1. Krønikebok 28:1–21

28  Og David gikk i gang med å kalle sammen alle Israels fyrster,+ stammenes fyrster+ og fyrstene+ for avdelingene av dem som tjente kongen, og førerne* for tusen+ og førerne for hundre+ og oppsynsmennene* for alle kongens og hans sønners+ eiendeler+ og buskap,+ sammen med hoffmennene+ og de veldige mennene,+ ja hver tapper veldig mann, til Jerusalem.  Så reiste kong David seg og stod på sine føtter og sa: «Hør meg, mine brødre og mitt folk. Hva meg angår, så lå det meg på hjertet+ å bygge et hus som hvilested for Jehovas paktsark og som fotskammel+ for vår Gud, og jeg hadde gjort forberedelser til å bygge.+  Men den sanne Gud selv sa til meg: ’Du skal ikke bygge et hus for mitt navn;+ for en krigens mann er du, og blod har du utøst.’+  Jehova, Israels Gud, utvalgte altså meg av hele min fars hus+ til å bli konge+ over Israel til uavgrenset tid; for det var Juda han utvalgte som leder,+ og i Judas hus min fars hus,+ og blant min fars sønner+ var det meg han godkjente,+ for å gjøre meg til konge over hele Israel;  og av alle mine sønner (for mange er de sønner Jehova har gitt meg)+ utvalgte han så min sønn Salomo+ til å sitte på Jehovas kongedømmes trone+ over Israel.  Videre sa han til meg: ’Din sønn Salomo er den som skal bygge mitt hus+ og mine forgårder; for jeg har utvalgt ham som min sønn,+ og jeg skal bli hans far.+  Og jeg skal i sannhet grunnfeste hans kongedømme+ til uavgrenset tid hvis han vil være fast besluttet på å følge mine bud+ og mine rettslige avgjørelser,+ som på denne dag.’  Og nå, for øynene på hele Israel, Jehovas menighet,*+ og for vår Guds ører:+ Gi akt og søk alle Jehova DERES Guds bud, for at dere kan eie det gode landet+ og i sannhet la det gå i arv til DERES sønner etter dere til uavgrenset tid.  Og du, min sønn Salomo, lær+ din fars Gud å kjenne og tjen+ ham med et helt hjerte+ og med en gledefylt sjel;+ for Jehova ransaker alle hjerter,+ og enhver tilbøyelighet i tankene legger han merke til.+ Hvis du søker ham, vil han la seg finne av deg;+ men hvis du forlater ham,+ vil han forkaste deg for evig.+ 10  Se nå, for Jehova selv har utvalgt deg til å bygge et hus som en helligdom. Vær modig og gå til handling.»+ 11  Og David gav så sin sønn Salomo byggeplanen+ for forhallen+ og for de husene, de forrådsrommene,+ de takkamrene+ og de mørke, indre rommene som hørte til, og for soningslokkets* hus;+ 12  ja byggeplanen for alt som ved inspirasjon*+ hadde kommet til ham om forgårdene+ i Jehovas hus og om alle spiserommene+ rundt omkring, om skattene i den sanne Guds hus og om de skattene som bestod av de ting som var blitt helliget;+ 13  og om prestenes og levittenes avdelinger+ og om alt arbeidet i forbindelse med tjenesten i Jehovas hus og om alle redskapene til tjenesten i Jehovas hus; 14  om gullet etter vekt, gullet til alle redskapene for de forskjellige tjenesteoppgavene, om alle redskapene av sølv etter vekt, om alle redskapene+ for de forskjellige tjenesteoppgavene; 15  og vekten av lampestakene+ av gull og deres lamper av gull, etter vekten av de forskjellige lampestakene og deres lamper, og om lampestakene av sølv etter vekten av lampestaken og dens lamper i samsvar med de forskjellige lampestakenes tjeneste; 16  og gullet etter vekt til bordene med det stablede brødet,+ og sølvet til sølvbordene; 17  og gaflene og skålene+ og kannene av rent gull, og om de små gullskålene+ etter vekten av de forskjellige små skålene, og om de små sølvskålene etter vekten av de forskjellige små skålene; 18  og om røkelsesalteret+ av lutret gull etter vekt og om det som representerte vognen,+ nemlig kjerubene+ av gull som skulle bre ut vingene og skjerme over Jehovas paktsark. 19  «Han gav innsikt i det hele ved skrift+ fra Jehovas hånd, som var over meg, ja i alle byggeplanens arbeidsoppgaver.»+ 20  Og David sa videre til sin sønn Salomo: «Vær modig+ og sterk og gå til handling. Vær ikke redd+ eller skrekkslagen,+ for Jehova Gud, min Gud, er med deg.+ Han vil ikke svikte deg+ eller forlate deg, inntil hele arbeidet i forbindelse med tjenesten i Jehovas hus er ferdig. 21  Og her er prestenes+ og levittenes+ avdelinger til all slags tjeneste i den sanne Guds hus; og hos deg i alt arbeidet er enhver villig+ mann med kyndighet i all slags tjeneste,+ og også fyrstene+ og hele folket, for å utføre alle dine ord.»

Fotnoter

El.: «og fyrstene [over]». Hebr.: wesarẹ.
El.: «og fyrstene [over]». Hebr.: wesarẹ.
«menighet». Hebr.: qehạl; gr.: ekklesịas.
El.: «nådestolens». Hebr.: hakkappọreth; lat.: propitiatiọnis. Se 2Mo 25:17; 3Mo 16:2; He 9:5.
Bokst.: «ved ånden». Jf. Mt 22:43; Åp 1:10.