1. Timoteus 4:1–16

4  Men den inspirerte uttalelse* sier uttrykkelig at i senere tidsperioder+ skal noen falle fra+ troen, idet de retter sin oppmerksomhet mot villedende inspirerte uttalelser*+ og demoners lærdommer,+  ved hykleriet hos mennesker som taler løgn,+ merket i sin samvittighet+ som med et brennejern,  idet de forbyr folk å gifte seg+ og påbyr dem å avholde seg fra visse sorter mat+ som Gud har skapt+ til å nytes med takksigelse av dem som har tro+ og nøye kjenner sannheten.  Grunnen til dette er at alt det Gud har skapt, er godt,+ og ikke noe er å forkaste+ når det mottas med takksigelse,+  for det blir helliget* ved Guds ord og bønn over det.  Ved å gi brødrene disse rådene vil du være en god Kristi Jesu tjener, en som næres av troens og den gode læres ord,+ den lære som du nøye har fulgt.+  Men avvis de usanne historier+ som krenker det som er hellig, og som gamle kvinner forteller. Øv deg derimot med gudhengivenhet* som mål.+  For kroppslig øving* er nyttig til litt; men gudhengivenheten*+ er nyttig til alt,+ ettersom den har i seg løfte for livet nå og for det som skal komme.+  Denne uttalelsen er troverdig og fortjener å bli fullt ut godtatt.+ 10  For med dette for øye arbeider vi hardt og anstrenger oss,+ fordi vi har satt vårt håp+ til en levende Gud, som er en Frelser+ for alle slags mennesker,+ særlig for trofaste.+ 11  Fortsett å gi disse påbud+ og å lære andre dem.+ 12  La ingen se ned på din ungdom.+ Bli derimot et eksempel+ for de trofaste+ i tale, i oppførsel, i kjærlighet, i tro, i renhet.+ 13  Fortsett flittig å ta deg av opplesning,+ av formaning, av undervisning, inntil jeg kommer. 14  Forsøm ikke den gave+ som er i deg, den som ble gitt deg ved en forutsigelse+ og da eldsterådet* la hendene+ på deg. 15  Grunn på disse ting;+ gå helt opp i dem, for at din framgang+ kan være tydelig for alle. 16  Gi stadig akt på deg selv+ og på din undervisning.+ Hold ved med disse ting, for ved å gjøre dette skal du frelse både deg selv og dem som hører på deg.+

Fotnoter

«den inspirerte uttalelse». El.: «ånden».
El.: «villedende ånder».
El.: «det blir holdt (behandlet som) hellig». Gr.: hagiạzetai; lat.: sanctificạtur; J17(hebr.): jequddạsj.
«gudhengivenhet», אAVg; J7,8: «frykt for Jehova».
«kroppslig øving». El.: «fysisk trening». Gr.: he . . . somatikẹ gymnasịa; lat.: corporạlis exercitạtio.
«gudhengivenheten», אAVg; J7,8: «frykten for Jehova».
El.: «rådet av eldre menn». Gr.: tou presbyterịou; J17,18(hebr.): hazzeqenịm, «de eldste». Se 4Mo 11:25.