Åpenbaringen 17:1–18

17  Og en av de sju engler som hadde de sju skåler,+ kom og talte med meg og sa: «Kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøge,*+ som sitter over mange* vann,+  og som jordens konger har drevet utukt med,+ mens de som bor på jorden, ble drukne av hennes utukts* vin.»+  Og han førte meg av sted i åndens kraft+ ut i en ødemark. Og jeg fikk se en kvinne som satt på et skarlagenrødt villdyr+ som var fullt av bespottelige navn+ og hadde sju hoder+ og ti horn.  Og kvinnen var kledd i purpur+ og skarlagen+ og var smykket med gull og edelstener og perler+ og hadde et gullbeger+ i sin hånd som var fullt av avskyelige ting+ og hennes utukts urenheter.+  Og på hennes panne var det skrevet et navn, en hemmelighet:*+ «Babylon* den store, mor til skjøgene+ og til de avskyelige ting på jorden.»+  Og jeg så at kvinnen var drukken av de helliges blod+ og av Jesu vitners blod.+ Og da jeg fikk se henne, undret jeg meg med stor undring.+  Og så sa engelen til meg: «Hvorfor undret du deg? Jeg vil fortelle deg hemmeligheten* med kvinnen+ og med villdyret som bærer henne, og som har de sju hoder og de ti horn:+  Villdyret som du så, det var,+ men er ikke og skal likevel til å stige opp av avgrunnen,+ og det skal gå bort til tilintetgjørelse. Og når de som bor på jorden, ser at villdyret var, men ikke er, og likevel kommer til å være nærværende, skal de undre seg med beundring, men deres navn er ikke fra verdens grunnleggelse* blitt skrevet i livets bokrull.+  Her er det den forstand som har visdom, kommer inn:+ De sju hoder+ betyr* sju fjell,+ som kvinnen sitter på. 10  Og det er* sju konger: Fem har falt,+ én er,+ den andre er ennå ikke kommet,+ men når han kommer, skal han bli en kort tid.+ 11  Og villdyret som var, men ikke er,+ det er også selv en åttende konge, men utspringer fra de sju,* og det går bort til tilintetgjørelse. 12  Og de ti horn som du så, betyr ti konger,+ som ennå ikke har fått et rike, men de får myndighet som konger én time sammen med villdyret. 13  Disse har én tanke, og derfor gir de sin makt og myndighet til villdyret.+ 14  Disse skal kjempe mot Lammet,+ men fordi Lammet er herrers Herre* og kongers Konge,*+ skal det seire over dem.+ Og det skal også de kalte og utvalgte og trofaste sammen med det.»+ 15  Og han sier til meg: «Vannene som du så, hvor skjøgen sitter, betyr folk og skarer* og nasjoner og tungemål.+ 16  Og de ti horn+ som du så, og villdyret,+ disse skal hate skjøgen+ og gjøre henne øde og naken og spise hennes kjøtt og brenne henne fullstendig opp med ild.+ 17  For Gud har inngitt dem i hjertet å utføre hans tanke,+ ja å utføre deres ene tanke ved å gi* deres rike* til villdyret,+ inntil Guds ord er blitt fullbyrdet.+ 18  Og kvinnen+ som du så, betyr* den store by som har kongedømme over jordens konger.»+

Fotnoter

El.: «prostituerte; utuktige kvinne». Gr.: pọrnes. Se tillegget, 5A.
El.: «store».
Gr.: porneias. Se tillegget, 5A.
El.: «et religiøst mysterium», hellig for Babylon. Gr.: mystẹrion
Se fotn. til 16:19.
El.: «det religiøse mysteriet». Gr.: to mystẹrion.
Bokst.: «nedkasting (nedlegging) [av sæd (el. frø)]». Gr.: katabolẹs.
El.: «er».
El.: «Og de betyr».
El.: «men skylder de sju sin eksistens».
El.: «Herre over (blant) herrer».
El.: «Konge over (blant) konger».
El.: «folkemasser».
El.: «å utføre én hensikt og gi». Bokst.: «å gjøre én mening og å gi».
El.: «kongerike; kongedømme».
El.: «er».