1. Krønikebok 9:1–44

9  Og alle israelittene ble innført i slektsregistret;+ og se, de står oppskrevet i Boken om Israels konger. Og Juda ble ført i landflyktighet+ til Babylon* for sin troløshet.  Og de første innbyggerne som var på sin eiendom* i sine byer, var israelittene,*+ prestene,+ levittene+ og nẹtinim-tjenerne.*+  Og i Jerusalem+ bodde noen av Judas sønner+ og noen av Bẹnjamins sønner+ og noen av Ẹfraims og Manạsses sønner:  Ụtai, sønn av Ạmmihud, sønn av Ọmri, sønn av Ịmri, sønn av Bạni, av sønnene til Pẹres,*+ Judas sønn.+  Og av sjilonittene:*+ Asạja, den førstefødte, og hans sønner.  Og av Sẹrahs+ sønner: Jẹ’uel, og seks hundre og nitti brødre av dem.  Og av Bẹnjamins sønner: Sạllu, sønn av Mesjụllam, sønn av Hodạvja, sønn av Hassenụa,  og Jibnẹja, sønn av Jẹroham, og Ẹlah, sønn av Ụssi, sønn av Mịkri, og Mesjụllam, sønn av Sjefạtja, sønn av Rẹ’uel, sønn av Jibnịja.  Og deres brødre, etter deres etterkommere, var ni hundre og femtiseks. Alle disse var menn som var overhoder for fedrene etter sine forfedres hus. 10  Og av prestene var det Jedạja og Jehọjarib og Jạkin,+ 11  og Asạrja,+ sønn av Hilkịa, sønn av Mesjụllam, sønn av Sạdok, sønn av Mẹrajot, sønn av Ạkitub, en leder i* den sanne Guds hus, 12  og Adạja, sønn av Jẹroham, sønn av Pạsjhur, sønn av Malkịja, og Ma’ạsai, sønn av Ạdiel, sønn av Jahsẹra, sønn av Mesjụllam, sønn av Mesjịllemit,+ sønn av Ịmmer, 13  og deres brødre, overhoder for sine forfedres hus, ett tusen sju hundre og seksti, veldige menn som var dyktige+ i arbeidet i forbindelse med tjenesten i den sanne Guds hus. 14  Og av levittene var det Sjemạja, sønn av Hạssjub, sønn av Ạsrikam, sønn av Hasjạbja,+ av Merạris sønner; 15  og Bakbạkkar, Hẹresj og Gạlal og Mattạnja,+ sønn av Mịka,+ sønn av Sịkri,+ sønn av Ạsaf,+ 16  og Obạdja, sønn av Sjemạja,+ sønn av Gạlal, sønn av Jẹdutun,+ og Berẹkja, sønn av Ạsa, sønn av Elkạna, som bodde i netofatittenes+ bosetninger. 17  Og portvaktene+ var Sjạllum+ og Ạkkub og Tạlmon og Ạkiman og deres bror Sjạllum, overhodet, 18  og fram til da var han i kongens port+ mot øst. Dette var portvaktene fra* Levis sønners leirer.+ 19  Og Sjạllum, sønn av Kọre, sønn av Ẹbjasaf,+ sønn+ av Kọrah,+ og hans brødre av hans fars hus, korahittene,+ var satt over arbeidet i forbindelse med tjenesten som dørvoktere+ ved teltet, og deres fedre over Jehovas leir som vakter ved inngangen. 20  Og det var Pịnehas,+ Eleạsars+ sønn, som var leder* for dem tidligere. Jehova var med ham.+ 21  Sakạrja,+ Mesjelẹmjas sønn, var portvakten ved inngangen til møteteltet. 22  Alle de som var utvalgt til å være portvakter ved tersklene, var to hundre og tolv. De befant seg i sine bosetninger,+ i samsvar med sitt slektsregister.+ Dem innsatte* David+ og seeren+ Samuel i deres betrodde embeter.+ 23  Og de og deres sønner var satt over portene til Jehovas hus, ja telthuset, for å utføre vakttjeneste.+ 24  Det var i de fire retningene* portvaktene ble plassert, mot øst,+ mot vest,+ mot nord+ og mot sør.