Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Åpenbaringen 7:1–17

7  Etter dette så jeg fire engler+ stå på jordens fire hjørner* og holde fast jordens fire vinder,+ for at ingen vind skulle blåse på jorden eller på havet eller på noe tre.+  Og jeg så en annen engel stige opp fra soloppgangen,+ og han hadde den levende Guds segl;+ og han ropte med høy røst til de fire englene som det var gitt å skade jorden og havet,  og sa: «Skad ikke* jorden eller havet eller trærne før vi har beseglet+ vår Guds slaver på deres panner.»+  Og jeg hørte tallet på dem som ble beseglet,* hundre og førtifire tusen,+ beseglet fra hver stamme+ av Israels sønner:+  Av Juda+ stamme tolv tusen beseglede; av Rubens+ stamme tolv tusen; av Gads*+ stamme tolv tusen;  av Ạsjers+ stamme tolv tusen; av Nạftali+ stamme tolv tusen; av Manạsse+ stamme tolv tusen;  av Sịmeons*+ stamme tolv tusen; av Levi+ stamme tolv tusen; av Jịssakars+ stamme tolv tusen;  av Sẹbulons+ stamme tolv tusen; av Josefs+ stamme tolv tusen; av Bẹnjamins+ stamme tolv tusen beseglede.+  Etter dette så jeg, og se, en stor skare,+ som ingen kunne telle, av alle nasjoner*+ og stammer og folk+ og tungemål,+ som stod foran tronen+ og foran Lammet, kledd i hvite lange kjortler;+ og det var palmegrener+ i deres hender. 10  Og de fortsetter å rope med høy røst og si: «Frelsen* skylder vi vår Gud,+ som sitter på tronen,+ og Lammet.»+ 11  Og alle englene+ stod omkring tronen og de eldste*+ og de fire levende skapninger,+ og de falt på sitt ansikt foran tronen og tilbad Gud+ 12  og sa: «Amen! Velsignelsen og herligheten og visdommen og takksigelsen og æren og makten+ og styrken tilkommer vår Gud for evig og alltid. Amen.»*+ 13  Og dette fikk en av de eldste+ til å si til meg: «Disse som er kledd i de hvite lange kjortlene,+ hvem er de, og hvor er de kommet fra?» 14  Og straks sa jeg til ham: «Min herre, du vet det.» Og han sa til meg: «Disse er de som kommer ut av den store trengsel,+ og de har vasket sine lange kjortler og gjort dem hvite+ i Lammets blod.+ 15  Derfor er de foran+ Guds trone; og de yter ham hellig tjeneste*+ dag og natt i hans tempel;* og han som sitter på tronen,+ skal slå opp sitt telt+ over dem. 16  De skal ikke sulte mer eller tørste mer, heller ikke skal solen steke dem, eller noen brennende hete,+ 17  for Lammet,+ som er i tronens midte,* skal være hyrde+ for dem og lede dem til kilder med livets vann.+ Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»+

Fotnoter

El.: «ytterste ender; kanter; himmelretninger».
Bokst.: «Dere må ikke behandle . . . urettferdig».
El.: «dem som var blitt beseglet; de beseglede».
«Gads». Mangler i א.
«Simeons». Mangler i א.
Gr.: ẹthnous, «[hver] etnisk gruppe»; lat.: gẹntibus, «folkeslag; hedninger», dvs. ikke-jødiske folk; J17,18(hebr.): haggojịm, «nasjonene; gojim».
«Frelsen». Gr.: He soterịa; lat.: sạlus; J17,18,22(hebr.): hajesju‛ạh.
Gr.: presbytẹron.
«Amen». Mangler i C.
«de yter . . . hellig tjeneste». Gr.: latreuousin; J22(hebr.): we‛ovedhịm, «og de tjener (tilber) . . .». Jf. fotn. til 2Mo 3:12.
El.: «guddommelige bolig». Gr.: naoi, dativ ent.; lat.: tẹmplo; J17,18,22(hebr.): behekhalọ, «i hans palass (tempel)».
El.: «i midten, hvor tronen er»; el.: «midt for tronen».