Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

1. Kongebok 6:1–38

6  Og i det fire hundre og åttiende året* etter at Israels sønner hadde dratt ut av Egypts land,+ i det fjerde året+ etter at Salomo var blitt konge over Israel, i måneden siv,+ det vil si den andre måneden,+ gikk han i gang med å bygge huset for Jehova.+  Og huset som kong Salomo bygde+ for Jehova, var seksti alen*+ langt og tjue alen bredt og tretti alen høyt.+  Og forhallen+ foran husets tempel* var tjue alen lang, svarende til husets bredde. Den var ti alen dyp, foran huset.  Videre laget han vinduer med skrånende karmer+ til huset.  I tillegg bygde han mot husets vegg en sidebygning hele veien rundt, mot husets vegger hele veien rundt templet og det innerste rommet,*+ og laget sidekamre+ hele veien rundt.  Det nederste sidekammeret* var fem alen bredt, og det mellomste var seks alen bredt, og det tredje var sju alen bredt; han gav nemlig huset avsatser+ hele veien rundt utvendig, for at det ikke skulle være noe feste i husets vegger.+  Da selve huset ble bygd, ble det bygd av ferdiggjorte steiner+ fra steinbruddet; og verken hammere eller økser eller noen som helst jernredskaper ble hørt i huset+ mens det ble bygd.  Inngangen+ til det nederste* sidekammeret var på den høyre* siden av huset, og via en vindeltrapp kunne en gå opp til det mellomste, og fra det mellomste opp til det tredje.  Og han fortsatte å bygge huset, så han kunne gjøre det ferdig,+ og kledde huset med bjelker og rader av sedertre.+ 10  Dessuten bygde han sidekamrene+ langs hele huset, fem alen høye, og de var festet til huset med sederbjelker.+ 11  I mellomtiden kom Jehovas ord til Salomo,+ og det lød:+ 12  «Når det gjelder dette huset som du holder på med å bygge: Hvis du vandrer etter mine forskrifter+ og handler etter mine rettslige avgjørelser+ og virkelig holder alle mine bud ved å vandre etter dem,+ da skal jeg visselig oppfylle mitt ord i forbindelse med deg, det som jeg talte til din far David;+ 13  og jeg skal i sannhet bo midt iblant Israels sønner,+ og jeg skal ikke forlate mitt folk Israel.»+ 14  Og Salomo fortsatte å bygge huset, så han kunne gjøre det ferdig.+ 15  Og han gikk i gang med å bygge husets vegger innvendig med bord av sedertre. Fra husets gulv og opp til takbjelkene* kledde han det med tre innvendig; videre kledde han husets gulv med bord av einertre.+ 16  I tillegg bygde han tjue alen* med bord av sedertre ved husets bakre sider,* fra gulvet og opp til bjelkene, og bygde innvendig det innerste+ rommet, Det aller helligste,+ til det. 17  Og huset var førti alen, det vil si templet+ foran det.*+ 18  Og sedertreet innvendig i huset hadde relieffer med gresskarformede+ ornamenter og blomsterkranser.+ Alt var sedertre; ikke en stein kunne ses. 19  Og det innerste+ rommet i det indre av huset gjorde han i stand innvendig, så Jehovas paktsark+ kunne settes der. 20  Og det innerste rommet var tjue alen langt og tjue alen bredt+ og tjue alen høyt; og han gikk i gang med å kle det med rent gull+ og å kle alteret+ med sedertre. 21  Og videre kledde+ Salomo huset innvendig med rent gull+ og lot kjeder+ av gull gå tvers over foran det innerste rommet+ og kledde det med gull. 22  Og hele huset kledde han med gull,+ inntil hele huset var ferdig; og hele alteret+ som stod i nærheten av det innerste rommet, kledde han med gull.+ 23  Videre laget han i det innerste rommet to kjeruber+ av oljetre, hver av dem ti alen høy.+ 24  Og fem alen var kjerubens ene vinge, og fem alen var kjerubens andre vinge. Ti alen var det fra vingespiss til vingespiss.+ 25  Og den andre kjeruben var ti alen. De to kjerubene hadde samme mål og samme form. 26  Den ene kjeruben var ti alen høy, og det var også den andre kjeruben. 27  Så satte han kjerubene inn i det indre huset, og de bredte ut kjerubenes vinger.+ Slik nådde den enes vinge til veggen, og den andre kjerubens vinge nådde til den andre veggen; og vingene deres strakte seg mot midten av huset, idet vinge nådde til vinge.+ 28  Dessuten kledde han kjerubene med gull.+ 29  Og på alle husets vegger rundt omkring laget han utskårne relieffer med kjeruber+ og palmefigurer+ og blomsterutskjæringer,+ innenfor og utenfor; 30  og husets gulv+ kledde han med gull, innenfor og utenfor. 31  Og inngangen til det innerste rommet laget han med dører+ av oljetre:+ sidesøyler, dørstolper og en femte.* 32  Og de to dørene var av oljetre, og på dem laget han relieffer med kjeruber og palmefigurer og blomsterutskjæringer, og han kledde dem med gull; og han gikk i gang med å hamre ut gullet på kjerubene og palmefigurene. 33  Og til inngangen til templet laget han på samme måte dørstolpene av oljetre, firkantete. 34  Og de to dørene var av einertre.+ Den ene dørens to fløyer dreide på tapper, og den andre dørens to fløyer dreide på tapper.+ 35  Og han laget kjeruber og palmefigurer og blomsterutskjæringer og kledde bildene med bladgull.+ 36  Videre bygde han den indre+ forgården av tre lag+ tilhogd stein og et lag bjelker av sedertre. 37  I det fjerde året ble grunnvollen+ lagt til Jehovas hus, i månemåneden siv;+ 38  og i det ellevte året, i månemåneden bul,* det vil si den åttende måneden, var huset ferdig+ i alle detaljer og etter hele dets plan;+ han bygde altså på det i sju år.

Fotnoter

«fire hundre og åttiende året», MSyVg; LXX: «fire hundre og førtiende året».
Se tillegget, 8A.
«tempel». Hebr.: hekhạl; gr.: naou; lat.: tẹmplum. Jf. fotn. til 2Kg 20:18. Se fotn. til Mt 23:16, «templet».
El.: «og til det bakerste rommet». Hebr.: weladdevịr; gr.: kai toi dabịr; Sy: «og soningslokkets hus», dvs. Det aller helligste; lat.: et orạculi, «og oraklet», en gjengivelse som bygger på den feilaktige antagelse at det hebr. substantivet devịr er avledet av verbet davạr, «tale». Jf. det koptiske ordet tabir, «det innerste», og det arabiske ordet dub(u)r, «bakdel; rygg».
«sidekammeret», LXX; M: «[Den . . . ] sidebygningen [ . . . bred, osv.]».
«nederste», TLXX; MSyVg: «mellomste».
«høyre», dvs. den sørlige siden, når man stod vendt mot øst.
«-bjelkene», ved en liten tekstrettelse; M: «-veggene».
El.: «en seksjon på tjue alen».
El.: «ved den bakre delen av huset».
«templet foran dørene inn til oraklet (det innerste rommet)», Vg.
El.: «en femte del (seksjon)».
Se tillegget, 8B.