Åpenbaringen 20:1–15

20  Og jeg så en engel komme ned fra himmelen med avgrunnens nøkkel+ og en stor lenke i sin hånd.  Og han grep dragen,+ den opprinnelige slange,+ som er Djevelen+ og Satan,+ og bandt ham for tusen år.  Og han kastet ham i avgrunnen+ og lukket den og forseglet den over ham, for at han ikke skulle villede nasjonene lenger før de tusen år var endt. Etter dette skal han bli sluppet løs for en kort tid.+  Og jeg så troner,+ og det var noen som satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å dømme.+ Ja, jeg så sjelene til dem som var henrettet med øks på grunn av det vitnesbyrd de hadde avlagt om Jesus, og fordi de hadde talt om Gud,* og* dem som verken hadde tilbedt villdyret+ eller dets bilde,+ og som ikke hadde fått merket på sin panne og på sin hånd.+ Og de ble levende og hersket som konger+ sammen med KRISTUS i tusen år.*  (De andre av de døde+ ble ikke levende før de tusen år var endt.)*+ Dette er den første+ oppstandelse.*  Lykkelig+ og hellig+ er enhver som har del i den første oppstandelse; over dem har den annen død+ ingen myndighet,+ men de skal være Guds og KRISTI prester+ og skal herske som konger sammen med ham i de tusen år.+  Og så snart de tusen år er endt, skal Satan bli sluppet løs fra sitt fengsel,  og han skal gå ut for å villede de nasjoner som er ved jordens fire hjørner,* Gog og Mạgog, for å samle dem til krigen. Tallet på disse er som havets sand.+  Og de rykket fram over jordens bredde og omringet de helliges leir*+ og den elskede by.+ Men ild kom ned fra himmelen og fortærte dem.+ 10  Og Djevelen,+ som villedet dem,* ble kastet i ild- og svovelsjøen, hvor både villdyret+ og den falske profet allerede var;+ og de skal bli pint dag og natt for evig og alltid. 11  Og jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den.+ Foran ham* flyktet jorden og himmelen bort,+ og det ble ikke funnet sted for dem. 12  Og jeg så de døde, de store og de små,+ stå foran tronen, og bokruller* ble åpnet. Men en annen bokrull ble åpnet; det er livets bokrull.+ Og de døde ble dømt etter de ting som stod skrevet i bokrullene, etter sine gjerninger.+ 13  Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og Hạdes* gav tilbake de døde+ som var i dem, og de ble dømt hver især etter sine gjerninger.+ 14  Og døden+ og Hạdes ble kastet i ildsjøen.* Dette betyr* den annen død,+ ildsjøen.+ 15  Og enhver som ikke fantes skrevet i livets bok,+ ble kastet i ildsjøen.+

Fotnoter

Bokst.: «på grunn av (gjennom) Jesu vitnesbyrd (vitnesbyrdet om Jesus) og på grunn av (gjennom) Guds ord».
El.: «ja».
«i tusen år». Gr.: khịlia ẹte. Fra det gr. ordet for «tusen» kommer betegnelsen «kiliast», som blir brukt om personer som tror på et bokstavelig tusenårsrike hvor Kristus hersker over mennesker som bor på en paradisisk jord. Lat.: mịlle ạnnis, «tusen år; millennium».
«De andre av de døde . . . var endt», AVg; mangler i אSyp.
«oppstandelse». Gr.: anạstasis, «oppreisning; det å stå opp» (av anạ, «opp», og stạsis, «det å stå»); lat.: resurrẹctio.
El.: «ytterste ender; kanter; himmelretninger». Jf. 7:1.
El.: «hær oppstilt i slagorden».
El.: «som fikk dem til å fare vill».
El.: «Foran hans ansikt».
Bokst.: «små bøker». Gr.: biblịa.
«Hades». Gr.: haides; Vg(lat.): ịnferus; Vgc(lat.): infẹrnus; SyhJ7,8,11⁠–14,16⁠–18,22: «Sjeol». Se tillegget, 4B.
Se tillegget, 4C.
El.: «er».