2. Krønikebok 19:1–11

19  Deretter vendte Jehọsjafat, Judas konge, i fred+ tilbake til sitt eget hus i Jerusalem.  Jẹhu,+ sønn av Hanạni,+ syn-seeren,+ gikk nå ut og trådte fram for ham, og han sa til kong Jehọsjafat: «Er det den onde en skal hjelpe,+ og er det dem som hater+ Jehova, du skal elske?+ Og på grunn av dette er det kommet harme+ over deg fra Jehovas person.  Likevel er det blitt funnet gode+ ting hos deg, for du har fjernet de hellige pælene fra landet,+ og du har beredt ditt hjerte til å søke den sanne Gud.»+  Og Jehọsjafat ble boende i Jerusalem; og han begynte igjen å dra ut blant folket, fra Bẹ’er-Sjẹba+ til Ẹfraims fjellområde,+ så han kunne føre dem tilbake til Jehova, deres forfedres Gud.+  Og han gikk i gang med å innsette dommere rundt om i landet, i alle Judas befestede byer, by for by.+  Videre sa han til dommerne: «Gi akt på hva dere gjør,+ for det er ikke for mennesker dere dømmer, men for Jehova;+ og han er med dere når det gjelder dommen.+  Og la nå redsel+ for Jehova være over dere.+ Ta dere i akt og gå til handling,+ for hos Jehova vår Gud er det ingen urettferdighet+ eller partiskhet,+ og han tar ikke imot bestikkelse.»+  Også i Jerusalem innsatte Jehọsjafat noen av levittene+ og prestene+ og noen av overhodene for Israels fedrehus+ til å ta seg av Jehovas dom+ og til å ta seg av rettssakene+ blant Jerusalems innbyggere.*  Videre gav han dem en befaling, idet han sa: «Slik skal dere gjøre i frykt+ for Jehova, med trofasthet og med et helt hjerte. 10  Med hensyn til enhver rettssak som kommer til dere fra DERES brødre som bor i sine byer, angående utgytelse av blod,*+ angående lov+ og bud+ og forordninger+ og rettslige avgjørelser,+ så skal dere advare dem, så de ikke gjør urett mot Jehova og det kommer harme+ over dere og over DERES brødre. Slik skal dere gjøre, så dere ikke pådrar dere skyld. 11  Og se, overpresten* Amạrja står over dere i alle Jehovas saker,+ og Sebạdja, Ịsmaels sønn, lederen for Judas hus, i alle kongens saker; og som oppsynsmenn står levittene til rådighet for dere. Vær sterke+ og gå til handling, og måtte Jehova+ vise seg å være med det som er godt.»+

Fotnoter

«rettssakene blant Jerusalems innbyggere», ved en tekstrettelse i M og i overensstemmelse med LXXVg; M: «rettssaken. Siden vendte de tilbake til Jerusalem».
«angående utgytelse av blod». Bokst.: «mellom blod og blod». Jf. 5Mo 17:8.
«overpresten». Lat.: sacẹrdos et pọntifex.