1. Kongebok 7:1–51

7  Og på sitt eget hus bygde Salomo i tretten år,+ slik at han gjorde hele sitt hus ferdig.+  Og han gikk i gang med å bygge Libanon-skoghuset,+ hundre alen* langt og femti alen bredt og tretti alen høyt, på fire rader med søyler av sedertre; og det var bjelker+ av sedertre oppå søylene.  Og det var panelt med sedertre+ oventil, over bærebjelkene som lå oppå de førtifem søylene. Det var femten i en rad.  Og det var tre rader vinduer med karmer, og det var lysåpning+ overfor lysåpning i tre plan.  Og alle inngangene og dørstolpene var rettvinklet* i forhold til karmen,*+ og likeså den fremre delen av lysåpningen, som var overfor en lysåpning, i tre plan.  Og han laget Søyleforhallen, femti alen lang og tretti alen bred; og det var en annen forhall foran den, med søyler og et skjermtak foran.  Når det gjelder Tronforhallen,+ hvor han skulle dømme, så laget han domsforhallen;+ og de kledde den med sedertre fra gulvet og opp til bjelkene.*+  Og hans eget hus, hvor han skulle bo, i den andre forgården,+ det var atskilt fra det huset som hørte til Forhallen. Det var likt dette i utførelse. Og et hus som var likt denne Forhallen, gikk Salomo i gang med å bygge til faraos datter,+ som han hadde tatt til ekte.  Alle disse var av kostbare+ steiner etter mål, tilhogd, sagd til med steinsager, på innsiden og utsiden, og fra grunnvollen og opp til murkronen, og utenfor helt til den store forgården.+ 10  Og de kostbare steinene som var lagt som grunnvoll, var store steiner, steiner på ti alen og steiner på åtte alen. 11  Og ovenpå var det kostbare steiner etter mål, tilhogd, og også sedertre. 12  Og rundt omkring den store forgården var det tre lag+ tilhogd stein og et lag bjelker av sedertre; og slik var det også med den indre+ forgården til Jehovas hus+ og med forhallen+ til huset. 13  Nå sendte kong Salomo bud og hentet Hịram+ fra Tỵrus. 14  Han var sønn av en kvinne som var blitt enke, av Nạftali stamme, og hans far var en mann fra Tỵrus,+ en som utførte arbeid i kobber;+ og han var full av visdom og forstand+ og kunnskap, så han kunne utføre all slags arbeid i kobber. Han kom altså til kong Salomo og begynte å utføre alt hans arbeid. 15  Så støpte han de to kobbersøylene;+ atten alen var høyden på hver søyle, og en snor på tolv alen skulle være målet rundt hver av de to søylene.+ 16  Og han laget to søylehoder, støpt i kobber, som skulle settes oppå søylene.+ Fem alen var høyden på det ene søylehodet, og fem alen var høyden på det andre søylehodet. 17  Det var nett i nettverksarbeid, flettede ornamenter laget som kjeder,+ til søylehodene som var oppå søylene;+ sju* til det ene søylehodet og sju til det andre søylehodet. 18  Og videre laget han granateplene,* nærmere bestemt to rader hele veien rundt på det ene nettverket, til å dekke søylehodene som var oppå søylene;* og det laget han også til det andre søylehodet.+ 19  Og søylehodene som var oppå søylene ved forhallen, var i liljeformet arbeid,+ fire alen. 20  Og søylehodene var oppå de to søylene, også like oppe ved den utbuktningen som støtte opp til nettverket; og det var to hundre granatepler+ i rader hele veien rundt på hvert søylehode. 21  Og han gikk i gang med å sette opp søylene+ som hørte til templets forhall.+ Således satte han opp den høyre* søylen og gav den navnet Jạkin,* og deretter satte han opp den venstre* søylen og gav den navnet Bọas.* 22  Og oppå søylene var det liljeformet arbeid. Og arbeidet med søylene ble gradvis fullført. 23  Og han gikk i gang med å lage det støpte hav,+ ti alen fra den ene randen til den andre randen, helt sirkelrundt; og det var fem alen høyt, og det trengtes en snor på tretti alen til å nå rundt det.+ 24  Og gresskarformede+ ornamenter+ omgav det under randen hele veien rundt, ti på en alen, idet de omsluttet havet hele veien rundt,+ med to rader av de gresskarformede ornamentene støpt i samme støp som det. 25  Det stod på tolv okser;*+ tre var vendt mot nord, og tre var vendt mot vest,* og tre var vendt mot sør,* og tre var vendt mot øst; og havet var oppå dem, og deres bakkropper var alle vendt mot midten.+ 26  Og det var en håndsbredd* tykt,+ og randen var utført som randen på et beger, som en liljeblomst.+ To tusen bat-mål*+ pleide det å inneholde.+ 27  Og videre laget han de ti vognene+ av kobber; hver vogn var fire alen lang og fire alen bred og tre alen høy. 28  Og dette var vognenes utførelse: De hadde sidevegger, og sideveggene var mellom tverrstengene. 29  Og på sideveggene mellom tverrstengene var det løver,+ okser+ og kjeruber,+ og over tverrstengene var det likedan. Ovenfor og nedenfor løvene og oksene var det kranser+ i nedhengende arbeid.* 30  Og hver vogn hadde fire hjul av kobber, med aksler av kobber, og dens fire hjørnestykker var støtter for dem. Under karet var støttene, støpt med kranser overfor hver. 31  Og dets åpning innenfra til støttene og oppover var [?] alen;* og åpningen var rund, utført som på et understell på halvannen alen, og også på åpningen var det relieffer. Og deres sidevegger var firkantete, ikke runde. 32  Og de fire hjulene var under sideveggene, og hjulenes holdere var ved vognen; og høyden på hvert hjul var halvannen alen. 33  Og hjulenes utførelse var som utførelsen av et stridsvognhjul.+ Holderne og hjulringene og eikene og navene på dem — de var alle støpt. 34  Og det var fire støtter på de fire hjørnene på hver vogn; støttene var i ett stykke med vognen. 35  Og oppå vognen var det en sokkel,* en halv alen høy, helt sirkelrund; og oppå vognen var dens sider og dens sidevegger i ett stykke med den. 36  Videre inngraverte+ han på sideplatene og sideveggene kjeruber, løver og palmefigurer etter hva det var plass til på hver, og kranser rundt omkring.+ 37  Det var slik han laget de ti vognene;+ de var alle sammen støpt likt+ og hadde samme mål og samme form. 38  Og han gikk i gang med å lage ti kar+ av kobber. Førti bat-mål* pleide hvert kar å inneholde. Hvert kar var fire alen. Det var ett kar på hver vogn av de ti vognene. 39  Så satte han fem vogner på høyre side* av huset og fem på venstre side* av huset;+ og havet satte han på høyre side av huset, mot sørøst.+ 40  Og Hịram+ laget etter hvert karene+ og skuffene+ og skålene.+ Til slutt ble Hịram ferdig+ med å gjøre alt det arbeidet som han utførte for kong Salomo i forbindelse med Jehovas hus: 41  de to søylene+ og de skålformede søylehodene+ som var oppå de to søylene, og de to nettverkene+ til å dekke de to runde søylehodene som var oppå søylene, 42  og de fire hundre granateplene+ til de to nettverkene, to rader granatepler til hvert nettverk, til å dekke de to skålformede søylehodene som var oppå de to søylene;* 43  og de ti vognene+ og de ti karene+ på vognene, 44  og det ene havet+ og de tolv oksene under havet;+ 45  og spannene og skuffene og skålene og alle disse redskapene,+ som Hịram laget av polert kobber for kong Salomo til Jehovas hus. 46  Det var i Jordan-distriktet*+ kongen støpte dem i leirformen,* mellom Sụkkot+ og Sạretan.+ 47  Og Salomo lot være å veie alle redskapene+ på grunn av den usedvanlig store mengden.+ Kobberets vekt ble ikke fastslått.+ 48  Og Salomo laget etter hvert alle de redskapene som hørte til Jehovas hus, gullalteret+ og bordet+ som skuebrødet* lå på, av gull, 49  og lampestakene,+ fem til høyre og fem til venstre foran det innerste rommet, av rent gull,+ og blomstene+ og lampene+ og veketengene,+ av gull, 50  og karene og lyseslokkerne+ og skålene+ og begrene+ og fyrfatene,+ av rent gull, og tappholderne til dørene+ til det indre huset, det vil si Det aller helligste,* og til dørene+ til templets hus,+ av gull. 51  Til slutt var det ferdig, alt det arbeidet som kong Salomo skulle utføre i forbindelse med Jehovas hus;+ og Salomo begynte å føre inn de tingene som var blitt helliget av hans far David;+ sølvet og gullet og gjenstandene la han blant skattene i Jehovas hus.+

