Åpenbaringen 5:1–14

5  Og i den høyre hånden til ham som satt på tronen,+ så jeg en bokrull som det var skrevet på innvendig og på baksiden,+ tett forseglet+ med sju segl.  Og jeg så en sterk engel som ropte ut med høy* røst: «Hvem er verdig til å åpne bokrullen og bryte dens segl?»  Men verken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det en eneste som kunne åpne bokrullen eller se i den.  Og jeg begynte å gråte meget fordi ingen ble funnet verdig til å åpne bokrullen eller til å se i den.+  Men en av de eldste sier til meg: «Slutt med å gråte. Se, Løven av Juda stamme,+ Davids+ rot,+ har seiret+ og kan åpne bokrullen og dens sju segl.»  Og jeg så at det i tronens+ og de fire levende skapningers midte og i de eldstes+ midte stod et lam+ som om* det var blitt slaktet,+ og det hadde sju horn og sju øyne; disse øynene betyr* Guds sju* ånder+ som* er blitt sendt ut over hele jorden.  Og det gikk bort og tok den straks av den høyre hånden til ham som satt på tronen.+  Og da det tok bokrullen, falt de fire levende skapninger og de tjuefire eldste+ ned for Lammet, og hver av dem hadde en harpe+ og gullskåler som var fulle av røkelse, og røkelsen+ betyr* de helliges bønner.+  Og de synger en ny sang+ og sier: «Du er verdig til å ta bokrullen og åpne dens segl, for du ble slaktet, og med ditt blod+ har du kjøpt+ mennesker til Gud+ fra hver stamme og hvert tungemål og hvert folk og hver nasjon, 10  og du har gjort dem til et kongerike+ og til prester+ for vår Gud,+ og de skal herske som konger*+ over* jorden.» 11  Og jeg så, og jeg hørte en røst av mange engler omkring tronen og de levende skapninger og de eldste, og tallet på dem var myriader av myriader*+ og tusener av tusener,+ 12  og de sa med høy røst: «Lammet, som ble slaktet,+ er verdig til å få makten og rikdom og visdom og styrke og ære og herlighet og velsignelse.»+ 13  Og enhver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden+ og på havet, og alt som er i dem, hørte jeg si: «Ham som sitter på tronen,+ og Lammet+ tilkommer velsignelsen og æren+ og herligheten+ og makten for evig og alltid.» 14  Og de fire levende skapninger begynte å si: «Amen!», og de eldste+ falt ned og tilbad.+

Fotnoter

El.: «stor».
«som om». El.: «som så ut som om».
El.: «er».
«sju», אVgcSyh; mangler i AVg.
«som», אVg, viser tilbake til «ånder»; A: «og de», som viser tilbake til «øyne».
«og røkelsen betyr». Bokst.: «som [dvs. røkelsen] betyr», א og uncialhåndskrift 046; A: «som [dvs. gullskålene] betyr».
«de skal herske (de hersker) som konger», ASyh og uncialhåndskrift 046; אVg: «de kommer til å herske som konger».
«over». Gr.: epị, med genitiv, som i 9:11; 11:6.
«myriader av myriader». El.: «ti tusen ganger titusener».