Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

1. Mosebok 36:1–43

36  Og dette er den historiske beretning om Esau, det vil si Ẹdom.+  Esau tok seg hustruer blant Kạnaans døtre:+ Ada,+ hetitten Ẹlons datter,+ og Oholibạma,+ Ạnas datter, hevitten Sịbeons sønnedatter,*  og Bạsmat,+ Ịsmaels datter, Nẹbajots søster.+  Og Ada fødte Esau sønnen Ẹlifas, og Bạsmat fødte Rẹ’uel,  og Oholibạma fødte Jẹ’usj og Jạlam og Kọrah.+ Dette er Esaus sønner, som ble født ham i Kạnaans land.  Deretter tok Esau sine hustruer og sine sønner og sine døtre og alle sjelene i sitt hus og sin hjord og alle de andre husdyrene sine og alt sitt gods,+ som han hadde samlet seg i Kạnaans land, og drog til et annet land,* bort fra sin bror Jakob.+  For deres eiendeler var blitt for mange til at de kunne bo sammen, og det landet hvor de hadde sine bosteder som utlendinger, kunne ikke gi dem underhold på grunn av hjordene deres.+  Da bosatte Esau seg i Sẹ’irs fjellområde.+ Esau er Ẹdom.+  Og dette er den historiske beretning om Esau, Ẹdoms far, i Sẹ’irs fjellområde.+ 10  Dette er navnene på Esaus sønner: Ẹlifas, sønn av Esaus hustru Ada; Rẹ’uel, sønn av Esaus hustru Bạsmat.+ 11  Og Ẹlifas’ sønner ble Tẹman,+ Ọmar, Sẹfo og Gạtam og Kẹnas.+ 12  Og Tịmna+ ble medhustru til Ẹlifas, Esaus sønn. Med tiden fødte hun Ẹlifas sønnen Ạmalek.+ Dette er sønnene* til Esaus hustru Ada. 13  Dette er Rẹ’uels sønner: Nạhat og Sẹrah, Sjạmmah og Mịssa.+ Dette ble sønnene* til Esaus hustru Bạsmat.+ 14  Og dette ble sønnene til Oholibạma, Ạnas datter, Sịbeons sønnedatter, Esaus hustru: Hun fødte Esau sønnene Jẹ’usj og Jạlam og Kọrah.+ 15  Dette er sjeikene*+ blant Esaus sønner: sønnene til Ẹlifas, Esaus førstefødte: sjeik Tẹman,+ sjeik Ọmar, sjeik Sẹfo, sjeik Kẹnas, 16  sjeik Kọrah,* sjeik Gạtam, sjeik Ạmalek. Dette er Ẹlifas’ sjeiker+ i Ẹdoms land. Dette er sønnene med Ada. 17  Dette er sønnene til Rẹ’uel, Esaus sønn: sjeik Nạhat, sjeik Sẹrah, sjeik Sjạmmah, sjeik Mịssa. Dette er Rẹ’uels sjeiker i Ẹdoms land.+ Dette er sønnene med Esaus hustru Bạsmat. 18  Endelig er dette Esaus hustru Oholibạmas sønner: sjeik Jẹ’usj, sjeik Jạlam, sjeik Kọrah. Dette er sjeikene gjennom Oholibạma, Ạnas datter, Esaus hustru. 19  Dette er Esaus sønner, og dette er deres sjeiker. Han er Ẹdom.+ 20  Dette er horitten Sẹ’irs sønner, landets innbyggere:+ Lọtan og Sjọbal og Sịbeon og Ạna+ 21  og Dịsjon og Ẹser og Dịsjan.+ Dette er horittenes sjeiker, Sẹ’irs sønner, i Ẹdoms land. 22  Og Lọtans sønner ble Họri og Hẹmam; og Lọtans søster var Tịmna.