1. Krønikebok 26:1–32

26  For portvaktenes+ avdelinger: av korahittene:+ Mesjelẹmja,+ sønn av Kọre, av Ạsafs sønner.  Og Mesjelẹmja hadde sønner: Sakạrja, den førstefødte, Jedịael, den andre, Sebạdja, den tredje, Jạtniel, den fjerde,  Ẹlam, den femte, Jehohạnan,* den sjette, Eljehoẹnai, den sjuende.  Og Ọbed-Ẹdom+ hadde sønner: Sjemạja, den førstefødte, Jehọsabad, den andre, Jọah, den tredje, og Sạkar, den fjerde, og Nẹtanel, den femte,  Ạmmiel, den sjette, Jịssakar, den sjuende, Peụlletai, den åttende; for Gud hadde velsignet ham.+  Og det ble født hans sønn Sjemạja sønner som var herskere i sitt fedrehus, for de var dyktige veldige menn.  Sjemạjas sønner: Ọtni og Rẹfael og Ọbed, Ẹlsabad, hvis brødre var dyktige menn, Ẹlihu og Semạkja.  Alle disse var av Ọbed-Ẹdoms sønner, de og deres sønner og deres brødre, dyktige menn med kraft til tjenesten, sekstito som hørte til Ọbed-Ẹdom.  Og Mesjelẹmja+ hadde sønner og brødre, dyktige menn, atten. 10  Og Họsa, en av Merạris sønner, hadde sønner. Sjịmri var overhodet, for han var ikke den førstefødte,+ men hans far satte ham til å være overhode;+ 11  Hilkịa, den andre, Tebạlja, den tredje, Sakạrja, den fjerde. Họsas sønner og brødre var i alt tretten. 12  Når det gjelder disse avdelingene av portvaktene, så hadde overhodene plikter, akkurat som sine brødre,+ med hensyn til å gjøre tjeneste i Jehovas hus. 13  Derfor kastet de lodd+ både for den lille og for den store, etter deres fedrehus,+ om de forskjellige portene. 14  Loddet mot øst falt da på Sjelẹmja.+ For hans sønn Sakạrja,+ en rådgiver+ med innsikt, kastet de lodd, og hans lodd kom så ut mot nord.+ 15  Ọbed-Ẹdom fikk sitt mot sør, og hans sønner+ fikk forrådshusene.+ 16  Sjụppim og Họsa+ fikk sine mot vest, like ved Sjạlleket-porten, ved landeveien som går oppover, vaktgruppe+ svarende til vaktgruppe;+ 17  mot øst var det seks levitter; mot nord hver dag fire; mot sør hver dag+ fire; og til forrådsrommene+ to og to; 18  til søylegangen mot vest: fire ved landeveien,+ to ved søylegangen. 19  Dette var portvaktenes avdelinger av korahittenes+ sønner og av Merạris+ sønner. 20  Når det gjelder levittene, så var Akịja satt over skattene+ i den sanne Guds hus og over de skattene som bestod av de ting som var blitt helliget.+ 21  Lạdans+ sønner, gersjonittenes sønner som hørte til Lạdan, overhodene for de fedrehusene som hørte til gersjonitten Lạdan: Jehiẹli.+ 22  Jehiẹlis sønner, Sẹtam og hans bror Jọel,+ var satt over skattene+ i Jehovas hus. 23  Når det gjelder amramittene, jisharittene, hebronittene og ussielittene,+ 24  så var Sjẹbuel,*+ sønn av Gẹrsjom, sønn av Moses, leder for forrådene. 25  Når det gjelder hans brødre: av Eliẹser+ var det hans sønn Rehạbja+ og hans sønn Jesjạja og hans sønn Jọram og hans sønn Sịkri og hans sønn Sjẹlomot. 26  Denne Sjẹlomot og hans brødre var satt over alle de skattene som bestod av de ting som var blitt helliget,+ de som kong David+ og overhodene for fedrehusene+ og førerne for tusen og for hundre og hærførerne hadde helliget. 27  Fra krigene+ og av byttet+ hadde de helliget ting for å vedlikeholde Jehovas hus. 28  Og likeså alt som seeren+ Samuel og Saul, sønn av Kisj, og Ạbner,+ sønn av Ner, og Jọab,+ sønn av Serụja,+ hadde helliget. Det noen helliget, hadde Sjẹlomit* og hans brødre oppsyn med. 29  Av jisharittene+ stod Kenạnja og hans sønner for arbeidet utenfor+ som oppsynsmenn og som dommere+ over Israel. 30  Av hebronittene+ var Hasjạbja og hans brødre, dyktige menn,+ ett tusen sju hundre, satt over forvaltningen av Israel i området ved Jordan, mot vest, med hensyn til alt arbeid for Jehova og tjenesten for kongen. 31  Av hebronittene var Jerịja+ overhodet for hebronittene etter deres generasjoner, etter forfedrene. I det førtiende+ året av Davids kongedømme ble de oppsøkt, og tapre veldige menn ble funnet blant dem i Jạser+ i Gịlead.+ 32  Og hans brødre, dyktige menn,+ var to tusen sju hundre, overhoder for fedrehusene.+ Dermed satte kong David dem over rubenittene og gadittene og halvparten av manassittenes stamme+ i hver sak som gjaldt den sanne Gud, og i hver sak+ som gjaldt kongen.

Fotnoter

Betyr «Jehova har vist gunst (velvilje); Jehova har vært nådig». Hebr.: Jehochanạn. Jf. fotn. til Joh, bokens navn.
«Sjubael», LXXVgc. Jf. fotn. til 23:16.
«Sjelomit», MVgc; LXX: «Sjelomot».