Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

1. Peter 5:1–14

5  De eldste* blant dere gir jeg derfor denne formaningen, for jeg er en medeldste*+ og et vitne+ om KRISTI lidelser, en som også har del i den herlighet som skal bli åpenbart:+  Vær hyrder+ for den Guds hjord+ som er i DERES varetekt, ikke under tvang,* men villig;*+ heller ikke av kjærlighet til uærlig vinning,+ men med iver;  heller ikke slik at dere rår som herrer+ over dem som er Guds arv,*+ men ved å bli eksempler for hjorden.+  Og når overhyrden+ er blitt tilkjennegitt, skal dere få* herlighetens uvisnelige+ krone.+  Likeså dere yngre menn, underordne dere+ under de eldre mennene. Men dere skal alle binde opp om dere med ydmykhet overfor hverandre,+ for Gud står de hovmodige imot, men han gir de ydmyke ufortjent godhet.+  Ydmyk dere derfor under Guds mektige hånd, for at han kan opphøye dere når den rette tid er inne,+  mens dere kaster all DERES bekymring+ på ham, for han har omsorg for dere.+  Vær fornuftige, vær årvåkne.+ DERES motstander, Djevelen, går omkring som en brølende løve og søker å sluke* noen.+  Men stå ham imot,+ faste i troen, idet dere vet at de samme ting hva lidelser angår, blir fullbyrdet i hele samfunnet av DERES brødre* i verden.+ 10  Men etter at dere har lidd en kort tid,+ skal all ufortjent godhets Gud, som kalte dere til sin evige herlighet+ i forening+ med Kristus, selv fullende DERES opplæring; han skal gjøre dere faste,+ han skal gjøre dere sterke.+ 11  Ham tilkommer makten+ for evig. Amen. 12  Gjennom Silvạnus,*+ en trofast bror — det regner jeg ham for å være — har jeg skrevet til dere i få ord,+ for å gi oppmuntring og et inntrengende vitnesbyrd om at dette er Guds sanne ufortjente godhet; stå fast i den.+ 13  Hun som er i Babylon,*+ en som er utvalgt i likhet med dere, sender dere sine hilsener, og det gjør også Markus,+ min sønn. 14  Hils hverandre med et kjærlighetens kyss.+ Måtte alle dere som er i forening med Kristus, ha fred.+

Fotnoter

El.: «De eldre mennene». Gr.: presbytẹrous.
«medeldste». Gr.: synpresbỵteros.
El.: «av tvang». Bokst.: «tvungent».
El.: «frivillig».
«dem som er Guds arv». Bokst.: «arven; arveloddene». Gr.: ton klẹron. Kan også oversettes: «dem som er tildelt [dere] som arv (arvelodd) [fra Gud]». J13,14,17,18: «Jehovas arv (arvelodd)».
El.: «bære bort (vinne) som seierspris».
Bokst.: «drikke ned; svelge ned».
«hele samfunnet av . . . brødre». Bokst.: «brorskapet». Gr.: tei . . . adelfọteti.
El.: «Silas».
«Babylon». Gr.: Babylọni; J17,22(hebr.): beVavẹl, «i Babel (Babylon)».