+ 23  Og dette er Sjọbals sønner: Ạlvan og Mạnahat og Ẹbal, Sjẹfo og Ọnam. 24  Og dette er Sịbeons sønner: Ạja og Ạna. Dette er den Ạna som fant de varme kildene* i ødemarken mens han gjette eslene for sin far Sịbeon.+ 25  Og dette er Ạnas barn: Dịsjon og Oholibạma, Ạnas datter. 26  Og dette er Dịsjons* sønner: Hẹmdan og Ẹsjban og Jịtran og Kẹran.+ 27  Dette er Ẹsers sønner: Bịlhan og Sa’ạvan og Ạkan. 28  Dette er Dịsjans sønner: Us og Ạran.+ 29  Dette er horittenes sjeiker: sjeik Lọtan, sjeik Sjọbal, sjeik Sịbeon, sjeik Ạna, 30  sjeik Dịsjon, sjeik Ẹser, sjeik Dịsjan.+ Dette er horittenes sjeiker etter deres sjeiker i Sẹ’ir-landet. 31  Og dette er de kongene som regjerte i Ẹdoms land+ før det regjerte noen konge over Israels sønner.+ 32  Bẹla, Bẹors sønn, begynte å regjere i Ẹdom,+ og navnet på hans by var Dinhạba. 33  Da Bẹla døde, begynte Jọbab, sønn av Sẹrah fra Bọsra,+ å regjere i hans sted.+ 34  Da Jọbab døde, begynte Hụsjam fra temanittenes+ land å regjere i hans sted.+ 35  Da Hụsjam døde, begynte Hạdad, Bẹdads sønn, som beseiret midjanittene+ i Mọabs område,+ å regjere i hans sted, og navnet på hans by var Ạvit.+ 36  Da Hạdad døde, begynte Sạmla fra Masrẹka å regjere i hans sted.+ 37  Da Sạmla døde, begynte Sjạ’ul fra Rẹhobot ved Elven å regjere i hans sted.+ 38  Da Sjạ’ul døde, begynte Bạ’al-Hạnan, Ạkbors sønn, å regjere i hans sted.+ 39  Da Bạ’al-Hạnan, Ạkbors sønn, døde, begynte Hạdar å regjere i hans sted; og navnet på hans by var Pạ’u, og hans hustrus navn var Mehẹtabel; hun var datter av Mạtred, datter av Mẹsahab.+ 40  Og dette er navnene på Esaus sjeiker etter deres slekter, etter deres steder, med deres navn: sjeik Tịmna, sjeik Ạlva, sjeik Jẹtet,+ 41  sjeik Oholibạma, sjeik Ẹlah, sjeik Pịnon,+ 42  sjeik Kẹnas, sjeik Tẹman, sjeik Mịbsar,+ 43  sjeik Mạgdiel, sjeik Ịram. Dette er Ẹdoms sjeiker+ etter deres bosteder i deres eiendomsland.+ Dette er Esau, Ẹdoms+ far.

Fotnoter

Bokst.: «datter av Ana, datter av Sibeon, hevitten», M; SamLXXSy: «datter av Ana, sønn av Sibeon, hevitten». Jf. v. 24.
Bokst.: «til et land», M; Sy: «til Se’irs land».
El.: «sønnesønnene».
El.: «sønnesønnene».
El.: «førerne». LXXVg: «førerne; lederne». Det aktuelle hebr. ordet er ’allufẹ, en form av ’allụf, som er avledet av ’ẹlef, «tusen». ’Allụf har derfor grunnbetydningen «fører for tusen» og svarer til det gr. ordet khilịarkhos (kiliark). Se fotn. til Mr 6:21.
«sjeik Korah», MLXXSyVg; mangler i Sam. V. 5, 14, 18 viser at han var Esaus (ikke Elifas’) sønn med Oholibama.
«de varme kildene». Hebr.: hajjemịm; lat.: ạquas cạlidas, «varme vann».
«Disjons», SamLXXSyVgc og 1Kr 1:41; MVg: «Disjans».