Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

1. Krønikebok 1:1–54

1  Adam,+Set,+Ẹnosj,+   Kẹnan,+Mahạlalel,+Jạred,+   Ẹnok,+Metụsjalah,+Lạmek,+   Noah,+Sem,+ Kam+ og Jạfet.+  Jạfets sønner var Gọmer og Mạgog+ og Mạdai+ og Jạvan+ og Tụbal og Mẹsjek+ og Tịras.+  Og Gọmers sønner var Ạsjkenas+ og Rịfat*+ og Togạrma.+  Og Jạvans sønner var Elịsjah+ og Tạrsis,*+ Kịttim+ og Rọdanim.*+  Kams sønner var Kusj+ og Mịsrajim,+ Put+ og Kạnaan.+  Og Kusj hadde sønnene Sẹba+ og Havịla og Sạbta+ og Ra’ạma+ og Sabtẹka.+ Og Ra’ạmas sønner var Sạba og Dẹdan.+ 10  Og Kusj ble far til Nịmrod.+ Han var den første som ble en veldig mann på jorden.+ 11  Og Mịsrajim ble far til Lụdim+ og Ạnamim og Lẹhabim og Nạftuhim+ 12  og Pạtrusim+ og Kạsluhim+ (som filisterne+ utgikk fra) og Kạftorim.+ 13  Og Kạnaan ble far til Sịdon,+ hans førstefødte, og Het+ 14  og jebusittene+ og amorittene+ og girgasjittene+ 15  og hevittene+ og arkeerne og sinittene+ 16  og arvadittene+ og semarittene+ og hamatittene.+ 17  Sems+ sønner var Ẹlam+ og Ạssjur+ og Arpạksjad+ og Lud+ og Ạram, og Us* og Hul og Gẹter og Masj.*+ 18  Og Arpạksjad ble far til Sjẹlah,+ og Sjẹlah ble far til Ẹber.+ 19  Og det ble født Ẹber to sønner. Den enes navn var Pẹleg,*+ for i hans dager ble jorden* delt; og hans brors navn var Jọktan. 20  Og Jọktan ble far til Ạlmodad og Sjẹlef og Hasarmạvet og Jẹrah+ 21  og Hạdoram og Ụsal og Dịkla+ 22  og Ọbal* og Abịmael og Sạba+ 23  og Ọfir+ og Havịla+ og Jọbab;+ alle disse var Jọktans sønner. 24  Sem,+Arpạksjad,+Sjẹlah,+ 25  Ẹber,+Pẹleg,+Rẹ’u,+ 26  Sẹrug,+Nạkor,+Tạrah,+ 27  Ạbram,+ det vil si Abraham.+ 28  Abrahams sønner var Isak+ og Ịsmael.+ 29  Dette er deres slekters avstamning: Nẹbajot,+ Ịsmaels førstefødte, og Kẹdar+ og Ạdbe’el og Mịbsam,+ 30  Mịsjma og Dụma,+ Mạssa, Hạdad+ og Tẹma, 31  Jẹtur, Nạfisj og Kẹdma.+ Dette var Ịsmaels sønner. 32  Og sønnene til Ketụra,+ Abrahams medhustru:+ Hun fødte Sịmran og Jọksjan og Mẹdan+ og Mịdjan+ og Jịsjbak+ og Sjụah.+ Og Jọksjans sønner var Sạba og Dẹdan.+ 33  Og Mịdjans sønner var Ẹfa+ og Ẹfer og Hạnok og Abịda og Eldạ’a.+ Alle disse var Ketụras sønner. 34  Og Abraham ble far til Isak.+ Isaks sønner var Esau+ og Israel.+ 35  Esaus sønner var Ẹlifas, Rẹ’uel+ og Jẹ’usj og Jạlam og Kọrah.+ 36  Ẹlifas’ sønner var Tẹman+ og Ọmar, Sẹfo* og Gạtam, Kẹnas+ og Tịmna+ og Ạmalek.+ 37  Rẹ’uels sønner var Nạhat, Sẹrah, Sjạmmah og Mịssa.+ 38  Og Sẹ’irs+ sønner var Lọtan og Sjọbal og Sịbeon og Ạna+ og Dịsjon og Ẹser og Dịsjan.+ 39  Og Lọtans sønner var Họri og Họmam.* Og Lọtans søster var Tịmna.+ 40  Sjọbals sønner var Ạlvan* og Mạnahat og Ẹbal, Sjẹfo* og Ọnam.+ Og Sịbeons sønner var Ạja og Ạna.+ 41  Ạnas sønner var Dịsjon.+ Og Dịsjons sønner var Hẹmdan* og Ẹsjban og Jịtran og Kẹran.+ 42  Ẹsers+ sønner var Bịlhan og Sa’ạvan og Ạkan.*+ Dịsjans* sønner var Us og Ạran.+ 43  Og dette er de kongene som regjerte i Ẹdoms+ land før det regjerte noen konge+ over Israels sønner: Bẹla, Bẹors sønn, og navnet på hans by var Dinhạba.+ 44  Til slutt døde Bẹla, og Jọbab, sønn av Sẹrah+ fra Bọsra,+ begynte å regjere i hans sted. 45  Til slutt døde Jọbab, og Hụsjam+ fra temanittenes+ land begynte å regjere i hans sted. 46  Til slutt døde Hụsjam, og Hạdad,+ Bẹdads sønn, som beseiret Mịdjan+ i Mọabs område, begynte å regjere i hans sted. Og navnet på hans by var Ạvit.+ 47  Til slutt døde Hạdad, og Sạmla fra Masrẹka+ begynte å regjere i hans sted. 48  Til slutt døde Sạmla, og Sjạ’ul fra Rẹhobot+ ved Elven begynte å regjere i hans sted. 49  Til slutt døde Sjạ’ul, og Bạ’al-Hạnan, Ạkbors sønn,+ begynte å regjere i hans sted. 50  Til slutt døde Bạ’al-Hạnan, og Hạdad* begynte å regjere i hans sted; og navnet på hans by var Pạ’u,* og hans hustrus navn var Mehẹtabel; hun var datter av Mạtred, datter av Mẹsahab.+ 51  Til slutt døde Hạdad. Og Ẹdoms sjeiker ble sjeik Tịmna, sjeik Ạlva,* sjeik Jẹtet,+ 52  sjeik Oholibạma, sjeik Ẹlah, sjeik Pịnon,+ 53  sjeik Kẹnas, sjeik Tẹman, sjeik Mịbsar,+ 54  sjeik Mạgdiel, sjeik Ịram.+ Dette var Ẹdoms sjeiker.+

