Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

1. Mosebok 10:1–32

10  Og dette er den historiske beretning om Noahs sønner,+ Sem, Kam og Jạfet. Nå ble det etter hvert født dem sønner etter vannflommen.+  Jạfets sønner var Gọmer+ og Mạgog+ og Mạdai+ og Jạvan+ og Tụbal+ og Mẹsjek+ og Tịras.+  Og Gọmers sønner var Ạsjkenas+ og Rịfat+ og Togạrma.+  Og Jạvans sønner var Elịsjah+ og Tạrsis,+ Kịttim+ og Dọdanim.*+  Fra disse ble befolkningen på nasjonenes øyer* spredt omkring i sine land, hver etter sitt tungemål, etter sine slekter, etter sine nasjoner.  Og Kams sønner var Kusj+ og Mịsrajim+ og Put+ og Kạnaan.+  Og Kusj hadde sønnene Sẹba+ og Havịla og Sạbta og Ra’ạma+ og Sabtẹka. Og Ra’ạmas sønner var Sạba og Dẹdan.+  Og Kusj ble far til Nịmrod.+ Han var den første som ble en veldig mann* på jorden.  Han viste seg som en veldig jeger* i opposisjon til* Jehova. Derfor heter det: «Akkurat som Nimrod, en veldig jeger i opposisjon til Jehova.»+ 10  Og begynnelsen til hans rike* ble Bạbel*+ og Ẹrek+ og Ạkkad og Kạlne, i landet Sịnear.+ 11  Fra det landet drog han til Assyria+ og gikk i gang med å bygge Nịnive+ og Rẹhobot-Ir og Kạlah 12  og Rẹsen mellom Nịnive og Kạlah; dette er den store byen. 13  Og Mịsrajim+ ble far til Lụdim+ og Ạnamim og Lẹhabim og Nạftuhim+ 14  og Pạtrusim+ og Kạsluhim+ (som filisterne+ utgikk fra) og Kạftorim.+ 15  Og Kạnaan ble far til Sịdon,+ hans førstefødte, og Het+ 16  og jebusittene+ og amorittene+ og girgasjittene 17  og hevittene+ og arkeerne og sinittene 18  og arvadittene + og semarittene og hamatittene;+ og siden ble kanaaneernes slekter spredt omkring. 19  Kanaaneernes grense kom da til å gå fra Sịdon like til Gẹrar,+ nær Gạza,+ like til Sodọma og Gomọrra+ og Ạdma+ og Sẹbojim,+ nær Lạsja.* 20  Dette var Kams sønner etter deres slekter, etter deres tungemål, i deres land, etter deres nasjoner. 21  Også Sem, forfader til alle Ẹber-sønnene,+ bror av Jạfet, den eldste, fikk etterkommere. 22  Sems sønner var Ẹlam+ og Ạssjur+ og Arpạksjad+ og Lud og Ạram. 23  Og Ạrams sønner var Us og Hul og Gẹter og Masj.+ 24  Og Arpạksjad ble far til Sjẹlah,+ og Sjẹlah ble far til Ẹber. 25  Og det ble født Ẹber to sønner. Den enes navn var Pẹleg,*+ for i hans dager ble jorden* delt;+ og hans brors navn var Jọktan.+ 26  Og Jọktan ble far til Ạlmodad og Sjẹlef og Hasarmạvet og Jẹrah+ 27  og Hạdoram og Ụsal og Dịkla+ 28  og Ọbal og Abịmael og Sạba+ 29  og Ọfir+ og Havịla+ og Jọbab;+ alle disse var Jọktans sønner. 30  Og stedet hvor de bodde, kom til å strekke seg fra Mẹsja like til Sẹfar, fjellområdet i Østen. 31  Dette var Sems sønner etter deres slekter, etter deres tungemål, i deres land, etter deres nasjoner.+ 32  Dette var Noahs sønners slekter etter deres avstamning, etter deres nasjoner, og fra dem ble nasjonene spredt omkring på jorden etter vannflommen.+

Fotnoter

«Rodanim», SamLXX. Se fotn. til 1Kr 1:7, «Rodanim».
«befolkningen på nasjonenes øyer». Bokst.: «nasjonenes øyer (kystland)».
«en veldig mann». Hebr.: gibbọr. Ordet forekommer første gang i 6:4, andre gang i dette verset og så to ganger i v. 9.
Bokst.: «en veldig mann i jakt».
«i opposisjon til». Bokst.: «foran; framfor», men i betydningen «mot; i tross mot; i opposisjon til», som i 4Mo 16:2; Jos 7:12, 13; 1Kr 14:8; 2Kr 14:10; Job 23:4, hvor det samme uttrykket forekommer. Hebr.: lifnẹ; gr.: enantịon, «framfor; mot».
El.: «kongerike; kongedømme».
«Babel», MSamSy; LXXVg: «Babylon».
«Lasja». Svarer ifølge tradisjonen til Kallirrhoe, ved østbredden av Dødehavet.
Betyr «deling»; el.: «strøm; bekk».
El.: «jordens befolkning».