1. Timoteus 5:1–25

5  Rett ikke skarp kritikk mot en eldre mann.*+ Tvert imot, appellér til ham som til en far, til yngre menn som til brødre,  til eldre kvinner+ som til mødre, til yngre kvinner som til søstre,+ i all renhet.  Ær enker som virkelig er enker.+  Men hvis en enke har barn eller barnebarn, så la disse først lære å praktisere gudhengivenhet* i sin egen husstand+ og fortsette å betale et passende vederlag til sine foreldre+ og besteforeldre, for dette er antagelig* i Guds øyne.+  Men den kvinne som virkelig er enke og er etterlatt uten eksistensmidler,+ har satt sitt håp til Gud+ og er vedholdende i påkallelser og bønner natt og dag.+  Men den som hengir seg til sanselig tilfredsstillelse,+ er død,+ selv om hun lever.  Fortsett da å gi disse påbudene,+ for at de kan være uklanderlige.+  Men hvis noen ikke sørger for sine egne,+ og særlig for dem som er medlemmer av hans husstand,+ da har han fornektet+ troen+ og er verre enn en som er uten tro.*  La en enke bli satt på listen hvis hun er blitt minst seksti år gammel, har vært én manns hustru+ 10  og blir gitt vitnesbyrd for gode gjerninger,+ hvis hun har oppdratt barn,+ hvis hun har vist gjestfrihet mot fremmede,+ hvis hun har vasket helliges føtter,+ hvis hun har hjulpet dem som var i trengsel,+ hvis hun flittig har utført all god gjerning.+ 11  Avvis derimot yngre enker, for når deres seksuelle drifter har kommet mellom dem og KRISTUS,+ vil de gifte seg 12  og har da en dom over seg fordi de har ringeaktet sitt første uttrykk for tro.+ 13  Samtidig lærer de også å være ubeskjeftiget og renner omkring i husene, ja ikke bare ubeskjeftiget, men de farer også med sladder og blander seg bort i andres saker,+ idet de snakker om ting de ikke burde snakke om. 14  Derfor ønsker jeg at de yngre enkene skal gifte seg,+ føde barn,+ stå for en husholdning og ikke gi motstanderen noen anledning til å spotte.+ 15  Ja, noen er allerede blitt vendt bort til å følge Satan. 16  Hvis en troende kvinne har enker,* da la henne hjelpe dem,+ og la ikke menigheten bli belastet. Så kan den hjelpe dem som virkelig er enker.+ 17  De eldste* som presiderer+ på en god måte, skal regnes verdige til dobbelt ære,+ særlig de som arbeider hardt i tale og undervisning.+ 18  For skriftstedet sier: «Du skal ikke binde munnen til på en okse når den tresker»,+ og: «Arbeideren er sin lønn verd.»+ 19  Godta ikke en anklage mot en eldste,* uten etter to eller tre vitners utsagn.+ 20  Dem som praktiserer synd,+ skal du irettesette+ framfor alle iakttagere, for at også de andre må ha frykt.+ 21  Jeg pålegger deg høytidelig framfor Gud og Kristus Jesus*+ og de utvalgte engler å overholde disse ting uten å være forutinntatt, idet du ikke gjør noe i samsvar med en partisk tilbøyelighet.+ 22  Vær aldri snar til å legge hendene+ på noen;+ vær heller ikke delaktig i andres synder;+ hold deg selv ren.+ 23  Drikk ikke lenger vann, men bruk litt vin+ av hensyn til din mage og dine hyppige sykdomstilfeller. 24  Noen menneskers synder er offentlig kjent+ og fører direkte til dom, men når det gjelder andre, blir også deres synder kjent — senere.+ 25  På samme måte er også de gode gjerninger offentlig kjent,+ og de som det forholder seg annerledes med, kan ikke holdes skjult.+

Fotnoter

El.: «en eldste». Gr.: presbytẹroi, dativ ent.
«gudhengivenhet», אA; J7,8: «Jehovas visdom og frykt».
El.: «velbehagelig».
«en som er uten tro», אAVgSyp; J13,14,18: «en som har fornektet Jehova».
«enker», dvs. slektninger som har mistet sin ektefelle.
El.: «De eldre mennene». Gr.: Hoi . . . presbỵteroi.
El.: «en eldre mann». Gr.: presbytẹrou.
Se tillegget, 6E.