1. Krønikebok 27:1–34

27  Når det gjelder Israels sønner etter deres antall, overhodene for fedrehusene+ og førerne+ for tusen og for hundre+ og deres oppsynsmenn som tjente+ kongen i hver sak som gjaldt avdelingene av dem som kom inn og drog ut måned etter måned gjennom alle årets måneder, så var hver avdeling på tjuefire tusen.  Over den første avdelingen, i den første måneden, stod Jạsjobam,+ Sạbdiels sønn, og i hans avdeling var det tjuefire tusen.  Noen av sønnene til Pẹres,+ overhodet for alle førerne for tjenestegruppene, var skilt ut for den første måneden.  Og over den andre månedens avdeling stod ahohitten+ Dọdai+ med sin avdeling, og Mịklot var lederen, og i hans avdeling var det tjuefire tusen.  Føreren for den tredje tjenestegruppen, i den tredje måneden, var Benạja,+ overpresten Jehojạdas+ sønn, og i hans avdeling var det tjuefire tusen.  Denne Benạja+ var en veldig mann blant de tretti+ og over de tretti; og over hans avdeling stod hans sønn Ammisạbad.  Den fjerde, i den fjerde måneden, var Ạsael,+ Jọabs bror,+ og hans sønn Sebạdja etter ham, og i hans avdeling var det tjuefire tusen.  Den femte føreren, i den femte måneden, var jisrahitten Sjạmhut,+ og i hans avdeling var det tjuefire tusen.  Den sjette, i den sjette måneden, var Ịra,+ sønn av tekoitten+ Ịkkesj,+ og i hans avdeling var det tjuefire tusen. 10  Den sjuende, i den sjuende måneden, var pelonitten+ Hẹles,+ av Ẹfraims sønner, og i hans avdeling var det tjuefire tusen. 11  Den åttende, i den åttende måneden, var husjatitten Sịbbekai,+ av serahittene,+ og i hans avdeling var det tjuefire tusen. 12  Den niende, i den niende måneden, var anatotitten+ Abiẹser,+ av benjaminittene, og i hans avdeling var det tjuefire tusen. 13  Den tiende, i den tiende måneden, var netofatitten Mạharai,+ av serahittene,+ og i hans avdeling var det tjuefire tusen. 14  Den ellevte, i den ellevte måneden, var piratonitten Benạja,+ av Ẹfraims+ sønner, og i hans avdeling var det tjuefire tusen. 15  Den tolvte, i den tolvte måneden, var netofatitten Hẹldai,+ av Ọtniel, og i hans avdeling var det tjuefire tusen. 16  Og over Israels stammer:+ av rubenittene var Eliẹser, Sịkris sønn, leder; av simeonittene: Sjefạtja, Ma’ạkas sønn; 17  av Levi: Hasjạbja, Kẹmuels sønn; av Aron: Sạdok;+ 18  av Juda: Ẹlihu,+ en av Davids brødre;+ av Jịssakar: Ọmri, Mịkaels sønn; 19  av Sẹbulon: Jisjmạja, Obạdjas sønn; av Nạftali: Jẹrimot, Ạzriels sønn; 20  av Ẹfraims sønner: Hosjẹa, Asạsjas sønn; av halve Manạsse stamme: Jọel, Pedạjas sønn; 21  av halve Manạsse stamme i Gịlead: Ịddo, Sakạrjas sønn; av Bẹnjamin: Ja’ạsiel, Ạbners+ sønn; 22  av Dan: Ạzarel, Jẹrohams sønn. Dette var fyrstene+ for Israels stammer. 23  Og David tok ikke opp antallet av dem som var fra tjueårsalderen og under, for Jehova hadde lovt å gjøre Israel så tallrikt som himlenes stjerner.+ 24  Jọab,+ Serụjas sønn, hadde begynt å foreta opptellingen, men han gjorde den ikke ferdig;+ og det kom harme+ over Israel for dette, og antallet kom ikke med i beretningen om hendelsene i kong Davids dager. 25  Og over kongens skatter+ stod Ạsmavet, Ạdiels sønn. Og over skattene på marken,+ i byene+ og i landsbyene og i tårnene: Jọnatan,* Ussịas sønn. 26  Og over dem som utførte arbeid på marken,+ dyrkingen av jorden: Ẹsri, Kẹlubs sønn. 27  Og over vingårdene:+ ramatitten Sjịme’i; og over det som var i vingårdene, forrådene av vin: sjifmitten Sạbdi. 28  Og over olivenlundene og morbærfikentrærne+ som var i Sjefẹla:*+ gederitten Bạ’al-Hạnan; og over forrådene av olje:+ Jọasj. 29  Og over storfeet som beitet i Sạron:+ saronitten Sjịtrai; og over storfeet på lavslettene: Sjạfat, Ạdlais sønn. 30  Og over kamelene:+ ismaelitten+ Ọbil; og over eselhoppene: meronotitten Jehdẹja. 31  Og over småfeet: hagritten Jạsis. Alle disse var oppsynsmenn over de eiendelene som tilhørte kong David. 32  Og Jọnatan,+ Davids nevø,* var rådgiver, en forstandig+ mann; han var også sekretær; og Jẹhiel, Hakmọnis+ sønn, var hos kongens sønner.+ 33  Og Akitọfel+ var rådgiver+ for kongen; og arkitten Hụsjai+ var kongens venn.+ 34  Og etter Akitọfel kom Jehojạda, Benạjas+ sønn, og Abjạtar;+ og Jọab+ var kongens hærfører.

Fotnoter

Hebr.: Jehonathạn.
El.: «lavlandet».
«nevø». Hebr.: dodh, vanligvis «onkel», men her trolig brukt i den utvidede betydningen «slektning», i dette tilfellet om en nevø. Jf. 20:7; 2Sa 21:21.