Åpenbaringen 21:1–27

21  Og jeg så en ny himmel+ og en ny jord;+ for den tidligere himmel+ og den tidligere jord+ var forsvunnet, og havet+ er ikke mer.  Jeg så også den hellige by,+ Det nye Jerusalem, komme ned fra himmelen+ fra Gud, gjort i stand som en brud+ som er pyntet for sin ektemann.+  Da hørte jeg en høy røst fra tronen si: «Se, Guds telt*+ er hos menneskene, og han skal bo*+ hos dem, og de skal være hans folk.+ Og Gud selv skal være hos dem.+  Og han skal tørke bort hver tåre+ fra deres øyne, og døden skal ikke være mer;+ heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer.+ De ting som var før, er forsvunnet.»+  Og han som satt på tronen,+ sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.»+ Og han sier: «Skriv, for disse ord er troverdige og sanne.»  Og han sa til meg: «De er blitt til virkelighet!* Jeg er Ạlfa og Ọmega,* begynnelsen og enden.+ Enhver som tørster, vil jeg gi av kilden med livets vann for intet.+  Enhver som seirer, skal arve disse ting, og jeg skal være hans Gud,+ og han skal være min sønn.+  Men de feige og de som ikke har tro,+ og de som er avskyelige i sin urenhet,+ og mordere+ og utuktige+ og de som utøver spiritisme,* og avgudsdyrkere+ og alle løgnerne+ — deres del skal være i sjøen som brenner med ild+ og svovel.+ Dette betyr* den annen død.»+  Og så kom en av de sju engler som hadde de sju skåler som var fulle av de sju siste plager,+ og han talte med meg og sa: «Kom hit, jeg vil vise deg bruden, Lammets hustru.»+ 10  Så førte han meg av sted i åndens kraft til et stort og høyt fjell,+ og han viste meg den hellige by+ Jerusalem som kom ned fra himmelen fra Gud+ 11  og hadde Guds herlighet.+ Dens stråleglans* var som den kosteligste stein, som en jaspisstein som skinner klart som krystall.+ 12  Den hadde en stor og høy mur+ og hadde tolv porter, og ved portene tolv engler, og det var innskrevet navn, nemlig navnene på Israels sønners tolv stammer.+ 13  Mot øst var det tre porter, og mot nord tre porter, og mot sør tre porter, og mot vest tre porter.+ 14  Byens mur hadde også tolv grunnsteiner,+ og på dem de tolv navnene på Lammets tolv apostler.+ 15  Og han som talte med meg, hadde som målestav et gullrør,+ så han kunne måle byen og dens porter og dens mur.+ 16  Og byen ligger som en firkant, og dens lengde er like stor som dens bredde. Og han målte byen+ med røret: tolv tusen stadier;* dens lengde og bredde og høyde er ens. 17  Han målte også dens mur: hundre og førtifire alen,* etter menneskemål, som også er englemål.* 18  Og dens mur var bygd av jaspis,+ og byen var av rent gull, lik klart glass. 19  Grunnsteinene+ i byens mur var prydet med alle slags edelstener:+ Den første grunnsteinen var jaspis,+ den andre safir,+ den tredje kalsedon, den fjerde smaragd,+ 20  den femte sardonyks, den sjette sarder, den sjuende krysolitt,+ den åttende beryll, den niende topas,+ den tiende krysopras, den ellevte hyasint, den tolvte ametyst.+ 21  Og de tolv portene var tolv perler; hver enkelt av portene var laget av én perle.+ Og byens brede gate var av rent gull, som gjennomsiktig glass. 22  Og jeg så ikke noe tempel* i den,+ for Jehova*+ Gud, Den Allmektige,*+ er dens tempel,+ og likeså Lammet.+ 23  Og byen trenger ikke solen eller månen til å skinne på seg, for Guds herlighet opplyste den,+ og Lammet var dens lampe.+ 24  Og nasjonene skal vandre ved hjelp av dens lys,+ og jordens konger skal bringe sin herlighet inn i den.+ 25  Og dens porter skal slett ikke bli lukket om dagen,+ for natt skal ikke være der.+ 26  Og de skal bringe nasjonenes herlighet og ære inn i den.+ 27  Men noe som ikke er hellig, og en som praktiserer noe avskyelig+ og en løgn,+ skal på ingen måte få komme inn i den;+ bare de som er skrevet i den livets bokrull som tilhører Lammet.+

Fotnoter

«telt». Gr.: skenẹ; lat.: tabernạculum; J17,18,22(hebr.): misjkạn. Se 2Mo 25:8, 9.
Bokst.: «telte; bo i telt».
El.: «Det er skjedd!»
El.: «Jeg er A og Å». Jf. fotn. til 1:8, «Alfa og Omega».
«de som utøver spiritisme». El.: «de som kommuniserer med ånder; de som utøver okkultisme; trollmennene». Bokst.: «de som bruker (blander) legemidler (narkotiske stoffer; gifter; tryllemidler)». Gr.: farmakois.
El.: «Denne del er».
El.: «lysgiver; lysspreder».
Ca. 2220 km. En stadie var 1/8 romersk mil, dvs. ca. 185 m.
Ca. 64 m.
Bokst.: «som er en engels [mål]».
El.: «noen guddommelig bolig». Gr.: naọn; lat.: tẹmplum; J17,18(hebr.): wehekhạl, «og et palass (tempel)».
Se tillegget, 1D.
«Den Allmektige». Gr.: ho pantokrạtor; lat.: omnịpotens; J17,22(hebr.): ’Elohịm tseva’ọth, «hærstyrkenes Gud». Se fotn. til Rut 1:20, «Den Allmektige».