Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

2. Krønikebok 23:1–21

23  Og i det sjuende året viste Jehojạda+ seg modig og gikk i gang med å ta hundremannsførerne+ — nemlig Asạrja, Jẹrohams sønn, og Ịsmael, Jehohạnans sønn, og Asạrja, Ọbeds sønn, og Ma’asẹja, Adạjas sønn, og Elisjạfat, Sịkris sønn — med seg i pakten.  Deretter drog de omkring i Juda og samlet levittene+ fra alle byene i Juda og overhodene+ for Israels fedrehus.+ Og de kom til Jerusalem.  Hele menigheten sluttet så en pakt+ med kongen i den sanne Guds hus,+ og deretter sa han til dem: «Se, kongens sønn+ skal regjere,+ slik som Jehova har lovt angående Davids sønner.+  Dette er det som dere skal gjøre: En tredjedel av dere som kommer inn på sabbaten,+ av prestene+ og av levittene,+ skal være dørvoktere,+  og en tredjedel skal være ved kongens hus,+ og en tredjedel skal være ved Grunnvollporten;+ og alt folket skal være i forgårdene+ til Jehovas hus.  Og la ingen gå inn i Jehovas hus+ unntatt prestene og de av levittene som gjør tjeneste.+ Dette er de som skal gå inn, for de er en hellig gruppe,+ og alt folket skal oppfylle forpliktelsen overfor Jehova.  Og levittene skal stille seg i en ring omkring kongen,+ hver med sine våpen i hånden; og enhver som går inn i huset, han skal slås i hjel. Og bli værende hos kongen når han går inn, og når han går ut.»  Og levittene og hele Juda gikk i gang med å gjøre alt slik presten Jehojạda+ hadde befalt.+ De tok altså hver sine menn som kom inn på sabbaten, sammen med dem som gikk ut på sabbaten,+ for presten Jehojạda hadde ikke fritatt avdelingene+ for tjenesteplikt.  Videre gav presten Jehojạda hundremannsførerne+ de spydene og de skjoldene og de rundskjoldene+ som hadde tilhørt kong David,+ og som var i den sanne Guds hus.+ 10  Og han gikk i gang med å stille opp alt folket,+ hver med sitt kastevåpen i hånden, fra husets høyre side helt til husets venstre side, ved alteret og ved huset, hele veien rundt, nær kongen. 11  Så førte de kongens sønn ut+ og satte diademet+ og Vitnesbyrdet+ på ham og gjorde ham til konge, og presten Jehojạda og hans sønner salvet+ ham og sa: «Leve kongen!»+ 12  Da Atạlja hørte lyden av folket som løp av sted og lovpriste kongen,+ kom hun straks til folket i Jehovas hus. 13  Da så hun, og se, kongen stod ved sin søyle*+ ved inngangen, og fyrstene+ og trompetene+ var hos kongen, og alt landets folk gledet seg+ og blåste+ i trompetene, og sangerne+ med instrumentene til ledsagelse av sang og de som gav tegn til å frambære lovprisning, var der. Straks sønderrev Atạlja sine klær og sa: «Sammensvergelse! Sammensvergelse!»+ 14  Men presten Jehojạda førte ut hundremannsførerne, som var satt over den militære styrken, og sa til dem: «Før henne ut fra rekkenes midte;+ og enhver som følger etter henne, han skal slås i hjel med sverdet!» For presten hadde sagt: «Dere må ikke slå henne i hjel i Jehovas hus.» 15  Så la de hånd på henne. Da hun kom til inngangen til hesteporten ved kongens hus, slo de henne straks i hjel der.+ 16  Så sluttet Jehojạda en pakt mellom seg* og alt folket og kongen om at de skulle fortsette å være Jehovas folk.+ 17  Deretter kom alt folket til Bạ’als hus og rev det ned;+ og hans altere+ og hans bilder knuste de,+ og Mạttan,+ Bạ’als prest, drepte+ de foran altrene. 18  Videre la Jehojạda embetene ved Jehovas hus i prestenes og levittenes* hånd, dem som David+ hadde delt inn i avdelinger og satt over Jehovas hus for at de skulle ofre brennofrene til Jehova i samsvar med det som står skrevet i Mose lov,+ med glede og med sang ved Davids hender.* 19  Så stilte han portvaktene+ ved portene+ til Jehovas hus, for at ingen som på noen måte var uren, skulle komme inn. 20  Han tok nå hundremannsførerne+ og de fornemme og herskerne over folket og alt landets folk og førte kongen ned fra Jehovas hus.+ Så kom de rett gjennom den øvre porten til kongens hus og satte kongen på kongedømmets trone.+ 21  Og alt landets folk fortsatte å glede seg;+ og byen hadde ro, og Atạlja hadde de slått i hjel med sverdet.+

Fotnoter

Muligens: «på sin plass», dvs. det stedet hvor kongen pleide å stå.
«Jehova» i 2Kg 11:17.
«prestenes og levittenes», LXXSyVg og noen hebr. hss.; M: «prestenes, levittenes».
El.: «etter Davids anvisninger».