Fotnoter

Se tillegget, 8A.
El.: «firkantet».
Ved en rettelse av M: «dørbjelken». Se 2Mo 12:7, 22, 23.
«bjelkene», ved en liten tekstrettelse; SyVg: «taket»; M: «[fra gulvet til] gulvet».
«sju», M; LXX: «et nett».
«granateplene», 2 hebr. hss.; M: «søylene».
«søylene», Sy og 50 hebr. hss.; M: «granateplene».
El.: «den sørlige», dvs. når man stod vendt mot øst.
Betyr «måtte [Jehova] grunnfeste».
El.: «den nordlige», dvs. når man stod vendt mot øst.
Betyr muligens «med styrke» og skulle leses etter navnet på den andre søylen, «Jakin».
El.: «stykker kveg».
Bokst.: «mot havet», dvs. Middelhavet. Hebr.: jạmmah.
Bokst.: «mot Negev». Hebr.: nẹghbah.
Ca. 7,4 cm.
Tilsvarer ca. 44 000 l. Trolig den normale vannmengden. Jf. fotn. til 2Kr 4:5, «bat-mål».
Muligens: «i siselert arbeid».
Antall alen mangler i M.
«en sokkel», satt inn ettersom dette ordet tydeligvis mangler i M.
Ca. 880 l.
El.: «den sørlige siden», dvs. den høyre, når man stod vendt mot øst.
El.: «den nordlige siden», dvs. den venstre, når man stod vendt mot øst.
«oppå de to søylene», LXX; SyVg: «oppå søylene»; M: «foran søylene».
Se fotn. til 1Mo 13:10, «Jordan-distriktet».
El.: «i støperiet i bakken (jorden)». Muligens, ved en liten tekstrettelse: «ved Adama-vadestedet».
El.: «Nærværets brød». Bokst.: «ansiktets brød». Hebr.: lẹchem happanịm; Vg: «framleggelsesbrødene».
El.: «det vil si Det høyhellige». Bokst.: «de helliges (hellige tings; hellige steders) hellige (ting; sted)». Hebr.: leQọdhesj haqQodhasjịm.