1. Krønikebok 2:1–55

2  Dette var Israels+ sønner: Ruben,+ Sịmeon,+ Levi+ og Juda,+ Jịssakar+ og Sẹbulon,+  Dan,+ Josef + og Bẹnjamin,+ Nạftali,+ Gad+ og Ạsjer.+  Judas sønner var Er+ og Ọnan+ og Sjẹlah.+ De tre ble født ham av Sjụas datter, den kanaaneiske kvinnen. Og Er, Judas førstefødte, ble ond i Jehovas øyne; derfor lot han ham dø.+  Og det var Tạmar,+ hans svigerdatter, som fødte ham Pẹres+ og Sẹrah. Judas sønner var i alt fem.  Pẹres’ sønner var Hẹsron og Hạmul.+  Og Sẹrahs+ sønner var Sịmri og Ẹtan og Hẹman og Kạlkol og Dạra.+ De var i alt fem.  Og Kạrmis+ sønner var Ạkar,* han som førte bannlysning* over Israel+ og begikk en troløs handling i forbindelse med det som var viet til tilintetgjørelse.+  Og Ẹtans+ sønner var Asạrja.  Og Hẹsrons+ sønner som ble født ham, var Jerạhme’el+ og Ram+ og Kẹlubai.* 10  Og Ram ble far til Amminạdab.+ Og Amminạdab ble far til Nạhsjon,+ Judas sønners høvding. 11  Og Nạhsjon ble far til Sạlma.+ Og Sạlma ble far til Bọas.+ 12  Og Bọas ble far til Ọbed.+ Og Ọbed ble far til Ịsai.+ 13  Og Ịsai ble far til Ẹliab,+ hans førstefødte, og Abinạdab,+ den andre, og Sjimẹa,+ den tredje, 14  Nẹtanel, den fjerde, Rạddai, den femte, 15  Ọsem, den sjette, David,+ den sjuende. 16  Og deres søstre var Serụja og Ạbigajil;+ og Serụjas sønner var Ạbisjai+ og Jọab+ og Ạsael,+ tre. 17  Og Ạbigajil fødte Amạsa;+ og Amạsas far var ismaelitten Jẹter.+ 18  Og Kạleb,* Hẹsrons+ sønn, ble far til sønner ved sin hustru Asụba og ved Jẹriot; og dette var hennes sønner: Jẹsjer og Sjọbab og Ạrdon. 19  Til slutt døde Asụba. Da tok Kạleb Ẹfrat+ til ekte; hun fødte ham med tiden Hur.+ 20  Og Hur ble far til Ụri.+ Og Ụri ble far til Bẹsalel.+ 21  Og siden hadde Hẹsron omgang med datteren til Mạkir,+ Gịleads far.+ Og han tok henne til ekte da han var seksti år gammel, og hun fødte ham Sẹgub. 22  Og Sẹgub ble far til Jạ’ir,+ som fikk tjuetre byer+ i Gịlead-landet. 23  Senere tok Gẹsjur+ og Syria+ Hạvvot-Jạ’ir+ fra dem, sammen med Kẹnat+ med tilhørende småbyer,* seksti byer. Alle disse var sønner av Mạkir, Gịleads far. 24  Og etter Hẹsrons+ død i Kạleb-Efrạta fødte Ạbija, Hẹsrons hustru, ham så Ạsjhur, Tekọas+ far. 25  Og sønnene til Jerạhme’el,+ Hẹsrons førstefødte, var Ram,+ den førstefødte, og Bụna og Ọren og Ọsem, Akịja.* 26  Og Jerạhme’el fikk en annen hustru; hennes navn var Atạra. Hun var mor til Ọnam. 27  Og sønnene til Ram,+ Jerạhme’els førstefødte, ble Mạ’as og Jạmin og Ẹker. 28  Og Ọnams+ sønner ble Sjạmmai og Jạda. Og Sjạmmais sønner var Nạdab og Ạbisjur. 29  Og navnet på Ạbisjurs hustru var Ạbihajil, som med tiden fødte ham Ạkban og Mọlid. 