1. Korinter 7:1–40

7  Når det nå gjelder de ting dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre+ en kvinne.  Men på grunn av den utbredte utukt:*+ La enhver mann ha sin egen hustru+ og enhver kvinne ha sin egen mann.  Mannen skal gi sin hustru det som tilkommer henne;+ men hustruen skal også gjøre det samme mot sin mann.+  Hustruen har ikke myndighet over sin egen kropp, men det har hennes mann;+ på samme måte har heller ikke mannen myndighet over sin egen kropp, men det har hans hustru.+  Berøv ikke hverandre dette,+ uten etter innbyrdes samtykke for en fastsatt tid,+ for at dere kan vie tid til bønn og så komme sammen igjen, for at ikke Satan skal fortsette å friste+ dere på grunn av DERES mangel på selvkontroll.+  Dette sier jeg imidlertid som innrømmelse,*+ ikke som påbud.+  Men jeg ønsker at alle mennesker var slik som jeg selv er.+ Hver enkelt har imidlertid sin egen gave+ fra Gud, én slik, en annen slik.  Nå sier jeg til de ugifte+ og til enkene: Det er godt for dem at de forblir slik som jeg er.+  Men hvis de ikke har selvkontroll,+ så la dem gifte seg, for det er bedre å gifte seg+ enn å være opptent av lidenskap.+ 10  Til de gifte gir jeg påbud, skjønt ikke jeg, men Herren,+ om at en hustru ikke skal gå fra sin mann;+ 11  men hvis hun virkelig skulle gå sin vei, så la henne forbli ugift eller også forlike seg med sin mann igjen; og en mann skal ikke forlate sin hustru. 12  Men til de andre sier jeg, ja jeg, ikke Herren:+ Hvis en bror har en ikke-troende hustru og hun likevel samtykker i å bo sammen med ham, skal han ikke forlate henne; 13  og hvis en kvinne har en ikke-troende mann og han likevel samtykker i å bo sammen med henne, skal hun ikke forlate sin mann. 14  For den ikke-troende mann er helliget i forbindelse med sin hustru, og den ikke-troende hustru er helliget i forbindelse med broren; ellers ville jo DERES barn være urene,+ men nå er de hellige.+ 15  Men hvis nå den ikke-troende går sin vei,+ så la ham gå; en bror eller en søster er ikke trellbundet under slike omstendigheter, men Gud har kalt dere til fred.+ 16  For hvordan vet du, hustru, om du ikke vil kunne frelse din mann?+ Eller hvordan vet du, mann, om du ikke vil kunne frelse din hustru?+ 17  La bare hver enkelt, slik Jehova* har gitt hver enkelt en del,+ vandre slik Gud* har kalt ham.+ Og dette forordner+ jeg i alle menighetene. 18  Ble noen kalt som omskåret?+ La ham ikke bli uomskåret. Er noen blitt kalt som uomskåret?+ La ham ikke bli omskåret.+ 19  Omskjærelse+ betyr ingen ting, og en uomskåret tilstand+ betyr ingen ting, men det å holde Guds bud betyr noe.+ 20  La enhver bli i den stilling* han ble kalt i.+ 21  Ble du kalt som slave? La ikke det bekymre deg;+ men hvis du også kan bli fri, så grip heller anledningen. 22  For enhver i Herren som ble kalt som slave, er Herrens frigitte;+ likeledes er den som ble kalt som fri,+ en Kristi slave.+ 23  Dere ble kjøpt for en pris;+ slutt med å bli menneskers slaver.+ 24  Uansett hvilken stilling+ den enkelte ble kalt i, brødre, så la ham forbli i den i samfunn med Gud. 25  Når det nå gjelder jomfruer,* så har jeg ikke noe påbud fra Herren, men jeg gir uttrykk for min mening+ som en som er blitt vist barmhjertighet av Herren+ til å være trofast.