Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

1. Peter 3:1–22

3  Likeså+ dere hustruer, underordne dere+ under DERES egne menn, for at de, hvis det er noen som ikke er lydige+ mot ordet, kan bli vunnet*+ uten et ord* ved sine hustruers livsførsel,+  fordi de har vært øyenvitner til DERES rene livsførsel+ forbundet med dyp respekt.  Og la ikke DERES pryd være den ytre, som består i å flette håret+ og ta på seg gullsmykker+ eller bære ytterkledninger,  men la den være hjertets skjulte menneske+ i den uforgjengelige drakt,+ den stille og milde ånd,+ som er av stor verdi i Guds øyne.  For slik pleide også tidligere de hellige kvinner* som håpet på Gud, å pryde seg, idet de underordnet seg under sine egne menn,  liksom Sara pleide å adlyde Abraham, idet hun kalte ham «herre».+ Og dere er blitt hennes barn, forutsatt at dere fortsetter å gjøre det gode og ikke frykter noe som kan skremme.+  Dere menn, fortsett på lignende måte+ å leve sammen med dem i samsvar med kunnskap,+ idet dere viser dem ære+ som et svakere kar, det kvinnelige, da dere også er arvinger+ sammen med dem til livets ufortjente gave, for at DERES bønner ikke skal bli hindret.+  Til slutt: Vær alle likesinnete,+ idet dere viser samfølelse,* nærer broderlig hengivenhet, har inderlig medfølelse,+ er ydmyke av sinn,+  ikke gjengjelder skade med skade+ eller skjellsord med skjellsord,+ men tvert imot kommer med en velsignelse,+ for til dette ble dere kalt, for at dere skulle arve en velsignelse. 10  For «den som vil elske livet og se gode dager,+ han skal holde sin tunge+ fra det som er ondt, og sine lepper fra å tale svik,+ 11  og han skal vende seg bort fra det som er ondt,+ og gjøre det som er godt; han skal søke fred og jage etter den.+ 12  For Jehovas* øyne+ hviler på de rettferdige, og hans ører er vendt til deres påkallelse;+ men Jehovas* ansikt er imot dem som gjør onde ting».+ 13  Ja, hvem er den som kan skade dere hvis dere blir nidkjære for det som er godt?+ 14  Men selv om dere skulle lide for rettferdighets skyld, er dere lykkelige.+ Men dere skal ikke frykte det de frykter,+ og heller ikke bli opphisset.*+ 15  Men dere skal hellige* KRISTUS som Herre* i DERES hjerter+ og alltid være rede til å forsvare dere+ overfor enhver som krever av dere en grunn for det håp som er i dere, men gjør det med et mildt sinn+ og dyp respekt.* 16  Bevar en god samvittighet,+ slik at de som taler nedsettende om DERES gode oppførsel i forbindelse med Kristus, kan bli til skamme+ når det gjelder det som dere blir anklaget for.+ 17  For det er bedre å lide fordi dere gjør det gode,+ hvis Guds vilje ønsker det, enn fordi dere gjør det onde.+ 18  Også Kristus døde jo én gang for alle i forbindelse med synder,+ en rettferdig for urettferdige,+ for at han skulle kunne føre dere til Gud,+ idet han led døden i kjødet,+ men ble gjort levende i ånden.+ 19  I denne tilstand drog han også bort og forkynte* for åndene i fengsel,+ 20  de som en gang hadde vært ulydige,+ da Guds tålmodighet+ ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd;+ i den ble noen få, det vil si åtte sjeler, ført trygt gjennom vannet.+ 21  Det som svarer til dette,* frelser nå også dere,+ nemlig dåpen (ikke avleggelsen av kjødets urenhet, men anmodningen til Gud om en god samvittighet),+ ved Jesu Kristi oppstandelse.+ 22  Han er ved Guds høyre hånd,+ for han fór til himmelen; og engler+ og myndigheter og makter ble ham underlagt.+

Fotnoter

«de . . . kan bli vunnet», אABVg; Syp: «dere kan vinne dem»; J18: «dere kan vinne dem for Jehova».
«et ord». El.: «ordet».
El.: «hustruer».
«idet dere viser samfølelse». Bokst.: «medfølende; medlidende». Gr.: sympatheis.
Se tillegget, 1D.
Se tillegget, 1D.
El.: «bli urolige».
El.: «dere skal holde [KRISTUS] hellig».
«KRISTUS som Herre», אABC; TR: «Herren Gud»; J7,8,11⁠–14,16,17,24: «Jehova Gud».
«dyp respekt». Bokst.: «frykt».
El.: «kunngjorde (utropte) som en herold». Gr.: ekẹryksen; lat.: praedicạvit. Jf. fotn. til Da 5:29, «og de utropte».
Bokst.: «Hvilket [som et] motbilde [nå også frelser dere]». Gr.: ho . . . antịtypon.