2. Krønikebok 17:1–19

17  Og hans sønn Jehọsjafat+ begynte å regjere i hans sted og å styrke sin stilling overfor* Israel.  Og han gikk i gang med å legge militære styrker i alle de befestede byene i Juda og å legge garnisoner i Juda land og i de byene i Ẹfraim som hans far Ạsa hadde inntatt.+  Og Jehova fortsatte å være med Jehọsjafat,+ for han vandret på de veier som hans forfader David tidligere hadde fulgt,+ og søkte ikke Bạ’alene.+  For det var sin fars Gud han søkte,+ og etter hans bud han vandret,+ og han gjorde ikke som Israel.+  Og Jehova lot kongedømmet være befestet i hans hånd;+ og hele Juda fortsatte å gi Jehọsjafat gaver,+ og han fikk etter hvert rikdom og herlighet i overflod.+  Og hans hjerte ble uforferdet da han gikk på Jehovas veier,+ og han fjernet til og med offerhaugene+ og de hellige pælene+ fra Juda.  Og i det tredje året av sin regjering sendte han bud etter sine fyrster, nemlig Ben-Hạjil og Obạdja og Sakạrja og Nẹtanel og Mikạja, for at de skulle undervise i Judas byer,  og sammen med dem levittene Sjemạja og Netạnja og Sebạdja og Ạsael og Sjemirạmot og Jehọnatan og Adọnja og Tobịja og Tob-Adọnja, levittene, og sammen med dem prestene+ Elisjạma og Jehọram.  Og de begynte å undervise+ i Juda, og de hadde boken med Jehovas lov+ med seg; og de fortsatte å dra omkring i alle Judas byer og undervise blant folket. 10  Og redsel+ for* Jehova kom over alle rikene i de landene som lå rundt omkring Juda, og de kjempet ikke mot Jehọsjafat.+ 11  Og fra filisterne kom de til Jehọsjafat med gaver+ og penger som tributt.+ Også araberne+ kom til ham med småfe, sju tusen sju hundre værer og sju tusen sju hundre bukker.+ 12  Og Jehọsjafat fortsatte å gå framover og bli overmåte stor;+ og han fortsatte å bygge befestede steder+ og forrådsbyer+ i Juda. 13  Og han hadde til slutt mange interesser i Judas byer; og det var krigere,+ tapre veldige menn,+ i Jerusalem. 14  Og dette var deres embeter, etter deres fedrehus: av Juda, førerne for tusen: føreren Ạdnah, og med ham var det tre hundre tusen tapre veldige menn.+ 15  Og under hans ledelse stod føreren Jehohạnan, og med ham var det to hundre og åtti tusen. 16  Og under hans ledelse stod Amasịa, Sịkris sønn, som hadde meldt seg frivillig+ for Jehova, og med ham var det to hundre tusen tapre veldige menn. 17  Og av Bẹnjamin+ var det den tapre veldige mannen Eljạda, og med ham var det to hundre tusen mann som var rustet med bue og skjold.+ 18  Og under hans ledelse stod Jehọsabad, og med ham var det hundre og åtti tusen mann som var utrustet til hæren. 19  Dette var de som tjente kongen, foruten dem som kongen hadde plassert i de befestede byene+ i hele Juda.

Fotnoter

El.: «over».
El.: «fra».