30  Og Nạdabs+ sønner var Sẹled og Ạppajim. Men Sẹled døde uten sønner. 31  Og Ạppajims sønner var Jịsji. Og Jịsjis sønner var Sjẹsjan;+ og Sjẹsjans sønner var Ạklai. 32  Og sønnene til Jạda, Sjạmmais bror, var Jẹter og Jọnatan. Men Jẹter døde uten sønner. 33  Og Jọnatans sønner var Pẹleth og Sạsa. Disse ble Jerạhme’els sønner. 34  Og Sjẹsjan+ fikk ingen sønner, bare døtre. Nå hadde Sjẹsjan en egyptisk tjener;+ hans navn var Jạrha. 35  Sjẹsjan gav da sin tjener Jạrha sin datter til hustru, og hun fødte ham med tiden Ạttai. 36  Og Ạttai ble far til Nạtan. Og Nạtan ble far til Sạbad.+ 37  Og Sạbad ble far til Ẹflal. Og Ẹflal ble far til Ọbed. 38  Og Ọbed ble far til Jẹhu. Og Jẹhu ble far til Asạrja. 39  Og Asạrja ble far til Hẹles. Og Hẹles ble far til Eleạsa. 40  Og Eleạsa ble far til Sịsmai. Og Sịsmai ble far til Sjạllum. 41  Og Sjạllum ble far til Jekạmja. Og Jekạmja ble far til Elisjạma. 42  Og sønnene til Kạleb,*+ Jerạhme’els bror, var Mẹsja, hans førstefødte, som var far til Sif, og sønnene til Marẹsja, Hẹbrons far. 43  Og Hẹbrons sønner var Kọrah og Tappụah og Rẹkem og Sjẹma. 44  Og Sjẹma ble far til Rạham, Jọrkeams far. Og Rẹkem ble far til Sjạmmai. 45  Og Sjạmmais sønn var Mạon; og Mạon var far til Bet-Sur.+ 46  Og Ẹfa, Kạlebs medhustru, fødte Kạran og Mọsa og Gạses. Og Kạran ble far til Gạses. 47  Og Jạhdais sønner var Rẹgem og Jọtam og Gẹsjan og Pẹlet og Ẹfa og Sjạ’af. 48  Og Kạlebs medhustru Ma’ạka fødte Sjẹber og Tirhạna. 49  Med tiden fødte hun Sjạ’af, Madmạnnas+ far, Sjẹva, Makbẹnas far og Gịbas+ far. Og Kạlebs+ datter var Ạksa.+ 50  Disse ble Kạlebs sønner. Sønnene til Hur,+ Efrạtas+ førstefødte: Sjọbal,+ Kịrjat-Jẹarims+ far, 51  Sạlma, Bẹtlehems+ far, Hạref, Bet-Gạders far. 52  Og Sjọbal,+ Kịrjat-Jẹarims far, fikk sønner: Hạroe, halvparten av Mẹnuhot.* 53  Og Kịrjat-Jẹarims slekter var jitrittene+ og putittene og sjumatittene og misjraittene. Det var disse soratittene+ og esjtaolittene+ utgikk fra. 54  Sạlmas sønner var Bẹtlehem+ og netofatittene,+ Ạtrot-Bet-Jọab og halvparten av manahatittene, sorittene. 55  Og slektene til skriverne som bodde i Jạbes,+ var tiratittene, sjimatittene, sukatittene. Dette var de kenittene+ som kom fra Hạmmat, far til Rẹkabs+ hus.

Fotnoter

Betyr «den som fører bannlysning (vanskeligheter) over». Hebr.: ‛Akhạr; i Jos 7:1, 18: «Akan».
El.: «han som førte vanskeligheter». Hebr.: ‛okhẹr, et ordspill knyttet til mannens navn, ‛Akhạr.
«Kaleb» i v. 18, 19, 42.
«Kelubai» i v. 9.
«med tilhørende småbyer». Bokst.: «og dens (hennes) døtre».
«Osem, Akija», M; LXX: «Asom, hans bror»; Vg: «Asom og Ahia».
«Kelubai» i v. 9.
El.: «Hạroe og halvparten av Mẹnuhot-folket».