begynte å regjere i hans sted.

Fotnoter

Betyr «Jehova har vært i stand til». Hebr.: Jekholjạhu.
«landets folk». Hebr.: ‛am ha’ạrets. Se fotn. til 1Mo 23:7.
«Asarja» betyr «Jehova har hjulpet». Hebr.: ‛Azarjạhu. I v. 13, 2Kr 26:1⁠–23, Jes 6:1 og Sak 14:5 brukes navnet «Ussia».
Betyr «Jehova har husket». Hebr.: Zekharjạhu.
«i Jibleam», LXXLagarde; M: «foran folket»; Vg: «offentlig».
«Ussias». Hebr.: le‛Uzijạh. Navnet Ussia betyr «min styrke er Jah». I v. 1: «Asarja». Se fotn. til v. 6.
Bokst.: «en månemåned av dager».
Bokst.: «fordi den ikke åpnet», M; LXXSyVg: «fordi de ikke åpnet (porten) for ham».
«Asarjas». Hebr.: la‛Azarjạh; i v. 13 brukes navnet «Ussia». Se fotn. til v. 6.
Se tillegget, 8A.
Ved en tekstrettelse; M: «av gileadittenes sønner».
Hebr.: hagGalịlah, med bestemt artikkel; gr.: ten Galilaian; lat.: Galilẹam. Se fotn. til Jos 20:7, «Galilea».
«Ussias». I v. 1 brukes navnet «Asarja».