Fotnoter

«Rifat», LXXVg, ca. 30 hebr. hss. og 1Mo 10:3; M: «Difat».
«Tarsis», LXXVg og 1Mo 10:4; M: «Tarsisa (Tarsjisjah)».
«Rodanim», MLXX; SyVg, mange hebr. hss. og 1Mo 10:4: «Dodanim».
«og Us», MSyVg; LXXA, hebr. hs.Kennicott 175 og 1Mo 10:23: «og Arams sønner var Us».
«Masj», Sy, 6 hebr. hss. og 1Mo 10:23; MLXXAVg: «Mesjek».
Betyr «deling»; el.: «strøm; bekk».
El.: «jordens befolkning».
«Obal», Sy, 19 hebr. hss. og 1Mo 10:28; MVg: «Ebal».
«Sefo», ca. 30 hebr. hss. og 1Mo 36:11; M: «Sefi».
«Homam», MSyVg; LXX og 1Mo 36:22: «Hemam (Heman)».
«Alvan», mange hebr. hss. og 1Mo 36:23; MVg: «Aljan».
«Sjefo», noen hebr. hss. og 1Mo 36:23; MVgc: «Sjefi».
«Hemdan», LXXA, mange hebr. hss. og 1Mo 36:26; MSy: «Hamran»; Vgc: «Hamram».
«og Akan», LXXA, 22 hebr. hss. og 1Mo 36:27; M: «Ja’akan».
«Disjans», Vgc og 1Mo 36:28; MLXXSyVg: «Disjons».
«Hadad», MLXXSyVg; i 1Mo 36:39: «Hadar».
«Pa’u», TLXXLagardeSyVgc, mange hebr. hss. og 1Mo 36:39; M: «Pa’i».
«Alva», MmargenTVg, mange hebr. hss. og 1Mo 36:40; M: «Alja».