Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

1. Krønikebok 24:1–31

24  Nå hadde Arons sønner sine avdelinger. Arons sønner var Nạdab+ og Ạbihu,+ Eleạsar+ og Ịtamar.+  Men Nạdab og Ạbihu+ døde før sin far,+ og de hadde ingen sønner, men Eleạsar+ og Ịtamar fortsatte å tjene som prester.  Og David, og Sạdok+ av Eleạsars sønner og Akimẹlek+ av Ịtamars sønner, delte dem så inn i avdelinger med tanke på deres embete i deres tjeneste.+  Men Eleạsars sønner ble funnet å være mer tallrike med hensyn til overhoder enn Ịtamars sønner. Derfor fordelte de dem på Eleạsars sønner, som overhoder for deres* fedrehus, seksten, og på Ịtamars sønner, som overhoder for deres fedrehus, åtte.  Videre fordelte de dem ved loddkasting,+ disse sammen med de andre, for det skulle være oppsynsmenn for det hellige sted+ og oppsynsmenn for den sanne Gud både av Eleạsars sønner og av Ịtamars sønner.  Så skrev Sjemạja, Nẹtanels sønn, levittenes sekretær,+ dem opp framfor kongen og fyrstene og presten Sạdok+ og Akimẹlek,+ Abjạtars+ sønn, og overhodene for prestenes og levittenes fedre,+ idet ett fedrehus ble tatt ut for Eleạsar+ og ett ble tatt ut for Ịtamar.*+  Og loddet kom deretter ut: det første for Jehọjarib;+ for Jedạja det andre,  for Hạrim det tredje, for Sẹorim det fjerde,  for Malkịja det femte, for Mịjamin det sjette, 10  for Hạkkos det sjuende, for Ạbija+ det åttende, 11  for Jesjụa det niende, for Sjekạnja det tiende, 12  for Ẹljasjib det ellevte, for Jạkim det tolvte, 13  for Hụppa det trettende, for Jẹsjebab det fjortende, 14  for Bịlga det femtende, for Ịmmer det sekstende, 15  for Hẹsir det syttende, for Happịsses det attende, 16  for Petạhja det nittende, for Jehẹskel det tjuende, 17  for Jạkin det tjueførste, for Gạmul det tjueandre, 18  for Delạja det tjuetredje, for Ma’ạsja det tjuefjerde. 19  Dette var deres embeter+ i forbindelse med deres tjeneste,+ å gå inn i Jehovas hus ifølge deres lovlige rett+ ved deres forfader Arons hånd, slik som Jehova, Israels Gud, hadde befalt ham. 20  Og av de øvrige av Levis sønner var det av Ạmrams+ sønner Sjụbael;+ av Sjụbaels sønner Jehdẹja; 21  av Rehạbja:+ av Rehạbjas sønner Jissjịa, overhodet; 22  av jisharittene+ Sjẹlomot;+ av Sjẹlomots sønner Jạhat; 23  av Hẹbrons sønner+ Jerịa,+ overhodet,* Amạrja, den andre, Jahạsiel, den tredje, Jẹkamam, den fjerde. 24  Ụssiels sønner: Mịka; av Mịkas+ sønner Sjạmir. 25  Mịkas bror var Jissjịa; av Jissjịas sønner Sakạrja. 26  Merạris+ sønner var Mạhli+ og Mụsji;+ Ja’asịas* sønner: Bẹno. 27  Merạris sønner: av Ja’asịa: Bẹno og Sjọham og Sạkkur og Ịbri. 28  Av Mạhli: Eleạsar, som ikke fikk noen sønner.+ 29  Av Kisj: sønnene til Kisj var Jerạhme’el. 30  Og Mụsjis sønner var Mạhli+ og Ẹder og Jẹrimot.+ Dette var levittenes sønner etter deres fedrehus.+ 31  Og de gikk også i gang med å kaste lodd,+ akkurat som deres brødre Arons sønner gjorde framfor kong David og Sạdok og Akimẹlek og overhodene for prestenes og levittenes fedrehus. Når det gjelder fedrehus,+ så var overhodet nøyaktig som sin yngre bror.

Fotnoter

«deres», Sy og 5 hebr. hss.; mangler i M.
«et fedrehus ett for ett for Eleasar og ett for ett for Itamar», LXX.
«av Hebrons sønner Jeria, overhodet», i samsvar med LXXLagarde og 23:19.
«Ja’asias», M; LXX: «Ussias».