1. Mosebok 25:1–34

25  Og Abraham tok seg igjen en hustru, og hennes navn var Ketụra.+  Med tiden fødte hun ham Sịmran og Jọksjan og Mẹdan og Mịdjan+ og Jịsjbak og Sjụah.+  Og Jọksjan ble far til Sạba+ og Dẹdan.+ Og Dẹdans sønner ble Ạssjurim og Lẹtusjim og Le’ụmmim.*  Og Mịdjans sønner var Ẹfa+ og Ẹfer og Hạnok og Abịda og Eldạ’a.+ Alle disse var Ketụras sønner.  Senere gav Abraham alt han hadde, til Isak,+  men til de sønnene som Abraham hadde med medhustruene, gav Abraham gaver.+ Så, mens han ennå levde, sendte han dem bort fra sin sønn Isak,+ mot øst, til Østens land.+  Og dette er Abrahams leveår, de dager han levde: hundre og syttifem år.  Så utåndet Abraham og døde i en god alderdom, gammel og tilfreds,* og ble samlet til sitt folk.+  Og hans sønner Isak og Ịsmael begravet ham i Makpẹla-hulen på den marken som hadde tilhørt Ẹfron, hetitten Sọhars sønn, den som ligger foran Mạmre,+ 10  den marken som Abraham hadde kjøpt av Hets sønner. Der ble Abraham begravet, og likeså Sara, hans hustru.+ 11  Og etter Abrahams død viste det seg at Gud fortsatte å velsigne hans sønn Isak,+ og Isak bodde like ved Bẹ’er-Lạkai-Rọi.+ 12  Og dette er den historiske beretning om Abrahams sønn Ịsmael,+ som den egyptiske kvinnen Hạgar, Saras tjenestekvinne, fødte Abraham.+ 13  Og dette er navnene på Ịsmaels sønner, etter deres navn, etter deres avstamning: Nẹbajot,+ Ịsmaels førstefødte, og Kẹdar+ og Ạdbe’el og Mịbsam+ 14  og Mịsjma og Dụma og Mạssa, 15  Hạdad+ og Tẹma,+ Jẹtur, Nạfisj og Kẹdma.+ 16  Dette er Ịsmaels sønner, og dette er deres navn etter deres gårdsplasser* og etter deres inngjerdede leirer:*+ tolv høvdinger etter deres klaner.+ 17  Og dette er Ịsmaels leveår: hundre og trettisju år. Så utåndet han og døde og ble samlet til sitt folk.+ 18  Og de begynte å bo i telt fra Havịla+ nær Sjur,+ som ligger foran* Egypt, like til Assyria. Foran alle sine brødre slo han seg ned.*+ 19  Og dette er den historiske beretning om Abrahams sønn Isak.+ Abraham ble far til Isak. 20  Og Isak var førti år gammel da han tok Rebẹkka, datter til syreren*+ Bẹtuel+ fra Pạddan-Ạram,* søster til syreren Laban, til hustru. 21  Og Isak fortsatte å bønnfalle Jehova spesielt for sin hustru,+ for hun var ufruktbar;+ og Jehova bønnhørte ham,+ og Rebẹkka, hans hustru, ble gravid. 22  Og sønnene i hennes indre begynte å kjempe med hverandre,+ så hun sa: «Hvis det er slik, hvorfor er jeg da i live?»* Dermed gikk hun for å spørre Jehova.+ 23  Og Jehova sa så til henne: «To nasjoner er det i ditt liv,+ og to folkegrupper skal bli skilt fra ditt indre;+ og den ene folkegruppen skal bli sterkere enn den andre folkegruppen,+ og den eldste skal tjene den yngste.»*+ 24  Med tiden utløp dagene til hun skulle føde, og se, det var tvillinger i hennes liv.+ 25  Så kom den første fram, rød over det hele som en embetsdrakt av hår;+ derfor gav de ham navnet Esau.*+ 26  Deretter kom broren fram, og hånden hans holdt i Esaus hæl;+ derfor gav han ham navnet Jakob.*+ Og Isak var seksti år gammel da hun fødte dem. 27  Og guttene ble større, og Esau ble en mann som forstod seg på jakt,+ en villmarkens mann,* men Jakob var en uklanderlig mann,+ som bodde i telt.+ 28  Og Isak hadde Esau kjær, fordi det betydde vilt i hans munn,* mens Rebẹkka hadde Jakob kjær.+ 29  En gang da Jakob holdt på med å koke en stuing,* kom Esau fra marken, og han var trett. 30  Esau sa derfor til Jakob: «Fort, gi meg en munnfull, er du snill, av det røde — det røde* der, for jeg er trett!» Derfor fikk han navnet Ẹdom.*+ 31  Da sa Jakob: «Selg meg først førstefødselsretten+ din!» 32  Og Esau fortsatte: «Se, jeg holder rett og slett på å dø; til hvilken nytte er da en førstefødselsrett for meg?» 33  Og Jakob tilføyde: «Gi meg først din ed!»+ Han gav ham så sin ed og solgte sin førstefødselsrett til Jakob.+ 34  Og Jakob gav Esau brød og linsestuing, og han gav seg til å spise og drikke.+ Så reiste han seg og gikk sin vei. Slik foraktet Esau førstefødselsretten.+

Fotnoter

Ettersom hvert av disse tre navnene på hebr. har flertallsendelsen im, mener man at de betegner stammer el. folkeslag.
El.: «mett [av dager]». LXXSyVg: «full (mett) av dager».
El.: «bosetninger».
«inngjerdede leirer». El.: «leirer med murer (steingjerder) rundt».
El.: «øst for».
Bokst.: «falt han», M; LXX: «bodde han (bosatte han seg; slo han seg ned)»; Vg: «døde han».
Bokst.: «arameeren». Hebr.: ha’arammị; gr.: tou Sỵrou, «syreren».
Navnet betyr «Arams (Syrias) slette»; en del av Mesopotamia. Se 28:2.
«i live», tilføyd i overensstemmelse med Sy. Jf. 27:46.
El.: «den minste».
Betyr «lodden; hårete». Hebr.: ‛Esạw.
Betyr «en som griper i hælen; en fortrenger». Hebr.: Ja‛aqọv.
El.: «en villmann». Bokst.: «en markens mann».
Bokst.: «fordi [det var] vilt i hans munn».
El.: «suppe; gryterett».
«det røde». Hebr.: ha’adhọm.
Betyr «rød; rødlig». Hebr.: ’Edhọm.