1. Mosebok 6:1–22

6  Nå skjedde det, da menneskene tok til å vokse i antall på jordens overflate og det ble født dem døtre,+  at den sanne Guds sønner*+ begynte å legge merke til+ menneskedøtrene og så at de var vakre; og de begynte å ta seg hustruer — alle dem som de valgte seg.  Da sa Jehova: «Min ånd+ skal ikke virke overfor mennesket til uavgrenset tid,+ ettersom det* også* er kjød.+ Derfor skal dets dager være hundre og tjue år.»+  Nẹfilim* befant seg på jorden i de dager, og også siden, da den sanne Guds sønner fortsatte å ha omgang med menneskedøtrene og de fødte dem sønner; disse var de veldige* som levde i gammel tid, de navngjetne menn.*  Da så Jehova at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle tilbøyeligheter+ i dets hjertes tanker bare var onde hele tiden.*+  Og Jehova følte beklagelse+ over at han hadde dannet menneskene på jorden, og han følte seg såret i sitt hjerte.+  Da sa Jehova: «Jeg skal utslette menneskene som jeg har skapt,+ fra jordens overflate, både mennesker og husdyr og andre dyr som beveger seg, og himlenes flygende skapninger,+ for jeg føler virkelig beklagelse over at jeg har dannet dem.»+  Men Noah fant velvilje for Jehovas øyne.  Dette er den historiske beretning om Noah. Noah var en rettferdig mann.+ Han viste seg å være uklanderlig blant sine samtidige.* Noah vandret med den sanne Gud.+ 10  Med tiden ble Noah far til tre sønner: Sem, Kam og Jạfet.+ 11  Og jorden ble etter hvert ødelagt for den sanne Guds øyne,+ og jorden ble full av vold.+ 12  Da så Gud på jorden, og se, den var ødelagt,+ for alt kjød* hadde ødelagt sin vei på jorden.+ 13  Da sa Gud til Noah: «Enden for alt kjød er kommet for mitt ansikt,+ for jorden er full av vold på grunn av dem; og se, jeg lar ødeleggelse komme over både dem og jorden.+ 14  Lag deg en ark* av tømmer av et harpiksholdig tre.*+ Du skal lage rom* i arken, og du må overstryke den innvendig og utvendig med tjære.+ 15  Og slik skal du lage den: Arkens lengde skal være tre hundre alen,*+ dens bredde femti alen og dens høyde tretti alen. 16  Du skal lage et tsọhar [tak eller vindu]* til arken, og du skal fullføre det med en høyde på en alen,* og inngangen til arken skal du sette på siden av den;+ du skal lage den med en nederste, en andre og en tredje etasje. 17  Og jeg, se, jeg lar vannflommen*+ med dens vannmasser komme over jorden for å ødelegge alt kjød* under himlene, alt som livskraften+ er virksom i.* Alt som er på jorden, kommer til å utånde.+ 18  Og jeg oppretter herved min pakt med deg; og du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din hustru og dine sønners hustruer sammen med deg.+ 19  Og av hver levende skapning av all slags kjød+ skal du føre to av hver inn i arken for å bevare dem i live sammen med deg.+ Hann og hunn skal det være. 20  Av de flygende skapninger etter deres slag og av husdyrene etter deres slag,+ av alle dyr som beveger seg på jorden, etter deres slag,* skal to av hvert gå dit inn til deg for å bli bevart i live.+ 21  Og du, ta deg all slags føde som spises;+ og du skal samle den hos deg, og den skal tjene som føde for deg og for dem.»+ 22  Og Noah gikk i gang med å gjøre alt det Gud hadde befalt ham. Akkurat slik gjorde han.+

Fotnoter

«sønner». LXXA: «engler».
El.: «han». Hebr.: hu’, hankj. på hebr.; viser tilbake til «mennesket», ikke til «min ånd».
El.: «bare».
El.: «Fellerne». Hebr.: hannefilịm, «de som får andre til å falle».
«de veldige». El.: «de mektige; de sterke». Hebr.: haggibborịm.
Bokst.: «navnets menn».
Bokst.: «dagen».
«blant sine samtidige». Bokst.: «blant (i) sine generasjoner». Hebr.: bedhorothạw (grunnform: dor).
El.: «alle mennesker». Jf. fotn. til Apg 2:17, «over all slags kjød».
Bokst.: «en kiste». Hebr.: tevạth (av tevạh). Se 2Mo 2:3, 5.
«av tømmer av et harpiksholdig tre». Bokst.: «av gofertrær». Det siktes til en harpiksholdig tresort, muligens sypress.
El.: «celler; kamre».
En alen tilsvarer 44,5 cm.
El.: «en lysåpning». Hebr.: tsọhar.
«med en høyde på en alen». Bokst.: «inntil en alen ovenfra».
El.: «himmelhavet; himmeloseanet». Hebr.: hammabbụl; lat.: dilụvii (av dilụvium, «oversvømmelse; vannflom»). Se fotn. til 7:6.
El.: «alle kjødelige skapninger». Jf. fotn. til v. 12.
Bokst.: «som livets virksomme kraft [el.: «ånd»] [er] i». Hebr.: ’asjer-bọ rụach chajjịm. Her betyr rụach «virksom kraft; ånd». Se fotn. til 1:2, «virksomme kraft».
Bokst.: «etter dets slag». Hebr.: leminẹhu. Se fotn. til 1:11.