1. Krønikebok 6:1–81

6  Levis+ sønner var Gẹrsjon,+ Kẹhat+ og Merạri.+  Og Kẹhats sønner var Ạmram,+ Jịshar+ og Hẹbron+ og Ụssiel.+  Og Ạmrams+ sønner var Aron+ og Moses,+ og så var det Mịrjam.+ Og Arons sønner var Nạdab+ og Ạbihu,+ Eleạsar+ og Ịtamar.+  Eleạsar+ ble far til Pịnehas.+ Pịnehas ble far til Abisjụa.+  Og Abisjụa ble far til Bụkki, og Bụkki ble far til Ụssi.+  Og Ụssi ble far til Serạhja, og Serạhja ble far til Mẹrajot.+  Mẹrajot ble far til Amạrja, og Amạrja ble far til Ạkitub.+  Og Ạkitub ble far til Sạdok,+ og Sạdok ble far til Akimạ’as.+  Og Akimạ’as ble far til Asạrja. Og Asạrja ble far til Johạnan. 10  Og Johạnan ble far til Asạrja.+ Det var han som tjente som prest i det huset som Salomo bygde i Jerusalem. 11  Og Asạrja ble så far til Amạrja.+ Og Amạrja ble far til Ạkitub.+ 12  Og Ạkitub ble far til Sạdok.+ Og Sạdok ble far til Sjạllum. 13  Og Sjạllum ble far til Hilkịa. Og Hilkịa+ ble far til Asạrja. 14  Og Asạrja ble far til Serạja.+ Og Serạja ble far til Jehọsadak.+ 15  Og det var Jehọsadak som drog bort da Jehova førte Juda og Jerusalem i landflyktighet ved Nebukadnẹsars hånd.* 16  Levis sønner+ var Gẹrsjom,* Kẹhat og Merạri. 17  Og dette er navnene på Gẹrsjoms sønner: Lịbni+ og Sjịme’i.+ 18  Og Kẹhats sønner+ var Ạmram+ og Jịshar og Hẹbron og Ụssiel.+ 19  Merạris sønner var Mạhli og Mụsji.+ Og dette var levittenes slekter etter deres forfedre:+ 20  av Gẹrsjom: hans sønn Lịbni,+ hans sønn Jạhat, hans sønn Sịmma, 21  hans sønn Jọah,+ hans sønn Ịddo, hans sønn Sẹrah, hans sønn Jeạtrai. 22  Kẹhats sønner var hans sønn Amminạdab, hans sønn Kọrah,+ hans sønn Ạssir, 23  hans sønn Elkạna og hans sønn Ẹbjasaf+ og hans sønn Ạssir; 24  hans sønn Tạhat, hans sønn Ụriel, hans sønn Ussịa og hans sønn Sjạ’ul. 25  Og Elkạnas+ sønner var Amạsai og Ạkimot. 26  Når det gjelder Elkạna, så var Elkạnas sønner hans sønn Sọfai+ og hans sønn Nạhat, 27  hans sønn Ẹliab,+ hans sønn Jẹroham, hans sønn Elkạna.+ 28  Og Samuels+ sønner var Jọel, den førstefødte, og Ạbija, den andre.*+ 29  Merạris sønner var Mạhli,+ hans sønn Lịbni, hans sønn Sjịme’i, hans sønn Ụssah, 30  hans sønn Sjimẹa, hans sønn Haggịa, hans sønn Asạja. 31  Og dette var de som David+ satte til å stå for ledelsen av sangen i Jehovas hus etter at Arken hadde fått et hvilested.+ 32  Og de ble tjenere*+ i forbindelse med sangen+ foran tabernaklet, møteteltet, inntil Salomo bygde Jehovas hus i Jerusalem;+ og de fortsatte å ta seg av sin tjeneste i samsvar med sitt oppdrag.+ 33  Og dette var de som gjorde tjeneste, og deres sønner: av kehatittenes sønner: sangeren Hẹman,+ sønn av Jọel,+ sønn av Samuel,+ 34  sønn av Elkạna,+ sønn av Jẹroham, sønn av Ẹliel,+ sønn av Tọah, 35  sønn av Zuf,+ sønn av Elkạna, sønn av Mạhat, sønn av Amạsai, 36  sønn av Elkạna, sønn av Jọel, sønn av Asạrja, sønn av Sefạnja, 37  sønn av Tạhat, sønn av Ạssir, sønn av Ẹbjasaf,+ sønn av Kọrah,+ 38  sønn av Jịshar,+ sønn av Kẹhat, sønn av Levi, sønn av Israel. 39  Og hans bror Ạsaf,+ som tjenestegjorde til høyre for ham: Ạsaf var sønn av Berẹkja,+ sønn av Sjimẹa, 40  sønn av Mịkael, sønn av Ba’asẹja, sønn av Malkịja, 41  sønn av Ẹtni, sønn av Sẹrah, sønn av Adạja, 42  sønn av Ẹtan, sønn av Sịmma, sønn av Sjịme’i, 43  sønn av Jạhat,+ sønn av Gẹrsjom,+ sønn av Levi. 44  Og av Merạris+ sønner, deres brødre på venstre side, var det Ẹtan,+ sønn av Kịsji,+ sønn av Ạbdi, sønn av Mạlluk, 45  sønn av Hasjạbja, sønn av Amạsja, sønn av Hilkịa, 46  sønn av Ạmsi, sønn av Bạni, sønn av Sjẹmer, 47  sønn av Mạhli, sønn av Mụsji,+ sønn av Merạri,+ sønn av Levi. 48  Og deres brødre, levittene,+ var de som var gitt til hele tjenesten+ ved tabernaklet, den sanne Guds hus. 49  Og Aron+ og hans sønner frambrakte offerrøyk+ på brennofferalteret+ og på røkelsesalteret+ for alt arbeidet i forbindelse med de høyhellige ting og for å gjøre soning+ for Israel,+ i samsvar med alt det som Moses, den sanne Guds tjener, hadde befalt. 