+ 25  Og deres brødre i sine bosetninger skulle fra tid til annen komme inn for sju+ dager sammen med dem. 26  For i det betrodde embetet var det fire veldige menn av portvaktene. De var levitter, og de hadde ansvaret for spiserommene+ og for skattene+ i den sanne Guds hus. 27  Og de pleide å tilbringe natten rundt omkring den sanne Guds hus; for det pålå dem vakttjeneste,+ og de hadde ansvaret for nøkkelen, ja for å åpne* morgen etter morgen.+ 28  Og noen av dem hadde ansvaret for redskapene+ til tjenesten, for etter antall pleide de å bringe dem inn, og etter antall pleide de å ta dem ut. 29  Og noen av dem var menn som var satt over redskapene og over alle de hellige+ redskapene og over det fine melet+ og vinen+ og oljen+ og viraken+ og balsamoljen.+ 30  Og noen av prestenes sønner laget salveblandingen+ av balsamolje. 31  Og Mattịtja, en av levittene, som var korahitten Sjạllums+ førstefødte, innehadde det betrodde embetet å føre tilsyn med det som ble bakt i panner.+ 32  Og noen av kehatittenes sønner, deres brødre, hadde ansvaret for det stablede brødet,+ for å tilberede det sabbat etter sabbat.+ 33  Og dette var sangerne,+ overhodene for levittenes fedre i spiserommene,+ de som var fritatt for tjenesteplikt;+ for dag og natt var det deres ansvar å være i arbeid.+ 34  Dette var overhodene for levittenes fedre, etter deres etterkommere, overhoder. Dette var de som bodde i Jerusalem.+ 35  Og i Gịbeon+ bodde Gịbeons far, Jẹ’iel. Og hans hustrus navn var Ma’ạka. 36  Og hans sønn, den førstefødte, var Ạbdon, og Zur og Kisj og Bạ’al og Ner og Nạdab, 37  og Gẹdor og Ạhjo og Sakạrja+ og Mịklot. 38  Og Mịklot ble far til Sjịmeam. Og det var de som bodde midt imot sine brødre i Jerusalem, sammen med brødre av seg. 39  Og Ner+ ble far til Kisj;+ og Kisj ble far til Saul;+ og Saul ble far til Jọnatan+ og Malkisjụa+ og Abinạdab+ og Ẹsjba’al.+ 40  Og Jọnatans sønn var Mẹrib-Bạ’al.+ Og Mẹrib-Bạ’al ble far til Mịka.+ 41  Og Mịkas sønner var Pịton og Mẹlek og Tahrẹa og Ạkas.*+ 42  Og Ạkas ble far til Jạra; og Jạra ble far til Ạlemet og Ạsmavet og Sịmri. Og Sịmri ble far til Mọsa. 43  Og Mọsa ble far til Bịna og hans sønn Refạja,+ hans sønn Eleạsa, hans sønn Ạsel. 44  Og Ạsel hadde seks sønner, og dette var navnene deres: Ạsrikam, Bọkeru og Ịsmael og Sjeạrja og Obạdja og Hạnan. Dette var Ạsels+ sønner.

Fotnoter

«Babylon», LXXVg; MSy: «Babel».
El.: «jordeiendom».
El.: «var Israel».
«og netinim-tjenerne (tempelslavene)». Bokst.: «og de som er gitt». Hebr.: wehannethinịm. Jf. fotn. til 4Mo 3:9.
«sønn av Bani, av sønnene til Peres», LXX4hssVg.
«sjilonittene». Ikke Sjilos innbyggere, men etterkommerne av Judas tredje sønn, Sjelah. Se 1Mo 46:12.
«en leder i». Hebr.: neghịdh; lat.: pọntifex, «øversteprest».
El.: «for».
«leder». Hebr.: naghịdh; lat.: dux.
Bokst.: «grunnla».
Bokst.: «mot de fire vindene».
«for å åpne» er tilføyd for å tydeliggjøre meningen; LXX: «for å åpne templets dører».
«og Tahrea og Akas», LXXLagardeVgc; M: «og Tahrea».