1. Krønikebok 23:1–32

23  Og David selv var blitt gammel+ og mett av dager, og derfor gjorde han sin sønn Salomo+ til konge over Israel.  Og han gikk i gang med å samle alle Israels fyrster+ og prestene+ og levittene.+  Og levittene ble telt fra trettiårsalderen og oppover;+ og deres antall, hode for hode av dem, sunn og sterk mann for sunn og sterk mann, ble trettiåtte tusen.  Av disse var det tjuefire tusen som skulle tjene som tilsynsmenn over arbeidet på Jehovas hus; og som oppsynsmenn+ og dommere+ seks tusen;  og fire tusen portvakter+ og fire tusen som lovpriste+ Jehova på de instrumentene+ som David sa dette om: «Jeg har laget dem til lovprisningen.»  Så inndelte David dem i avdelinger+ etter Levis sønner,+ etter Gẹrsjon, Kẹhat og Merạri.  Til gersjonittene hørte Lạdan og Sjịme’i.  Lạdans sønner var Jẹhiel,+ overhodet, og Sẹtam og Jọel,+ tre.  Sjịme’is sønner var Sjẹlomot og Hạsiel og Hạran, tre. Dette var overhodene for Lạdans fedre. 10  Og Sjịme’is sønner var Jạhat, Sịna* og Jẹ’usj og Berịa. Disse fire var Sjịme’is sønner. 11  Og Jạhat ble overhodet, og Sịsah den andre. Jẹ’usj og Berịa hadde ikke mange sønner; derfor ble de et fedrehus+ for én embetsklasse. 12  Kẹhats sønner+ var Ạmram, Jịshar,+ Hẹbron+ og Ụssiel,+ fire. 13  Ạmrams sønner var Aron+ og Moses.+ Men Aron ble skilt ut+ for at han skulle hellige* Det aller helligste,+ han og hans sønner til uavgrenset tid, for å frambringe offerrøyk+ for Jehovas ansikt, for å gjøre tjeneste for ham+ og for å uttale velsignelse+ i hans navn til uavgrenset tid. 14  Når det gjelder Moses, den sanne Guds mann,*+ så fortsatte hans sønner å bli nevnt blant levittenes stamme.+ 15  Moses’ sønner var Gẹrsjom+ og Eliẹser.+ 16  Gẹrsjoms sønner var Sjẹbuel,*+ overhodet. 17  Og Eliẹsers sønner ble Rehạbja,+ overhodet; og Eliẹser fikk ikke andre sønner, men Rehạbjas sønner ble overmåte mange. 18  Jịshars+ sønner var Sjẹlomit,+ overhodet. 19  Hẹbrons sønner var Jerịa, overhodet, Amạrja, den andre, Jahạsiel, den tredje, og Jẹkamam,+ den fjerde. 20  Ụssiels+ sønner var Mịka, overhodet, og Jissjịa, den andre. 21  Merạris sønner+ var Mạhli og Mụsji.+ Mạhlis sønner var Eleạsar+ og Kisj. 22  Men Eleạsar døde; og han hadde ikke fått sønner, bare døtre. Så sønnene til Kisj, deres brødre, tok dem til hustruer.+ 23  Mụsjis sønner var Mạhli og Ẹder og Jẹremot,+ tre. 24  Dette var Levis sønner etter deres fedrehus,+ overhodene for fedrene, etter deres bemyndigede menn, ifølge antallet av navnene, hode for hode av dem,* de som utførte arbeidet med tjenesten+ i Jehovas hus, fra tjueårsalderen og oppover.+ 25  For David hadde sagt: «Jehova, Israels Gud, har gitt sitt folk ro,+ og han skal bo i Jerusalem til uavgrenset tid.+ 26  Og levittene vil heller ikke behøve å bære tabernaklet eller noen av dets redskaper til tjenesten ved det.»+ 27  Etter Davids siste ord+ var nemlig dette antallet av Levis sønner fra tjueårsalderen og oppover. 28  For deres oppgave var å stå til disposisjon* for Arons sønner+ i forbindelse med tjenesten i Jehovas hus, vedrørende forgårdene+ og spisesalene+ og renselsen av alle hellige ting+ og arbeidet med tjenesten i den sanne Guds hus, 29  ja i forbindelse med det stablede brødet+ og det fine melet+ til kornofferet og tynnkakene+ av usyret brød+ og bakstehellekakene+ og den sammenrørte+ deigen og alle mål for mengde og størrelse;+ 30  og i forbindelse med å stå+ morgen etter morgen+ for å takke+ og lovprise+ Jehova, og likeså om kvelden; 31  og i forbindelse med alle ofringer av brennofre til Jehova på sabbatene,+ ved nymånene+ og ved festtidene,+ etter antall i samsvar med det som er foreskrevet for dem, bestandig, framfor Jehova. 32  Og de tok seg av bevoktningen+ av møteteltet og bevoktningen av det hellige sted+ og bevoktningen av Arons sønner, deres brødre, i forbindelse med tjenesten i Jehovas hus.+

Fotnoter

«Sina», M; LXXVg, ett hebr. hs. og v. 11: «Sisah».
«for at han skulle hellige (holde . . . hellig; behandle . . . som hellig)». Hebr.: lehaqdisjọ; gr.: tou hagiasthẹnai.
«den sanne Guds mann». Hebr.: ’isj ha’Elohịm. Se tillegget, 1F.
Betyr «han vendte tilbake til Gud; Guds fange»; i 24:20: «Sjubael». Trolig en sønn el. etterkommer av Moses’ sønn Gersjom.
«hode for hode av dem». Bokst.: «etter deres hodeskaller».
Bokst.: «å være ved [Arons sønners] hånd».