1. Krønikebok 22:1–19

22  Så sa David: «Dette er Jehovas, den sanne Guds,* hus,+ og dette er et brennofferalter+ for Israel.»  David sa nå at en skulle samle de fastboende utlendingene*+ som var i Israels land, og så satte han dem til å være steinhoggere+ for at de skulle hogge til firkantete steiner+ til byggingen av den sanne Guds hus.  Og David skaffet til veie jern i stor mengde til nagler til portdørene og til kramper, og dessuten kobber i så stor mengde at det ikke kunne veies,+  og videre sedertømmer+ uten tall; for sidonerne+ og tyrierne+ førte sedertømmer i stor mengde til David.  Og David sa: «Min sønn Salomo er ung og svak,*+ og huset som skal bygges for Jehova, skal være overmåte storslått,+ som et vakkert+ særmerke* overfor alle landene. La meg derfor gjøre forberedelser for ham.» Dermed gjorde David en stor mengde forberedelser før sin død.+  Dessuten kalte han til seg sin sønn Salomo for å befale ham å bygge et hus for Jehova, Israels Gud.  Og David sa videre til sin sønn Salomo: «Hva meg angår, så kom det til å ligge meg på hjertet+ å bygge et hus for Jehova min Guds navn.+  Men Jehovas ord kom imot meg, og det lød: ’Blod i stor mengde har du utøst,+ og store kriger har du ført.+ Du skal ikke bygge et hus for mitt navn,+ for mye blod* har du utøst på jorden framfor meg.  Se, det blir født deg en sønn.+ Han skal vise seg å være en roens mann, og jeg skal i sannhet gi ham ro for alle hans fiender rundt omkring,+ for Salomo*+ skal hans navn bli, og fred+ og ro skal jeg skjenke Israel i hans dager. 10  Det er han som skal bygge et hus for mitt navn,+ og han skal bli en sønn+ for meg og jeg en far+ for ham. Og jeg skal i sannhet grunnfeste hans kongedømmes trone+ over Israel til uavgrenset tid.’ 11  Nå, min sønn, måtte Jehova vise seg å være med deg, og det skal lykkes for deg å bygge Jehova din Guds hus, slik som han har sagt om deg.+ 12  Måtte Jehova bare gi deg klokskap og forstand,+ og måtte han gi deg påbud angående Israel, ja om å holde Jehova din Guds lov.+ 13  Da skal det lykkes for deg,+ hvis du er nøye med å følge de forordninger+ og rettslige avgjørelser+ som Jehova gav Moses befaling+ om angående Israel. Vær modig og sterk.+ Vær ikke redd+ eller skrekkslagen.+ 14  Og se, i mine vanskeligheter+ har jeg skaffet til veie hundre tusen talenter gull*+ og en million* talenter sølv* til Jehovas hus, og kobberet+ og jernet+ er det ikke mulig å veie, fordi det er blitt en slik mengde av det; og tømmer og stein har jeg skaffet til veie, men du skal føye mer til. 15  Og hos deg er det et stort antall folk som kan utføre arbeid: steinhoggere og folk som arbeider i stein+ og tre, og enhver som er kyndig i all slags arbeid.+ 16  Gullet, sølvet og kobberet og jernet er det ikke mulig å telle.+ Stå opp og gå til handling,+ og måtte Jehova vise seg å være med deg.»+ 17  Og David befalte videre alle Israels fyrster å hjelpe hans sønn Salomo: 18  «Er ikke Jehova DERES Gud med dere,+ og har han ikke gitt dere ro rundt omkring?+ For han har gitt landets innbyggere i min hånd, og landet er blitt undertvunget foran Jehova+ og foran hans folk. 19  Innstill nå DERES hjerte og DERES sjel+ på å spørre etter Jehova DERES Gud,+ og stå opp og bygg Jehovas, den sanne Guds, helligdom,+ så dere kan føre Jehovas paktsark+ og den sanne Guds hellige redskaper til det huset som bygges for Jehovas navn.»+

Fotnoter

«Jehovas, den sanne Guds». Hebr.: Jehwạh ha’Elohịm; det første stedet hvor dette uttrykket forekommer. Se fotn. til 1Mo 2:4, «Jehova Gud».
El.: «de midlertidige innbyggerne; gjestene». Hebr.: haggerịm; LXXVg(lat.: prosẹlyti): «proselyttene».
El.: «og uerfaren».
«som et vakkert særmerke». Bokst.: «til et navn og til skjønnhet», en hendiadys. Jf. fotn. til 1Mo 3:16, «. . . svangerskap».
«mye blod». Hebr.: damịm rabbịm, flt.
Fra en rot som betyr «fred».
Ca. 270 milliarder kr (38 535 000 000 $) med en gullpris beregnet til ca. 79 kr/g (350 $ pr. ounce troyvekt).
«en million». Bokst.: «tusen tusener».
Ca. 54 milliarder kr (7 707 000 000 $) med en sølvpris beregnet til ca. 1,58 kr/g (7 $ pr. ounce troyvekt).