Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

1. Samuelsbok 23:1–29

23  Etter en tid kom de og fortalte følgende til David: «Se, filisterne fører krig mot Ke’ịla,+ og de plyndrer treskeplassene.»+  Og David spurte+ så Jehova, idet han sa: «Skal jeg dra av sted, og skal jeg slå disse filisterne?» Til dette sa Jehova til David: «Dra av sted, og du skal slå filisterne og frelse Ke’ịla.»  Da sa Davids menn til ham: «Se, vi er redde her i Juda;+ hvor mye mer da hvis vi skulle dra til Ke’ịla mot filisternes slaglinjer!»+  David spurte derfor Jehova enda en gang.+ Så svarte Jehova ham og sa: «Bryt opp, dra ned til Ke’ịla, for jeg gir filisterne i din hånd.»+  Da drog David med sine menn til Ke’ịla og kjempet mot filisterne og drev buskapen deres med seg og slo dem så det ble et stort mannefall; og David frelste innbyggerne i Ke’ịla.+  Nå hadde det seg slik at da Abjạtar,+ Akimẹleks sønn, flyktet til David i Ke’ịla, kom det en ẹfod+ med dit ned, i hans hånd.*  Etter en tid ble det meldt til Saul: «David er kommet til Ke’ịla.»+ Og Saul begynte å si: «Gud har solgt* ham i min hånd,+ for han har stengt seg inne ved å gå inn i en by med dører og bommer.»  Saul sammenkalte derfor hele folket til krig for å dra ned til Ke’ịla, for å kringsette David og hans menn.  Og David fikk vite at Saul hadde ondt i sinne+ mot ham. Han sa derfor til presten Abjạtar: «Hent ẹfoden!»+ 10  Og David sa videre: «Jehova, Israels Gud,+ din tjener har klart og tydelig hørt at Saul søker å komme til Ke’ịla for å ødelegge byen for min skyld.+ 11  Kommer Ke’ịlas jordeiere* til å overgi meg i hans hånd? Kommer Saul til å dra ned, slik som din tjener har hørt? Jehova, Israels Gud, jeg ber deg, fortell det til din tjener.» Til dette sa Jehova: «Han kommer til å dra ned.»+ 12  Og David sa videre: «Kommer Ke’ịlas jordeiere til å overgi meg og mine menn i Sauls hånd?» Da sa Jehova: «De kommer til å overgi dere.»+ 13  Straks brøt David opp med sine menn, omkring seks hundre* mann,+ og de drog ut av Ke’ịla og fortsatte å vandre omkring hvor de enn kunne vandre omkring. Og det ble meldt til Saul at David hadde unnsluppet fra Ke’ịla, og han oppgav derfor å dra ut. 14  Og David slo seg ned i ødemarken, på vanskelig tilgjengelige steder, og han holdt til i fjellområdet i Sif-ødemarken.+ Og Saul søkte etter ham hele tiden,+ men Gud* gav ham ikke i hans hånd.+ 15  Og David fortsatte å nære frykt, for* Saul var dratt ut for å søke etter hans sjel, mens David var i Sif-ødemarken, i Họresj.*+ 16  Jọnatan, Sauls sønn, brøt nå opp og drog til David i Họresj for å styrke+ hans hånd med henblikk på Gud.+ 17  Og han sa dessuten til ham: «Vær ikke redd;+ for min far Sauls hånd skal ikke finne deg, og du er den som skal bli konge+ over Israel, og selv skal jeg være nest etter deg; og min far Saul vet også dette.»+ 18  Så sluttet de to en pakt+ framfor Jehova; og David ble i Họresj, men Jọnatan drog til sitt hjem. 19  Senere drog mennene fra Sif*+ opp til Saul i Gịbea+ og sa: «Skjuler+ ikke David seg like ved oss på de vanskelig tilgjengelige stedene i Họresj,+ på Hakịla-høyden,+ som ligger til høyre for Jẹsjimon?*+ 20  Og nå, konge, kom ned, i samsvar med din sjels hele begjær+ etter å komme ned, og vi skal sørge for å overgi ham i kongens hånd.»+ 21  Da sa Saul: «Dere er velsignet av Jehova,+ for dere har hatt medynk med meg. 22  Jeg ber dere, gå av sted, driv på litt til og skaff dere kjennskap til og se hans sted, hvor hans fot går — hvem som enn har sett ham der — for det er blitt sagt til meg at han er meget listig.+ 23  Og se og skaff dere kjennskap til alle de gjemmestedene hvor han gjemmer seg; og dere må komme tilbake til meg med bevismaterialet,* og jeg vil dra med dere; og hvis han er i landet, da vil jeg søke omhyggelig etter ham blant alle Judas tusener.»*+ 24  Da brøt de opp og drog til Sif+ i forveien for Saul, mens David og hans menn var i Mạon-ødemarken+ i Ạraba,*+ sør* for Jẹsjimon. 25  Senere kom Saul med sine menn for å lete etter ham.+ Da de fortalte det til David, drog han straks ned til den steile klippen+ og ble* i Mạon-ødemarken. Da Saul fikk høre det, satte han etter+ David inn i Mạon-ødemarken. 26  Til slutt kom Saul til den ene siden av fjellet, og David og hans menn var på den andre siden av fjellet. David fikk det derfor travelt med å komme seg bort+ på grunn av Saul, mens Saul og hans menn var i ferd med å omringe David og hans menn for å gripe dem.+ 27  Men det kom et sendebud til Saul og sa: «Skynd deg og dra av sted, for filisterne har gjort innfall i landet!» 28  Da vendte Saul om og sluttet å forfølge David+ og drog av sted for å møte filisterne. Derfor har de kalt dette stedet «Delingenes steile klippe».* 29*  Så drog David opp derfra og slo seg ned på de vanskelig tilgjengelige stedene i En-Gẹdi.+

Fotnoter

«kom det en efod med dit ned, i hans hånd», M; T: «førte han ned efoden i sin hånd».
«solgt», TLXX; M: «gjort [ham] fremmed; forkastet»; Vg og ved å endre den første bokstaven i dette ordet i M: «overgitt».
«jordeiere». El.: «borgere; eiere; herrer». Hebr.: va‛alẹ (av bạ‛al); Vg: «menn».
«seks hundre», MSyVg; LXX: «fire hundre».
«Gud», MSyVg; LXX: «Jehova».
«fortsatte å nære frykt, for», ved en endret vokalisering av det hebr. verbet; M: «fikk se at».
Betyr «skogsområde».
«mennene fra Sif». El.: «sifittene».
El.: «ørkenen».
El.: «og dere må med sikkerhet komme tilbake til meg».
El.: «Juda stammes underavdelinger».
Den delen av Riftdalen som strekker seg sørover til Akababukta ved Rødehavet.
Bokst.: «til høyre», dvs. når man står vendt mot øst.
«til den steile klippen og ble», MSyVg; LXX: «til den steile klippen som er».
El.: «Skilleklippen»; el.: «Sela-Hammahlekot», et ord som også kan referere til en klippe med glatte steder.
I MLXXVg begynner kap. 24 her.