Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

1. Mosebok 42:1–38

42  Med tiden ble Jakob klar over at det var korn i Egypt.+ Da sa Jakob til sønnene sine: «Hvorfor fortsetter dere å se på hverandre?»  Og han sa videre: «Se, jeg har hørt at det er korn i Egypt.+ Dra dit ned og kjøp noe til oss der, så vi kan holde oss i live og ikke dø.»  Da drog ti av Josefs brødre+ ned for å kjøpe korn i Egypt.  Men Jakob sendte ikke Bẹnjamin,+ Josefs bror, sammen med de andre brødrene hans, for han sa: «Ellers kunne en dødsulykke* ramme ham.»+  Så kom Israels sønner sammen med de andre som kom for å kjøpe, ettersom hungersnøden rådde i Kạnaans land.+  Og Josef var den som hadde makten over landet.+ Det var han som stod for salget til alle jordens folk.+ Josefs brødre kom derfor og bøyde seg for ham med ansiktet mot jorden.+  Da Josef fikk se brødrene sine, kjente han dem straks igjen, men han gjorde seg ukjennelig for dem.+ Så talte han hardt til dem og sa til dem: «Hvor er dere kommet fra?» Til det sa de: «Fra Kạnaans land for å kjøpe matvarer.»+  Josef kjente altså igjen brødrene sine, men de på sin side kjente ikke igjen ham.  Straks husket Josef de drømmene som han hadde drømt om dem,+ og han sa videre til dem: «Dere er spioner! Dere er kommet for å se landets sårbare tilstand!»*+ 10  Da sa de til ham: «Nei, min herre,+ dine tjenere+ er kommet for å kjøpe matvarer. 11  Vi er alle sønner av én og samme mann. Vi er rettskafne menn. Dine tjenere handler ikke som spioner.»+ 12  Men han sa til dem: «Det er ikke sant! For dere er kommet for å se landets sårbare tilstand!»+ 13  Til dette sa de: «Dine tjenere er tolv brødre.+ Vi er sønner av én og samme mann+ i Kạnaans land; og se, den yngste er hos vår far i dag,+ mens den andre ikke mer er til.»+ 14  Men Josef sa til dem: «Det er som jeg har sagt til dere, idet jeg sa: ’Dere er spioner!’ 15  På denne måten skal dere bli prøvd: Så sant farao lever, dere skal ikke komme ut herfra hvis ikke DERES yngste bror kommer hit.+ 16  Send en av dere av sted for å hente DERES bror mens dere holdes bundet, så DERES ord kan bli prøvd og vise seg å være sant i DERES tilfelle.+ Og hvis ikke, da er dere spioner, så sant farao lever.» 17  Dermed tok han dem alle sammen i forvaring i tre dager. 18  Så sa Josef til dem den tredje dagen: «Gjør dette og bevar livet. Jeg frykter+ den sanne Gud. 19  Hvis dere er rettskafne, la da en av DERES brødre holdes bundet i det arresthuset hvor dere sitter,+ men dra av sted, dere andre, og ta med korn til hjelp mot hungersnøden i DERES hus.+ 20  Så skal dere føre DERES yngste bror til meg, for at DERES ord skal bli funnet å være pålitelige; og dere skal ikke dø.»+ Og de gikk i gang med å gjøre dette. 21  Og de begynte å si til hverandre: «Det er ubestridelig at vi er skyldige med hensyn til vår bror,+ for vi så hans sjels trengsel da han bønnfalt oss om å vise medynk, men vi hørte ikke etter. Det er derfor denne trengselen er kommet over oss.»+ 22  Da svarte Ruben dem og sa: «Sa jeg ikke til dere: ’Synd ikke mot barnet’, men dere hørte ikke etter?+ Og hans blod, se, nå blir det sannelig krevd tilbake.»+ 23  Men de visste ikke at Josef lyttet,* for det var en tolk mellom dem. 24  Da vendte han seg bort fra dem og begynte å gråte.+ Så kom han tilbake til dem og talte til dem og tok Sịmeon+ fra dem og bandt ham for øynene på dem.+ 25  Deretter gav Josef befaling, og de* gikk i gang med å fylle sekkene deres med korn. De skulle også legge pengene deres tilbake i hver enkelts sekk+ og gi dem proviant til reisen.+ Følgelig ble dette gjort overfor dem. 26  Så lesset de kornet sitt på eslene sine og drog derfra. 27  Da en av dem åpnet sekken sin for å gi fôr til eselet sitt på overnattingsstedet,+ fikk han se pengene sine, og se, de lå i åpningen på sekken hans.+ 28  Da sa han til brødrene sine: «Pengene mine er blitt gitt tilbake, og nå er de her i sekken min!» Da sank motet i deres hjerter, så de skjelvende vendte seg til hverandre+ og sa: «Hva er det Gud har gjort mot oss?»+ 29  Omsider kom de til Jakob, sin far, til Kạnaans land, og fortalte ham alt det som hadde hendt dem, idet de sa: 30  «Den mannen som er landets herre,* talte hardt til oss,+ for han tok oss for å være menn som utspionerte landet.+ 31  Men vi sa til ham: ’Vi er rettskafne menn.+ Vi handler ikke som spioner. 32  Vi er tolv brødre,+ vår fars sønner.+ Én er ikke mer til,+ og den yngste er i dag hos vår far i Kạnaans land.’+ 33  Men den mannen som er landets herre, sa til oss:+ ’På denne måten skal jeg få vite om dere er rettskafne:+ La en av DERES brødre bli hos meg.+ Ta så med noe til hjelp mot hungersnøden i DERES hus og dra av sted.+ 34  Og før DERES yngste bror til meg, så jeg kan vite at dere ikke er spioner, men at dere er rettskafne. DERES bror skal jeg gi tilbake til dere, og dere kan drive handel i landet.’»+ 35  Og da de holdt på med å tømme sekkene sine, se, da viste det seg at hver enkelts pengeknytte lå i hans sekk. Og både de og deres far fikk se pengeknyttene deres, og de ble redde. 36  Da utbrøt Jakob, deres far, overfor dem: «Det er meg dere har berøvet barna!+ Josef er ikke mer, og Sịmeon er ikke mer,+ og Bẹnjamin akter dere å ta! Det er meg alt dette er kommet over!» 37  Men Ruben sa til sin far: «Mine egne to sønner kan du slå i hjel hvis jeg ikke fører ham tilbake til deg.+ Overgi ham i min varetekt, så skal jeg selv føre ham tilbake til deg.»+ 38  Men han sa: «Min sønn skal ikke dra ned sammen med dere, for hans bror er død, og han er blitt alene tilbake.+ Hvis en dødsulykke* skulle ramme ham på den veien som dere kom til å dra, da ville dere i sannhet bringe mine grå hår med sorg ned til Sjẹol.»*+

Fotnoter

Bokst.: «en helbredelse», en eufemisme for «en dødsulykke».
«landets sårbare tilstand». El.: «landets forsvarsløshet». Bokst.: «landets nakenhet», dvs. hvor landet er sårbart for angrep.
El.: «forstod det».
El.: «man».
Hebr.: ’adhonẹ, majestetsflt.
Se fotn. til v. 4.
«til Sjeol». Hebr.: sje’ọlah; gr.: eis haidou; syr.: lasjiul; lat.: ad ịnferos. Se tillegget, 4B.