1. Krønikebok 15:1–29

15  Og han fortsatte å bygge seg hus+ i Davidsbyen; og videre gjorde han i stand et sted+ for den sanne Guds ark og slo opp et telt for den.  Det var den gang David sa: «Ingen andre enn levittene må bære den sanne Guds ark, for det er dem Jehova har utvalgt til å bære Jehovas* ark+ og gjøre tjeneste+ for ham til uavgrenset tid.»  Så kalte David sammen hele Israel i Jerusalem+ for å føre Jehovas ark+ opp til dens sted, som han hadde gjort i stand for den.  Og David gikk i gang med å samle Arons sønner+ og levittene;  av Kẹhats sønner: Ụriel,+ den øverste, og hans brødre, hundre og tjue;  av Merạris+ sønner: Asạja,+ den øverste, og hans brødre, to hundre og tjue;  av Gẹrsjoms+ sønner: Jọel,+ den øverste, og hans brødre, hundre og tretti;  av Elisạfans+ sønner: Sjemạja,+ den øverste, og hans brødre, to hundre;  av Hẹbrons sønner: Ẹliel, den øverste, og hans brødre, åtti; 10  av Ụssiels+ sønner: Amminạdab, den øverste, og hans brødre, hundre og tolv. 11  Dessuten tilkalte David prestene Sạdok+ og Abjạtar+ og levittene Ụriel,+ Asạja+ og Jọel,+ Sjemạja+ og Ẹliel+ og Amminạdab, 12  og han sa så til dem: «Dere er overhodene+ for levittenes fedre. Hellige+ dere, dere og DERES brødre, og dere skal føre Jehovas, Israels Guds, ark opp til det stedet som* jeg har gjort i stand til den. 13  Fordi dere ikke gjorde det første gang,+ brøt Jehova vår Gud igjennom mot oss,+ for vi søkte ham ikke i samsvar med skikken.»+ 14  Da helliget+ prestene og levittene seg for å føre Jehovas, Israels Guds, ark opp. 15  Så begynte levittenes sønner å bære+ den sanne Guds ark, slik som Moses hadde befalt ved Jehovas ord, på skuldrene, med stengene hvilende på seg.+ 16  David sa nå til de øverste av levittene at de skulle stille opp sine brødre sangerne+ med instrumentene til ledsagelse av sang,+ strengeinstrumenter+ og harper+ og cymbaler,+ og spille høyt for å la lyden av glede stige opp. 17  Da stilte levittene opp Hẹman,+ Jọels sønn, og av hans brødre Ạsaf,+ Berẹkjas sønn; og av Merạris sønner, deres brødre, Ẹtan,+ Kusjạjas sønn; 18  og sammen med dem deres brødre i andre avdeling,+ Sakạrja,+ Ben og Ja’ạziel og Sjemirạmot og Jẹhiel og Ụnni, Ẹliab og Benạja og Ma’asẹja og Mattịtja og Eliflẹhu og Miknẹja, og portvaktene Ọbed-Ẹdom+ og Jẹ’iel, 19  og sangerne Hẹman,+ Ạsaf+ og Ẹtan med kobbercymbalene, for at de skulle spille høyt;+ 20  og Sakạrja og Ạziel+ og Sjemirạmot og Jẹhiel og Ụnni og Ẹliab og Ma’asẹja og Benạja med strengeinstrumenter stemt etter Ạlamot,* + 21  og Mattịtja+ og Eliflẹhu og Miknẹja og Ọbed-Ẹdom og Jẹ’iel og Asạsja med harper+ stemt etter Sjẹminit,*+ for at de skulle tjene som dirigenter; 22  og Kenạnja,+ den øverste av levittene med hensyn til bæringen; han gav instrukser* når det gjaldt bæringen, for han var kyndig;+ 23  og Arkens portvakter+ Berẹkja og Elkạna; 24  og prestene Sjebạnja og Jọsjafat og Nẹtanel og Amạsai og Sakạrja og Benạja og Eliẹser, som blåste høyt i trompetene+ framfor den sanne Guds ark, og Arkens portvakter Ọbed-Ẹdom og Jehịa. 25  Og det ble David+ og Israels eldste+ og førerne+ for tusen som gikk av sted for å føre Jehovas paktsark opp fra Ọbed-Ẹdoms hus+ med glede.+ 26  Og det skjedde da den sanne Gud hjalp+ levittene mens de bar Jehovas paktsark, at de gikk i gang med å ofre sju unge okser og sju værer.+ 27  Og David var kledd i en ermeløs overkledning av fin vevning, og likeså alle levittene som bar Arken, og sangerne og Kenạnja,+ den øverste når det gjaldt bæringen som ble utført av sangerne;+ men David hadde en ẹfod+ av lin på seg. 28  Og alle israelittene førte Jehovas paktsark opp med gledesrop+ og med hornlyd+ og med trompeter+ og med cymbaler+ og spilte høyt på strengeinstrumenter og harper.+ 29  Og det skjedde da Jehovas paktsark+ kom så langt som til Davidsbyen, at Mịkal,+ Sauls datter, så ned fra vinduet og fikk se kong David springe omkring og feire begivenheten;+ og hun begynte å forakte+ ham i sitt hjerte.

Fotnoter

«Jehovas», Al, L og mange andre hss.
«det stedet som», TVg og 4 hebr. hss.; mangler i M.
«Alamot», et musikkuttrykk med ukjent betydning. Bokst.: «unge piker; unge kvinner». Det henspiller trolig på unge kvinners (el. gutters) sopranstemmer.
«Sjeminit». Bokst.: «den åttende». Refererer muligens til den åttende toneart el. en lavere oktav.
«han gav instrukser». Den hebr. verbformen er infinitiv absolutus, som ofte tilsvarer et verbalsubstantiv (som er tidsnøytralt og ikke angir person).