50  Og dette var Arons sønner:+ hans sønn Eleạsar,+ hans sønn Pịnehas,+ hans sønn Abisjụa,+ 51  hans sønn Bụkki, hans sønn Ụssi, hans sønn Serạhja,+ 52  hans sønn Mẹrajot,+ hans sønn Amạrja, hans sønn Ạkitub,+ 53  hans sønn Sạdok,+ hans sønn Akimạ’as.+ 54  Og dette var deres bosteder etter deres inngjerdede leirer i deres område,+ for Arons sønner av kehatittenes+ slekt, for loddet var blitt deres. 55  Således gav de dem Hẹbron+ i Juda land med tilhørende beitemarker rundt omkring. 56  Og byens mark og dens omkringliggende bosetninger+ gav de til Kạleb,+ Jefụnnes sønn.+ 57  Og til Arons sønner gav de tilfluktsbyene:+ Hẹbron,+ og Lịbna+ med tilhørende beitemarker og Jạttir+ og Esjtemọa+ med beitemarker, 58  og Hịlen+ med beitemarker, Dẹbir+ med beitemarker, 59  og Ạsjan+ med beitemarker og Bet-Sjẹmesj+ med beitemarker; 60  og fra Bẹnjamins stamme: Gẹba+ med beitemarker og Ạlemet+ med beitemarker og Ạnatot+ med beitemarker. Deres byer var i alt tretten+ byer blant deres slekter. 61  Og til de øvrige av Kẹhats sønner gav de ved loddkasting ti+ byer fra stammens slekt, fra den halve stammen, halve Manạsse. 62  Og til Gẹrsjoms sønner+ etter deres slekter gav de tretten byer fra Jịssakars stamme+ og fra Ạsjers stamme+ og fra Nạftali stamme+ og fra Manạsse stamme+ i Bạsjan. 63  Til Merạris sønner+ etter deres slekter gav de ved loddkasting tolv byer fra Rubens stamme+ og fra Gads stamme+ og fra Sẹbulons stamme.+ 64  Slik gav Israels sønner levittene+ byene med tilhørende beitemarker.+ 65  Videre gav de ved loddkasting disse byene, som de nevnte ved navn, fra Judas sønners stamme+ og fra Sịmeons sønners stamme+ og fra Bẹnjamins sønners stamme.+ 66  Og noen av Kẹhats sønners slekter fikk sitt områdes byer fra Ẹfraims stamme.+ 67  Således gav de dem tilfluktsbyene: Sịkem+ med tilhørende beitemarker i Ẹfraims fjellområde, og Gẹser+ med beitemarker, 68  og Jọkmeam+ med beitemarker og Bet-Họron+ med beitemarker, 69  og Ạjalon+ med beitemarker og Gat-Rịmmon+ med beitemarker; 70  og fra halve Manạsse stamme: Ạner+ med beitemarker og Bịleam+ med beitemarker, til de øvrige av Kẹhats sønners slekt.+ 71  Og til Gẹrsjoms sønner+ gav de fra halve Manạsse stammes slekt: Golạn+ i Bạsjan med beitemarker og Ạsjtarot+ med beitemarker; 72  og fra Jịssakars stamme: Kẹdesj+ med beitemarker og Dạberat+ med beitemarker, 73  og Rạmot+ med beitemarker og Ạnem+ med beitemarker; 74  og fra Ạsjers stamme: Mạsjal med beitemarker og Ạbdon+ med beitemarker, 75  og Hụkok+ med beitemarker og Rẹhob+ med beitemarker; 76  og fra Nạftali stamme:+ Kẹdesj+ i Galilẹa+ med beitemarker og Hạmmon med beitemarker og Kirjatạjim+ med beitemarker. 77  Til de øvrige av Merạris sønner gav de fra Sẹbulons stamme:+ Rịmmono+ med beitemarker, Tạbor med beitemarker; 78  og i Jordan-området ved Jẹriko, øst for Jordan, fra Rubens stamme:+ Bẹser+ i ødemarken med beitemarker og Jạhas*+ med beitemarker, 79  og Kẹdemot+ med beitemarker og Mẹfa’at+ med beitemarker; 80  og fra Gads stamme:+ Rạmot+ i Gịlead med beitemarker og Mahanạjim+ med beitemarker, 81  og Hẹsjbon+ med beitemarker og Jạser+ med beitemarker.

Fotnoter

I MLXX slutter kap. 5 her, med dette verset som v. 41.
«Gersjon» i v. 1.
«Joel, den førstefødte, og Abija, den andre», LXXLagardeSy, v. 33 og 1Sa 8:2; M: «den førstefødte, Vasjni, og Abija».
«[de ble] tjenere». Hebr.: mesjorthịm; lat.: ministrạbant, «de tjente».
«Jahas» i Jes 15:4 og Jer 48:34; M: «Jahsa».