+ 26  Derfor mener jeg at dette er godt, i betraktning av nøden her hos oss, at det er godt for en mann å forbli som han er.+ 27  Er du bundet til en hustru?+ Slutt med å søke å bli fri.+ Er du løst fra en hustru? Slutt med å søke en hustru. 28  Men selv om du skulle gifte deg, ville du ikke begå noen synd.+ Og hvis en person som er jomfru,* giftet seg, ville vedkommende ikke begå noen synd. Men de som gjør det, vil få trengsel i sitt kjød.+ Men jeg søker å spare dere. 29  For øvrig sier jeg dette, brødre: Den tiden som er igjen, er begrenset.+ Heretter skal de som har hustruer, være som om de ikke hadde noen,+ 30  og de som gråter, skal være som de som ikke gråter, og de som gleder seg, som de som ikke gleder seg, og de som kjøper, som de som ikke eier noe, 31  og de som gjør bruk av verden,+ som de som ikke bruker den fullt ut; for denne verdens scene skifter.+ 32  Ja, jeg ønsker at dere skal være fri for bekymring.+ Den ugifte mann bekymrer seg for de ting som hører Herren til, hvordan han kan oppnå Herrens godkjennelse. 33  Men den gifte mann bekymrer seg+ for de ting som hører verden til, hvordan han kan oppnå sin hustrus godkjennelse,+ 34  og han er delt. Og den ugifte kvinne og jomfruen bekymrer seg for de ting som hører Herren til,+ for at hun kan være hellig både i sitt legeme og i sin ånd. Men den gifte kvinne bekymrer seg for de ting som hører verden til, hvordan hun kan oppnå sin manns godkjennelse.+ 35  Men dette sier jeg til DERES eget beste, ikke for at jeg skal kaste en rennesnare over dere, men for å bevege dere til det som sømmer seg,+ og det som innebærer stadig å stå til tjeneste for Herren uten å la seg distrahere.+ 36  Men hvis noen mener at han handler urett overfor sin jomfruelighet,*+ hvis den* er forbi ungdommens blomstring,* og dette er den måten det skulle finne sted på, så la ham gjøre det han vil; han synder ikke. La dem gifte seg.+ 37  Men hvis noen er fast besluttet i sitt hjerte og ikke har noe tvingende behov, men har myndighet over sin egen vilje og i sitt eget hjerte har truffet den avgjørelse å bevare sin jomfruelighet, vil han gjøre vel.+ 38  Derfor, også den som gir sin jomfruelighet* bort i ekteskap, gjør vel,+ men den som ikke gir den* bort i ekteskap, vil gjøre bedre.+ 39  En hustru er bundet hele den tiden hennes mann lever.+ Men hvis hennes mann skulle sovne inn i døden, er hun fri til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i* Herren.+ 40  Men hun er lykkeligere hvis hun forblir som hun er,+ etter min mening. Jeg mener bestemt at jeg også har Guds ånd.+

Fotnoter

«den utbredte utukt». Bokst.: «utuktshandlingene». Gr.: tas porneias, flt.
El.: «tillatelse». Bokst.: «samme (samstemmende) mening».
«Jehova», i overensstemmelse med J28, Ro 12:3 og 2Kt 10:13; P46אABCD(gr.): ho kỵrios; Syh og TR: «Gud». Se tillegget, 1D.
«Gud», P46אABCDVgSyp; Syh og TR: «Herren»; J7,8,10: «Jehova».
El.: «det kall».
El.: «de ugifte», dvs. «jomfruer» av begge kjønn. Gr.: ton parthẹnon.
«en [person som er] jomfru», B. Gr.: parthẹnos.
El.: «jomfru». Gr.: parthẹnon; lat.: vịrgine.
El.: «hun».
Bokst.: «over høydepunktet (livets blomstring)». Gr.: hypẹrakmos; lat.: superadụlta.
El.: «jomfru».
El.: «henne».
El.: «bare han er i forening med».