1. Samuelsbok 12:1–25

12  Til slutt sa Samuel til hele Israel: «Se, jeg har lyttet til DERES røst i alt det dere har sagt til meg,+ at jeg skulle sette en konge til å regjere over dere.+  Og se, nå vandrer kongen foran dere!+ Jeg for min del er blitt gammel+ og grå,+ og mine sønner, se, de er hos dere,+ og jeg — jeg har vandret foran dere fra min ungdom inntil denne dag.+  Her er jeg. Svar meg framfor Jehova og framfor hans salvede:*+ Hvem har jeg tatt en okse fra, eller hvem har jeg tatt et esel fra,+ eller hvem har jeg bedratt, eller* hvem har jeg undertrykt, eller av hvis hånd har jeg tatt imot bestikkelse* for at jeg dermed skulle lukke mine øyne?*+ Da skal jeg gi dere vederlag.»+  Til dette sa de: «Du har ikke bedratt oss, og du har ikke undertrykt oss, og du har ikke tatt imot noe som helst av noens hånd.»+  Da sa han til dem: «Jehova er vitne mot dere, og hans salvede+ er vitne denne dagen, på at dere ikke har funnet noe som helst i min hånd.»+ Til dette sa de:* «Han er vitne.»*  Og Samuel sa videre til folket: «Jehova er vitne,* han som brukte Moses og Aron, og som førte DERES forfedre opp fra Egypts land.+  Og nå, still dere opp, og jeg vil dømme dere framfor Jehova og fortelle dere om* alle Jehovas rettferdige gjerninger,+ som han har gjort mot dere og mot DERES forfedre.  Da Jakob* var kommet til Egypt*+ og DERES forfedre begynte å rope til Jehova om hjelp,+ sendte Jehova Moses+ og Aron, for at de skulle føre DERES forfedre ut av Egypt og la* dem bo på dette stedet.+  Og siden glemte de Jehova sin Gud,+ med den følge at han solgte+ dem i Sisẹras, Hạsors hærførers,* hånd+ og i filisternes hånd+ og i Mọabs konges hånd,+ og de kjempet stadig mot dem. 10  Og de begynte å rope til Jehova om hjelp+ og si: ’Vi har syndet,+ for vi har forlatt Jehova for å tjene Bạ’alene+ og Ạsjtoret-bildene;+ men utfri+ oss nå av våre fienders hånd, så vi kan tjene deg.’ 11  Og Jehova sendte så Jerubbạ’al+ og Bẹdan* og Jẹfta+ og Samuel*+ og utfridde dere av DERES fienders hånd rundt omkring, så dere kunne bo trygt.+ 12  Da dere så at Nạhasj,+ kongen over Ạmmons sønner, var kommet imot dere, sa dere gjentatte ganger til meg: ’Nei, en konge skal regjere over oss!’+ — enda Jehova DERES Gud er DERES Konge.+ 13  Og nå, her er den kongen som dere har valgt, han som dere bad om;+ og se, Jehova har satt en konge over dere.+ 14  Hvis dere frykter Jehova+ og tjener ham+ og adlyder hans røst+ og ikke setter dere opp mot+ Jehovas befaling, da skal det i sannhet vise seg at både dere og den kongen som skal regjere over dere, er slike som følger Jehova DERES Gud. 15  Men hvis dere ikke adlyder Jehovas røst+ og likefram setter dere opp mot Jehovas befaling,+ da skal Jehovas hånd sannelig vise seg å være imot dere og DERES fedre.*+ 16  Still dere nå også opp og se denne store gjerning som Jehova gjør for øynene på dere. 17  Er det ikke hvetehøst+ i dag? Jeg skal rope+ til Jehova om at han må sende torden* og regn;+ erkjenn da og se at dere har handlet meget ondt+ i Jehovas øyne ved å be om at dere måtte få en konge.» 18  Så ropte Samuel til Jehova,+ og Jehova begynte å sende torden og regn den dagen,+ slik at hele folket nærte stor frykt for Jehova og for Samuel. 19  Og hele folket begynte å si til Samuel: «Be+ til Jehova din Gud for dine tjenere, for vi vil ikke dø; for til alle våre synder har vi føyd den onde gjerning å be om at vi måtte få en konge.» 20  Da sa Samuel til folket: «Vær ikke redde.+ Dere — dere har gjort alt dette onde. Men vik ikke av fra å følge Jehova,+ og dere skal tjene Jehova av hele DERES hjerte.+ 21  Og dere skal ikke vike av for å følge de uvirkelige,*+ som ikke er til noe gagn,+ og som ikke utfrir, fordi de er uvirkelige. 22  For Jehova kommer for sitt store navns skyld+ ikke til å forlate+ sitt folk, ettersom Jehova har besluttet seg for å gjøre dere til sitt folk.+ 23  Og for meg er det utenkelig å synde mot Jehova ved å holde opp med å be for dere;+ og jeg skal lære+ dere den gode+ og rette vei. 24  Frykt+ bare Jehova, og dere skal tjene ham i sannhet av hele DERES hjerte;+ for se hvilke store ting han har gjort for dere.+ 25  Men hvis det er tydelig at dere gjør det som er ondt, skal dere bli revet bort,+ både dere og kongen DERES+

Fotnoter

«hans salvede». Hebr.: mesjichọ; gr.: khristou autou; syr.: mesjicheh; lat.: chrịsto ẹius. Se fotn. til 11:15.
«eller», TLXXSy og mange hebr. hss.
El.: «betaling for å tie»; el.: «en løsepenge». Hebr.: khọfer; gr.: eksịlasma.
«har jeg tatt imot bestikkelse for at jeg dermed skulle lukke mine øyne?», M; LXX: «har jeg tatt imot soning, så mye som en sandal? Kom med et svar imot meg».
«de», TLXXSyItVg og 18 hebr. hss.; M: «han».
Bokst.: «Og de (han) sa: ’Et vitne’», MLXXSyVg.
«Jehova er vitne», LXX; Sy: «Jehova alene er Gud»; MVg: «Jehova».
«og fortelle dere om», LXX; mangler i M.
«Jakob», MSyVg; LXX: «Jakob og hans sønner».
LXX tilføyer: «og Egypt ydmyket dem».
«ut av Egypt og la», M; LXXVg: «ut av Egypt, og han lot».
«hærførers». Hebr.: sar-tsevạ’. Det hebr. ordet sar kan også gjengis med «fyrste».
«Bedan», MVg; LXXSy: «Barak».
«Samuel», MLXXVg; LXXLagardeSy: «Samson».
«og (imot) DERES fedre», MVg; Sy: «som den var imot DERES forfedre»; LXX: «og imot DERES konge».
El.: «røster; lyder».
El.: «tomme avguder».