1. Mosebok 46:1–34

46  Dermed brøt Israel opp med alt* som var hans, og kom til Bẹ’er-Sjẹba,+ og han gikk i gang med å frambære ofre til sin far Isaks Gud.+  Så talte Gud til Israel i syner om natten og sa:+ «Jakob, Jakob!» Da sa han: «Her er jeg!»+  Og han sa videre: «Jeg er den sanne Gud,+ din fars Gud.*+ Vær ikke redd for å dra ned til Egypt, for der skal jeg gjøre deg til en stor nasjon.+  Jeg skal selv dra ned med deg til Egypt, og jeg skal også selv med sikkerhet føre deg opp derfra;+ og Josef skal legge sin hånd på dine øyne.»*+  Deretter brøt Jakob opp fra Bẹ’er-Sjẹba, og Israels sønner fraktet Jakob, sin far, og sine små barn og sine hustruer videre i de vognene som farao hadde sendt til å frakte ham i.+  Dessuten tok de med seg sine hjorder og sine eiendeler, som de hadde samlet seg i Kạnaans land.+ Omsider kom de til Egypt, Jakob og alt hans avkom med ham.  Han førte sine sønner og sine sønnesønner med seg, sine døtre og sine sønnedøtre, ja alt sitt avkom, med seg til Egypt.+  Og dette er navnene på Israels sønner som kom til Egypt:+ Jakob og hans sønner: Jakobs førstefødte var Ruben.+  Og Rubens sønner var Hạnok og Pạllu og Hẹsron og Kạrmi.+ 10  Og Sịmeons+ sønner var Jẹmuel og Jạmin og Ọhad og Jạkin+ og Sọhar og Sjạ’ul,+ som var sønn av en kanaaneisk kvinne. 11  Og Levis+ sønner var Gẹrsjon,+ Kẹhat+ og Merạri.+ 12  Og Judas+ sønner var Er+ og Ọnan+ og Sjẹlah+ og Pẹres+ og Sẹrah.+ Men Er og Ọnan døde i Kạnaans land.+ Og Pẹres’ sønner ble Hẹsron+ og Hạmul.+ 13  Og Jịssakars+ sønner var Tọla+ og Pụva+ og Iob og Sjịmron.+ 14  Og Sẹbulons+ sønner var Sẹred og Ẹlon og Jạhle’el.+ 15  Dette er Leas sønner,+ som hun fødte Jakob i Pạddan-Ạram, foruten hans datter Dina.+ I alt var hans sønner og hans døtre trettitre sjeler. 16  Og Gads+ sønner var Sịfjon og Hạggi, Sjụni og Ẹsbon, Ẹri og Arọdi og Arẹli.+ 17  Og Ạsjers+ sønner var Jịmnah og Jịsjva og Jịsjvi og Berịa,+ og så var det Sẹra, deres søster. Og Berịas sønner var Hẹber og Mạlkiel.+ 18  Dette er sønnene til Sịlpa,+ som Laban gav til sin datter Lea. Med tiden fødte hun Jakob disse: seksten sjeler. 19  Sønnene til Rakel,+ Jakobs hustru, var Josef+ og Bẹnjamin.+ 20  Og i Egypts land ble det født Josef sønner: Manạsse+ og Ẹfraim,*+ som Ạsenat,+ datter til Potifẹra, presten i On, fødte ham. 21  Og Bẹnjamins sønner var Bẹla+ og Bẹker+ og Ạsjbel, Gẹra+ og Na’ạman,+ Ẹhi og Rosj, Mụppim+ og Hụppim+ og Ard. 22  Dette er Rakels sønner som ble født Jakob. I alt var det fjorten sjeler. 23  Og Dans+ sønner var Hụsjim.+ 24  Og Nạftalis+ sønner var Jạhse’el og Gụni+ og Jẹser og Sjịllem.+ 25  Dette er sønnene til Bịlha,+ som Laban gav til sin datter Rakel. Med tiden fødte hun Jakob disse; i alt var det sju sjeler. 26  Alle de sjelene som kom til Jakob, til Egypt,* var de som utgikk av hans lend,+ foruten hustruene til Jakobs sønner. I alt var det sekstiseks sjeler. 27  Og Josefs sønner, som ble født ham i Egypt, var to sjeler. I alt utgjorde Jakobs hus, som kom til Egypt, sytti* sjeler.+ 28  Og han sendte Juda+ foran seg til Josef for å gi beskjed forut for seg* til Gọsen. Så kom de til landet Gọsen.*+ 29  Da lot Josef sin vogn bli gjort klar og drog opp for å møte Israel, sin far, i Gọsen.+ Da han viste seg for ham, falt han ham straks om halsen og brast gang på gang i gråt ved hans hals.+ 30  Til slutt sa Israel til Josef: «Nå er jeg villig til å dø,+ nå som jeg har sett ditt ansikt, ettersom du fortsatt er i live.» 31  Da sa Josef til sine brødre og til sin fars husstand: «La meg dra opp og avlegge rapport for farao og si til ham:+ ’Mine brødre og min fars husstand, som var i Kạnaans land, er kommet hit til meg.+ 32  Og mennene er hyrder,+ for de ble feoppdrettere;+ og deres småfe og deres storfe og alt de har, har de ført hit.’+ 33  Og det som må skje, er at når farao tilkaller dere og sier: ’Hvilket yrke har dere?’, 34  da skal dere si: ’Dine tjenere har vært feoppdrettere fra vår ungdom av og til nå, både vi og våre forfedre’,+ for at dere skal få bo i landet Gọsen;+ enhver sauegjeter er nemlig en vederstyggelighet for Egypt.»+

Fotnoter

El.: «alle».
El.: «Jeg, den sanne Gud, er din fars Gud.»
Dvs. for å lukke dem når Jakob døde.
Etter «Efraim» tilføyer LXX ytterligere fem navn. Tillegget lyder slik: «Og det ble født Manasse sønner, som hans syriske medhustru fødte ham, nemlig Makir. Og Makir ble far til Galaad. Og Efraims, Manasses brors, sønner var Sutalaam og Taam. Og Sutalaams sønner var Edem.» Dette kan være årsaken til at LXX i 1Mo 46:27 og 2Mo 1:5 og Stefanus i Apg 7:14 sier 75 sjeler i stedet for 70.
El.: «som kom til å tilhøre Jakob, og som kom til Egypt».
«sytti», MTSyVg; LXX: «syttifem».
«til Josef, så han kunne gi ham beskjed», Vg.
«til Josef for at han skulle møte ham i Heroopolis i landet Rameses», LXX.